Масиви

Реферат на тему: Масиви 1. Одновимірні масиви В розділі 7 ми познайомилися зі структурами, в які об'єднуються дані, пов'язані своїм змістом. Структури – це змінні, складені з кількох змінних-полів, взагалі, різнотипних. Кожне поле повинно мати своє власне ім'я. Коли полів небагато, підібрати їм імена неважко.

Микола Маркович Волкович - засновник Української школи отоларингологів

МИКОЛА МАРКІАНОВИЧ ВОЛКОВИЧ - ЗАСНОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ОТОЛАРИНГОЛОГІВ 9 грудня (27 листопада) 1998 р. виповнилося 140 років від дня народження Миколи Маркіановича Волковича, видатного вітчизняного хірурга, одного із засновників оториноларингології на Україні. Все його життя, невтомна лікарська, науково-педагогіч­на та громадська діяльність є гарним прикладом цілеспрямованості, безперервних творчих пошуків.

Мова і національна психологія

Реферат на тему: МОВА І НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Зміни в українській психології значною мірою залежать також і від насильницького насадження чужої мови. Хоча багато дослідників, переважно іноземних, далеко не завжди можуть збагнути всю глибину цієї трагедії для української нації.

Металургійно-ковальське ремесло у Волинській землі княжої доби

Серед ремесел регіону чи не найважливішими були залізоробне і ковальське, засвідчені знахідками болотяної руди, криці та різноманітних виробів. Їх розвитку сприяла наявність місцевої болотяної руди з великим, до 18-40 %, умістом заліза. Про це свідчать такі топоніми, як Руда, Рудники, Рудка Козинська та ін.

Міжнародний виставковий бізнес

Реферат на тему: Міжнародний виставочний бізнес Міжнародний виставочний бізнес - це сукупність соціально - економічних відношень, пов'язаних з організацією і проведенням виставок і ярмарків

Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

Питання, пов’язані зі стабілізацією нашої економіки, повинні розв’язуватись із урахуванням діючих фінансових механізмів, одним з яких є механізм міжбюджетних відносин.

Меркурій 2

<p><font face="Verdana" size="2"> <b>Назва реферату</b>: Меркурій<br> <b>Розділ</b>: Астрономія, авіація, космонавтика<br>

Методи інтегрування

Перш за все відмітимо, що в усіх табличних інтегралах підінтегральна функція є певною функцією, аргумент якої співпа­дає із змінною інтегрування. Розглянемо, наприклад, інтеграл ∫sin(x2+l)dx. В цьому ви­падку аргументом основної елементарної функції сінус буде u=х2+1, а змінна інтегрування — х, тому при знаходженні цього інтеграла не можна використати табличну формулу

м и 3

Манипуляция сознанием (на примере США). Оглавление 1. ПРЕДИСЛОВИЕ. 2 2. ПЯТЬ МИФОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ. 5 2.1. Миф об индивидуализме и личном выборе. 5

Методика розвитку силової витривалості

Засобом розвитку силової витривалості є різноманітні динамічні і статичні вправи та їх комбінації. Найпоширенішими методами її удосконалення є методи повторної вправи та колового тренування.

Международное сотрудничество в освоении космического пространства

Реферат по астрономии на тему: «Международное сотрудничество в освоении космического пространства» Содержание. ВВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

майбутньої держави мала грунтуватися на владі однієї націоналістичної партії На чолі руху мав

ередумова Трагічна доля українців під польсьскою та радянською владами, втрата віри в традиційні легальні методи боротьби, розчарування західними демократіями, які впродовж тривалого часу ігнарували заклики українців про допомогу й самі опинилися в глибокій кризі, спричинилися до формування поглядів , суть яких зводилися до того, що не слід миритися з існуючим станом речей, сподіватися на поступки окупаційних урядів, а необхідно посилювати боротьбу , вдаватися до радикальних заходів аби змінити існуючи колоніальни режими.

Маргінальна продуктивність виробництва

У бізнесі маргінального продуктивністю виробництва називають гранично можливу продуктивність при умові постійного відтворювання виробництва. Кількість та якість кінцевого випуску будь-якої продукції фірми залежить від багатьох факторів, які фірма може змінювати. Найбільш важливі фактори – продуктивність праці та вкладений у виробництво капітал.

Мозок 2

181. Мозковий стовбур (дорсальна яоверхность). таламус (зоровий бугор); "- веркнян мозлсечковая вохкэ; середня мозжМ ніжка; нижня мозжечковая ніжка;

Методы проверки электронных компонентов

www.virtual-master/multimetr.html Омметр + амперметр + вольтметр = мультиметр. Аналоговые и цифровые мультиметры. Методы проверки электронных компонентов.

Модель универсального банка

Банк универсальный, его формирование, функционирование, потребители. Организационно-институциональные основы развития процесса универсализации. Понятия диверсификации, интеграции и конвергенции. Ипотечное кредитование в Великобритании, Италии, Испании.

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку Аналіз структури та захисту інформаційних потоків в автоматизованій банківській системі (АБС) АКБ "Промінвестбанк". Побудова моделі системної інтеграції модулів захисту інформаційних потоків в АБС та оцінка рівня вразливості банківської інформації.

Межбанковский кредитный рынок в условиях экономического кризиса

Сущность и закономерности существования межбанковского кредитного рынка, его становление, функции, виды, современное состояние. Основные тенденции и перспективы развития межбанковского кредитного рынка в условиях экономического кризиса на сегодня.

Межбанковское кредитование

Межбанковский кредит как основополагающая операция на Российском рынке между банковскими экономическими системами, его сущность, виды, цели и функции, роль в экономике страны. Федеральное законодательство, определение контрагента на рынке, учет и аудит.

Место кредитных операций в деятельности коммерческих банков

Кредитные операции банков и их виды. Регламентация кредитного процесса коммерческого банка. Общие сведения о банке "Держава" и виды кредитования. Место кредитных операций в финансовой системе. Смешанные предприятия с участием иностранного капитала.

Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями 2

Назва реферату : Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями Розділ : БЖД Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Мировое страховое хозяйство 2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ Заочная форма обучения ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»

Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп

Міністерство аграрної політики Державний агроекологічний університет Факультет аграрного менеджменту кафедра ЗЕД підприємств До захисту допускається

Международные финансово-кредитные институты и их взаимодействие с Казахстаном

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: «Деньги, Кредит, банки» на тему: «Международные финансово-кредитные институты и их взаимодействие с Казахстаном»»

Методология оценки финансовой деятельности банка

Оглавление Введение. Глава № 1. Методология анализа финансового состояния банка: Общеэкономическая ситуация в стране. Структура банковской системы России.

Медицинское страхование: понятие, сущность и виды

Определение понятия и сущности медицинского страхования. Анализ обязательного и добровольного медицинского страхования. Преимущества новой страховой системы здравоохранения. Особенности и перспективы развития различных видов медицинского страхования.

Международные банковские карты, их особенности, порядок совершения операций

Содержание: Введение Организационная структура Сбербанка России Международные банковские карты, их особенности, порядок совершения операций Заключение

Медичне страхування в Україні

Правові основи, призначення обов'язкового і добровільного медичного страхування в Україні. Індивідуальне і колективне страхування, їх призначення. Поняття страхового випадку. Визначення страхової суми і тарифу. Страхування витрат на лікування.

Медицинское страхование 11

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ Экономический факультет Кафедра «Финансы и кредит»

Методический анализ инвестиционной привлекательности фирмы

Автономная некоммерческая организация Владимирский институт бизнеса Контрольная работа по дисциплине Инвестиции Выполнил: студент группы Проверила: к.т.н., профессор

Микроконтроллеры AТmega103 фирмы Atmel

СОДЕРЖАНИЕ Лист Наименование 29 Конденсаторы 29 Микросхемы 29 Модули 29 Модуль PG1602 29 Кварцевый генератор 29 Резисторы 29 Ключи 30 Диоды полупроводниковые 30

Межбюджетные отношения направления и совершенствование. Актуальные проблемы межбюджетных отношен

Межбюджетные отношения — это отношения между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов.

Маржинальная торговля на рынке ценных бумаг

Сущность маржинальной торговли на рынке ценных бумаг, порядок заключения сделок на биржевом рынке. Развитие системы интернет-трейдинга. Направления и перспективы развития маржинальной торговли на российском рынке ценных бумаг в современных условиях.

Маркетинг в банке

Специфика банковского маркетинга. Единство перспективного и текущего планирования маркетинга. Специфика работы банка на рынке. Организационная структура банка и маркетинговая служба. Факторинговые, лизинговые операции и их место в системе услуг.

Маркетинг в страховании

Маркетинг в страховой деятельности, его необходимость, основные цели и задачи; применение данных исследований, стратегия и планирование. Анализ факторов и условий, влияющих на страховой рынок. Рейтинг страховых компаний по итогу первого полугодия 2009 г.
Страницы: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 587