Копитняк європейський Рожа лікарська алтея лікарська Фіалка запашна

Реферат з біології на тему: Актинідія коломікта, астрагал шерстистоквітковий” Актинідія коломікта – Actinidia colomicta Max. Російська назва – актинидия коломикта.

Конкурентоздатність України у галузі постачання електроенергії

Реферат КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ УКРАЇНИ ГАЛУЗІ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 1.Мета роботи Загальну мету написання цієї роботи вбачаю у наступних підпунктах:

Казахстан 25

Реферат на тему: Казахстан Прапор Казахстану Герб Казастану Штандарт президента Казахстану Площа - 2 717,3 тис. км2. Населення -17 млн чоловік. Столиця - Астана.

Комісії як елемент структури парламентів

Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Найголовнішим елементом внутрішньої структури парламентів є комісії (комітети). Теоретично їхня роль визначається як попередня підготов­ка питань, які потім мають розглядатись на сесійних засіданнях. Фактично ж комісії самі вирішують наперед багато з цих питань, а палати і парламен­ти в цілому нерідко майже автоматично затверджують їхні пропозиції.

Контрольно-ревізійні функції Національного банку України

Київський Національний Економічний Університет Обліково-економічний факультет Кафедра обліку та аудиту в кредитних і бюджетних організаціях Реферат на тему:

Краснуха 3

КРАСНУХА Краснуха(червоничка, багряниця) – готрий вірусний антропоноз, що характеризується явищами помірної загальної інтоксикації, збвльшенням потиличних і шийних лімфатичних вузлів, появою висипки на шкірі й ураженням плода у вагітних, які захворіли.

Кісткова система людини

Нервова система – це сукупність органів , які утворюються нервовою тканиною, що регулюють і координують функції всіх частин організму , здійснюють як взаємодію між ними , так і зв’язок організму з навколишнім світом . Чим би ми не займались , наша нервова система незримо бере участь в кожній нашій дії . Це найскладніша і найважливіша сітка управління і зв’язку в організмі людини.

Кипіння

Тема: Кипіння. Питання: 1. Кипіння. Залежність температури кипіння від тиску. 2. Критичний стан. Зрідження газів. Д./з. § 8.4-9, № 569, 571. 1. Другим видом пароутворення є кипіння. Кипінням називається процес пароутворення, який відбувається не тільки з вільної поверхні рідини, а і всередині рідини (є бульбашки розчиненого).

Конституційне право як наука

Конституційне право кожної країни можна визначити як складову частину правової системи, її галузь. Ця галузь досліджується на рівні спеціальної юридичної науки.

Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління

Реферат з педагогіки Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління Вживання психоактивних речовин (алкоголю, багатьох медичних препаратів, наркотиків тощо) і зловживання ними стало однією із серйозних проблем, що турбує не тільки медиків, соціо­логів, психологів, педагогів, а й суспільство в цілому.

Катування Погроза вбивством

Реферат на тему: 1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі,—

Кирилівська церква

Реферат на тему: Кирилівська церква Кирилівську церкву було збудовано в середині XII століття на далекій околиці стародавнього Києва - Дорогожичах. Звідси засновник церкви чернігівський князь Всеволод Ольгович 1139 року взяв штурмом Київ під час міжусобної боротьби за київський престол. Для представників династії Ольговичів храм був заміською резиденцією і родовою усипальнею.

Конституціоналізм і свобода преси

Реферат з журналістики Свобода преси вважається однією з основних конституційних свобод. Найбільш важливою передумовою існування свободи преси та інших полі-тичних свобод є саме конституціоналізм, бо "регулювання основних засад журналістики правом здійснюється через конституційні норми" [1].

Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю

Більшість економічно розвинених країн відчувають наслідки кримінального вибуху, пік якого у повоєнні роки прийшовся на 60 —70-ті роки. Проте саме останніми роками злочинність набула характеру глобальної проблеми, що пов’язано не стільки зі зростанням її рівня, скільки зі зміною якісних характеристик.

Кошовий отаман Іван Сірко

Іван Сірко – особлива постать в історії України. За свій незвично довгий вік – як на козака, що ціле життя те й робив, що воював – він зазнав усього: злетів занепадів, зрад, захоплень, розчарувань, почуттів щирої приязні і лютої ворожнечі, скидав і садовив на трон гетьманів, і сам прагнув стати гетьманом.

Кобіновані препарати в лікуванні гіпертонічної хвороби

Міністерство освіти України Коломийське медичне училище ім. І.Я.Франка РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ В ЛІКУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ Підготувала

Кодекс України о недрах

КОДЕКС УКРАЇНИ Про надра ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 133/94-ВР від 27.07.94, ВВР 1994, N 36, ст.341 )

Кофеїн

РЕФЕРАТ на тему: КОФЕЇН ЗМІСТ: 1. Загальні зведення. 2. Фізичні властивості 3. Скільки кофеїну міститься в різних продуктах ? 4. Чи правда, що в чаї немає кофеїну ? Що таке теїн, теофілін, теобромін і т.п. ?

Конституційний контроль за виборами і референдумами

Національний Університет “Києво-Могилянська академія” Реферат з курсу Основи Конституційного права України на тему: Конституційний контроль за виборами

Класифікація держав за їхньою формою

План 1. Класифікація держав за формою правління. 2. Класифікація держав за політичним режимом. 3. Класифікація держав за формою державного устрою. Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім виразом процесу організації і здійснення державної влади.

Кортизон та Q10 спільний вплив на регуляцію організму

Доповідь по Біохімії студента ФПН-2 Заклецьеого Олександра На тему : Кортизон та спільний вплив на на регуляцію організму .” м . Київ 1998 р Кортизон є гормоном , що синтезується корою надниркових заліз ; він є стероїдним гормоном ( точнійше кортикостероїд ) .

Конспект лекцій з міжнародного приватного права

Кисіль Василь Іванович Конспект лекцій з міжнародного приватного права. Лекція 1. Поняття і предмет МПрП. В континентальній сім’ї права існує поділ права на галузі. Ще відомий римський юрист Ульпіан стверджував, що право поділяється на публічне і приватне, які в свою чергу мають поділ за предметом регулювання.

Класифікація будівель споруд і вимоги до них

КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, І ВИМОГИ ДО НИХ У будівельній практиці розрізняють поняття "будинок" і "споруда". Спорудженням прийнято називати усе, що штучно зведено людиною для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства.

Коноплі посівні конюшина гірська конюшина лучна

РЕФЕРАТ на тему: КОНОПЛІ ПОСІВНІ КОНЮШИНА ГІРСЬКА КОНЮШИНА ЛУЧНА КОНОПЛІ ПОСІВНІ (колопні) Cannabis sativa Однорiчна трав'яниста (частiше) дводомна рослина родини коноплевих. Стебло прямостояче, просте, бiля основи округле, до верхiвки ребристе, висотою до 200 см заввишки. Листки шорсткi, супротивнi, довгочерешковi, пальчастороздiльнi.

Колорадський жук

Реферат з біології Колорадський жук Ворог №1 Раніше нікому не відомий картопляний листоїд, який жив на диких видах пасльонових рослин у США та Мексиці, після введення в культуру картоплі перейшов на цей вид і у 1859 році повністю знищив насадження її в штаті Колорадо, за що і отримав назву колорадський жук.

Конституції зарубіжних країн

План лекції. Поняття та сутність конституцій. Основні риси конституцій. Класифікація і порядок прийняття конституцій. Поняття конституційного нагляду.

Кредитні договори

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКАРПАТСЬКА ФІЛІЯ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА ТЕМА : “КРЕДИТНІ ДОГОВОРИ” Дипломний проект з навчальної дисципліни “Комерційне право”

Керування папками файлами та ярликами Меню Пуск

керування папками, файлами та ярликами. меню пуск Створення папок Із погляду документо-орієнтоваиості ОС Windows 98 папки є контейнерами, в яких зберігаються інші інформа­ційні об'єкти: документи, додатки, інші папки та ярлики.

Клас павукоподібні

Павукоподібних відомо близько 25 тис. видів. Ці чле­нистоногі пристосовані до життя на суходолі. Для них характерні органи повітряного дихання. Типовим пред­ставником класу павукоподібних є павук-хрестовик, на прикладі якого розглянемо характеристику даного класу (рис. 87).

Кровотечі Види кровотеч Перша допомога при кровотечах

РЕФЕРАТ на тему: КРОВОТЕЧІ. ВИДИ КРОВОТЕЧ. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ. Кров – рідка сполучна тканина, яка циркулює в судинній системі. Вона складається з плазми і форменних елементів.

Коаксіальна лінія

Лекція 8 К оаксіальна лінія. Тут можуть розповсюджуватись хвилі Т (бо тут можна утворити конденсатор), ТЕ, ТМ. Розглянемо хвилю Т. Нам необхідно розв’язати рівняння

Класифікація електромагнітних явищ

Лекція 2 Існують загальні підходи для спрощення: Рівняння стаціонарного електромагнітного поля. Інколи можна розглядати постійні струми. При цьому в рівнянні (*) зникають похідні:

Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти

МАТЕМАТИКА Складовими запровадження тематичного обліку знань, що потребують розробки нових форм і методів контролю та сучасної системи оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу математики, є засвоєння ними теоретичного матеріалу та сформованість умінь і навичок застосовувати набуті знання до розв’язування задач і повсякденному житті.

Квіти у міфах і переказах

Реферат З етноботаніки на тему: “Квіти у міфах і переказах” (тюльпан та фіалка) Фіалка - символ смутку, смерті, але водночас емблема пробудження природи; девіз Афін; знак невинності, скромності, цноти, чистоти; беззахисності, відданості своєму коханому.

Клостридіальна анаеробна інфекція

КЛОСТРИДІАЛЬНА (СПОРОТВОРЧА) АНАЕРОБНА ІНФЕКЦІЯ Анаеробна клостридіальна інфек­ція, найчастіше відома під синонімом "газова гангрена", належить, як і спе­цифічна анаеробна інфекція—пра­вець, до ранової токсикоінфекції. Вона звичайно супроводжує вогне­пальні травми. У роки Великої Вітчиз­няної війни вона спостерігалась по­рівняно рідко — у 0,5—1 % поранених (хоч у попередні війни була майже епідемічною; ще в роки першої світо­вої війни ускладнення такі реєстрували у 5—13 % поранених).
Страницы: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 489