Короткий нарис з історії хірургії

КОРОТКИЙ НАРИС З ІСТОРІЇ ХІРУРГІЇ Хірургія одержала свою назву від двох грецьких слів, що означає "рука", і єрусо — "діло". У давнину хірургію розцінювали як рукоділля, вва­жаючи її ремеслом. З роками вона роз­вивалася, удосконалювалася і перетво­рилася на справжню науку, яка займає одне з чільних місць серед інших медич­них дисциплін.

Курорти місцевого значення принципи відбору на курортне лікування

Реферат на тему: “Курорти місцевого значення, принципи відбору на курортне лікування”. 2000 Курорт – це місцевість з набором лікувальних факторів, певними кліматичними, географічними та гігієнічними умовами.

Кір Краснуха

Тема: Краснуха МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для студента при підготовці до заняття по темі: "КІР. КРАСНУХА." Студент повеней оволодіти практичними

Калина звичайна

Калина звичайна — Viburnum opulus L. Родина жимолостеві — Caprifoliaceae Як виглядає? Популярний кущ, іноді деревце до 5 м заввишки. Листки супротивні, три-, п'ятилопатеві, великозубчасті, зверху майже голі, а зісподу дещо пухнасті. Квітки білі, зібрані в щитковидні, майже плоскі зонтики; безстатеві крайові значно більші за серединні — променисті, п'ятипелюсткові; двостатеві серединні дзвоникуваті.

Карпатський біосферний заповідник 2

Назва реферату : Карпатський біосферний заповідник Розділ : Екологія Карпатський біосферний заповідник Вступ Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Комплексне заняття

В ПОШУКАХ СКАРБІВ (середня і старша групи) КОМПЛЕКСНЕ ЗАНЯТТЯ (фізкультура, природа, математика). Мета: Вправляти дітей в ходьбі по лаві. Стрибках в глибину, з обруча, в обруч, бігу змійкою.

Критерії оцінювання знань студентів Методичні рекомендації

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Результати успішності, будучи важливим показником навчальної роботи не лише студен­та, а й усього вузу в цілому, нерідко залежать зід суб'єктивного підходу до цінки знань студентів окремими зикдадачими. Відхилення в оцінці результатів пізнавальної діяльності студентів, іноді досягають великих значень, так, експериментально показано, шо 276 ви­кладачів вузів одну і ту ж студентську роботу оцінили таким чином: 31% - поставили оцінку "незадозільно", 65% - "задовільно", 4% - "добре".

Концепція баз данних - закономірий результат розвитку автоматизованих інформаціцйних систем

Коломийський коледж права і бізнесу РЕФЕРАТ з інформатики на тему: КОНЦЕПЦІЯ БАЗ ДАНИХ – ЗАКОНОМІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ”

Кримінологічні аспекти банківської діяльності

За умов нинішньої нестабільності у суспільстві та економічної кризи, на фоні послаблення реального впливу держави на макро- і мікрорівнях, доларизації грошового обігу, посилення структурних деформацій в економіці відбувається значне зростання кількості вчинених корисливих злочинів. Значною мірою вражена кримінальними метастазами кредитно-фінансова та банківська сфера, в яких кількість злочинів постійно збільшується.

Кино как новый элемент художественной культуры

Содержание 1. Введение 2. “Жертва” Плато 3. Система зрелищных искусств (кино, телевидение, театр) 4. Кинематограф как средство массовой коммуникации

Комерційний банк як суб єкт підприємницької діяльності

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЯК СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стойко О.Я., к. е. н., доцент кафедри фінансів, декан заочного відділення Інститут підприємництва та сучасних технологій (м.Житомир)

Комп ютерна вірусологія криміналістична класифікація

РЕФЕРАТ на тему: Комп’ютерна вірусологія: криміналістична класифікація” Створення та обробка інформації, в тому числі і документованої, можна було б, з точки зору інформатики, звести, в загальному вигляді, до вербалізації результатів аналізу природи отриманих сигналів та її підготовки до передачі.

колективного захисту від зброї масового знищення ЗМЗ В водій БТР НО навідник-оператор

Реферат на тему: Дії солдата в бою у складі мотострілецького відділення Солдат у бою, як правило, діє у складі якого-небудь тактичного підрозділу і є його сполучною ланкою, адже якими б знаннями і навичками солдат не володів, він фізично не може водночас бути водієм і снайпером, зни­щувати танки і підносити боєприпаси.

Кревська Унія

Хто придивлявся до тої кривавої, завзятої боротьби, що йшла між литовськими князами й Польщею за галицько-волинські землї, аж до 1380-х років, мабуть і в снї не бачив, чим ця боротьба мала скінчитися. З урегулюванням галицького конфлікту провідні політики Польщі та Литви зрозуміли, що їх об'єднують важливі спільні інтереси.

Кодекс торговельного мореплавства України

Кодекс торговельного мореплавства України Оглавление документа К О Д Е К С ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ 52, ст.349) (Вводиться в дію Постановою ВР N 277/94-ВР від 09.12.94)

Конкуренція 4

Спатарь Петр kimo.kiev ПЛАН: Поняття конкуренції: Що таке конкуренція? Конкурентоспроможність та її види Ознаки конкурентоспроможності

Классическое рабство и античная экономика

АНТИЧНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ РАБСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Рабство - как исторически возникшая и наиболее грубая форма эксплуатации, при которой раб, наряду с орудиями производства, являлся собственностью своего хозяина рабовладельца /4/. В наиболее отчетливых формах раб не имел никаких прав и считался вещью, которой пользовались по личному усмотрению; лишенный средств производства и экономического стимула к труду, он работал только в результате прямого физического принуждения, предполагавшего систему устрашений и наказаний.

Кафедра філософії та релігієзнавства

Національний університет "Києво-Могилянська академія" КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І РЕЛІГІЄЗНАВСТВА Синкретизм буддизму і сінтоїзму в Японії Релігійна ситуація в Японії відрізняється надзвичайною строкатістю, наявністю численних течій і традицій. Це, перш за все, сінто — національна релігія японців, традиційні школи буддизму, християнство, яке вперше проникло в Японію в II пол.

Кредити під цінні папери

В умовах ринкової економіки банки надають своїм клієнтам кредити під цінні папери. Це найзручніша форма кредитних відносин між банком і позичальником, оскільки процедура взяття цінних паперів під заставу відносно нескладна, а витрати на їх зберігання (на рахунку “депо” в Депозитарії) невеликі.

Как я представляю происхождение мира

О ВАКУУМЕ И БОЛЬШОМ ВЗРЫВЕ Меня всегда интересовал вопрос о происхождении Вселенной. Со школьных лет в памяти сохранилась такая схема: вначале вообще ничего не было, была пустота, вакуум; потом произошел непонятно откуда взявшийся Большой взрыв, после чего все и появилось.

Класифікація підприємств та характеристика їх видів

Тема: Класифікація підприємств та характеристика їх видів. План. 1.Види підприємств і їх характеристика. 2. Добровільні об’єднання підприємств і їх характеристика.

Конституційні правовідносини

Реферат на тему: Конституційні правовідносини Учасниками конституційно-правових відносин можуть бути тільки суб'єкти. Суб'єкт конституційного права — це потенційний носій прав і обов'язків, передбачених нормами галузі.

Контрольная по статистике 2

Контрольная по статистике Задача № 1 Имеются следующие выборочные данные (выборка 10 % - тная, механическая) о выпуске продукции и сумме прибыли, млн. руб:

Кількість населення Землі його природний та механічний рух

Реферат на тему: Кількість населення Землі, його природний та механічний рух Сукупність людей, які проживають на певній території, становить її населення. Воно вивчається багатьма науками. Так, демографія досліджує закономірності відтворення населення та окремих його груп шляхом аналізу природ нього руху та змін статево-вікової, шлюбної та сімейної структур.

Команди для роботи з файлами

1. Копіювання файлів Для копіювання файлів використовують команду COPY, яка є інструментом створення копій файлів на дискетах або жорсткому диску. Основна структура команди передбачає зазначення джерела, де розміщено початковий файл, і місця, де створюється копія файла. Очевидно, що при цьому

Корекційна робота з агресивними дітьми

“Корекційна робота з агресивними дітьми” Дефектолог Танасійчук М.В. ПЛАН Вступ В.С.Сухомлинський про ставлення до агресивної дитини. Структура занять з агресивними дітьми.

Коні

Огляд літератури. Екстер'єр є однією з найважливіших характеристик коня, яка дозволяє зробити певні висновки щодо зв'язку зовнішніх форм тварини з продуктивністю (Калінін, 1938).

Країни світу і столиці

АФРИКА Алжир Алжир Ангола Луанда Бенін Порто-Ново Ботсвана Габороне Буркіна-Фасо Уагадугу Бурунді Бужумбура Габон Лібревіль Гана Аккра Гамбія Банжул

Куріння Наркоманія

Куріння не є природною потребою людини, як, наприклад їжа або сон. Протягом тисячоліть люди, не підозрюючи про існування тютюну, обходились без куріння. Спочатку люди зацікавились тютюном (листя рослини), як лікарською рослиною, яка тамувала почуття голоду й підтримувала бадьорість. Та водночас вони помітили, що тютюно-паління виробляє звичку, якої дуже важко позбутись.

Кір Краснуха Скарлатина

методична розробка практичного заняття з педіатрії Тема: “Кір. Краснуха. Скарлатина.” Методична розробка ТЕМА: "КІР. КРАСНУХА. СКАРЛАТИНА".

Конвалія звичайна Convallaria majalis L

Для лікування використовують квіти і листя або всю надземну частину. Хімічний склад: глікозиди конвалятоксин (0,3—0,4%) і конвалямарин, ефірна олія, конваляринова кислота, сапоні­ни, аспарагін, нукор, крохмаль, органічні кислоти (лимонна, яблучна).

Калина обліпиха ревінь малина звіробій чистотіл

Лікарські рослини та їх застосування (калина, обліпиха, ревінь, малина, звіробій, чистотіл) Калина звичайна Viburnum opulus Червона калина... Скільки тепла, ласки у цих звичних нашому серцю словах. Скільки пісень, легенд присвячено цій скромній рослині. Був звичай над могилою дівчини садити калину як символ чистоти й суму.

Категорії діалектики і загально-наукові поняття

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ РЕФЕРАТ На тему: “Категорії діалектики і загально-наукові поняття”

Клонування за і проти

Реферат на тему: “Клонування: за і проти” Мабуть, жодне із досягнень науки не викликало минулого століття таких бурхливих дебатів, як клонування. Можливість створювати людські копії фактично розділила світ на дві частини: тих, хто «за», і тих, хто «проти». Причому проти виявилася не тільки більшість релігійних діячів, але й частина наукової спільноти. «День» пропонує думки українських учених стосовно експериментів з клонування.

Кейнсіанська теорія як вихідна база розвитку макроекономічної динаміки

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Коломийський економіко-правовий коледж З МАКРОЕКОНОМІКИ на тему: Кейнсіанська теорія, як вихідна база розвитку макроекономічної динаміки”
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 489