Михайло Грушевський якої України ми хочемо

Михайло Грушевський — не просто символ української державності, він у критичному 1917-му став абсолютним втіленням української національної і державницької ідеї. Голова Української Центральної Ради, перший Президент УНР, людина виняткового інтелекту і працездатності, рівного якій по значенню й авторитету в Україні початку ХХ століття не було.

Мозок Різновиди та будова

Будова та функції спинного мозку. Спинний мозок – нижній відділ ЦНС, розташований в хребетному каналі. Він починається на рівні нижнього краю отвору потиличної кістки і є безпосереднім продовженням довгастого мозку, а внизу закінчується конічним звуженням, від якого вниз відходить кінцева нитка, ця нитка спускається в крижовий канал і прикріплюється до його стінки.

Мир галактик 2

Многообразный мир галактик. Мир галактик необъятен, но еще большее удивление вызывает богатство его форм. Выдающаяся роль в исследовании подобных космических объектов принадлежит американскому астроному Эдвину Хабблу. Много лет он с помощью крупнейшего для своего времени телескопа изучал галактики.

Міжнародний маркетинг 2

Реферат на тему: “Міжнародний маркетинг” Вступ Виникнення і розвиток концепції міжнародного маркетингу як своєрідної системи маркетингової діяльності приходиться на 60-70 роки. Саме до цього періоду склалися необхідні передумови до перебудови ринкової діяльності в міжнародному масштабі на основі принципів маркетингу, що довів у попередній період свою дієвість як ефективна система корпоративного керування і засіб конкурентної боротьби на національних ринках.

Мирне освоєння космосу 2

<p><font face="Verdana" size="2"> <b>Назва реферату</b>: Мирне освоєння космосу<br> <b>Розділ</b>: Астрономія, авіація, космонавтика<br>

Множини і відношення

Пошукова робота З вищої математики на тему: МНОЖИНИ І ВІДНОШЕННЯ 1. Коротка історична довідка Основи теорії множин були закладені відомим німецьким математиком Георгом Кантором у другій половині минулого століття. Поява теорії множин була зустрінута з ентузіазмом багатьма авторитетними математиками.

Мислення Теорії мислення

План. Вступ. 3 Мислення. Види мислення. 4 Процес мислення. 7 Класифікація теорій мислення. 9 Висновки. 13 Список використаної літератури. 14 Величезні соціальні перетворення, які відбуваються в нашій країні, бурхливий науково-технічний прогрес вимагають від сучасної людини значного вміння орієнтуватися в навколишньому світі, вимагають нового бачення себе у змінених реаліях буття.

Молоко і молочні продукти

1. Молоко Молоко це біологічна рідина, яка виробляється молочними залозами самок ссавців. Воно багате різноманітними поживними речовинами (табл. Таблиця

Майстерність навчальної діяльності вчителя

Реферат на тему: Майстерність навчальної діяльності вчителя. План. 1. Протиріччя сучасного процесу навчання. 2. Урок як діалог учителя з учнями. 3. Особливості побудови уроку діалогічної взаємодії.

Міжнародні стосунки Україна - Канада

Реферат на тему: МІЖНАРОДНІ СТОСУНКИ УКРАЇНА – КАНАДА “Визнання Канадою незалежності України та невдовзі прийняте рішення про встановлення дипломатичних відносин стали для України історичними подіями, оскільки вони без перебільшення відкрили нашій державі шлях до світового співтовариства.”, зазначається в посланні Президента України Леоніда Кучми адресованому Генерал-губернатору Канади Адрієн Кларксон з нагоди десятої річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, яке оприлюднив Посол України в Канаді Юрій Щербак 30 січня ц.р. на “Українському вечорі”, що проходив в Національному архіві Канади за ініціативи Посольства України в Канаді.

Міжнародні повітряні перевезення

Міжнародні договори. Міжнародні повітряні перевезення регулюють декількабагатосторонніх договорів. Серед них Чи­казька конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944р., ратифікована Україною 10 серпня 1992 р. та чинна для неї з 9 вересня 1992 p. Вона стала компромісною угодою між державами, що брали участь у її підготовці.

Материнська амбівалентність

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Б. Хмельницького КУРСОВА РОБОТА на тему: Психологічний феномен материнської амбівалентності

Мексика 7

РЕФЕРАТ на тему: “МЕКСИКА” Загальні відомості про Мексику Мексика – одна з найбільш розвинутих країн Латинської Америки. Мексика – дуже цікава країна. У цій країні чудовий теплий клімат, у ній дуже багато пляжів і інших місць для відпочинку. Так само в Мексиці можна побачити приголомшливу архітектуру, від древніх пірамід до сучасних хмарочосів.

Методологічна функція формальної логіки

Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ План Метод і методологія. Логічні методи дослідження (пізнання). 3. Метод формалізації Метод і методологія

Матеріальна шкода поняття і види

МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА: ПОНЯТТЯ ВИДИ Результатом господарських порушень, як правило, є матеріальна шкода. Під матеріальною шкодою слід розуміти зменшення майнових чи немайнових благ, що охороняються законом та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовому вимірнику.

Маркетинг послуг 2

МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ 1. Суть послуг Послуги є результатом різних видів людської діяльності, їх можна визначити як нематеріальну діяльність, дії або вигоди, які організація-виробник може запропонувати споживачу за гроші або інші цінності.

Макс Вебер 3

(1) Про Макса Вебера в колишньому СРСР було відомо дуже мало, але якщо про нього і писали радянські дослідники, то розкривали його праці лише в негативному світлі, оскільки погляди Вебера багато в чому суперечили Марксистсько-ленінській ідеології. Лише останнім часом, в тепер уже українській літературі, почали з'являтися реальні оцінки Веберівських праць, що можуть заслуговувати на нашу увагу.

Маткові засоби та їх застосування

Визначення маткових засобів. Класифікація маткових засобів. Окситоцин, його дія і застосування. Простогландини, їх дія та застосування. Препарати маткових ріжків.

Міжнародна торгівля 2

Тема : МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. План. Міжнародна торгівля як одна з найвизначальніших форм МЕВ. Динаміка та тенденції розвитку світової зовнішньої торгівлі.

Міжнародні автомобільні перевезення

Міжнародні договори. На початку XX століття міжнародні автомобільні перевезення регламентувала Конвенція про вре­гулювання авторуху між країнами, встановлення технічних вимог до автомашин у міжнародному сполученні, прав управ­ління автомобілем, уніфікації сигналів на автошляхах (Париж, 1926).

Метрологічний нагляд і контроль

Контрольна робота Метрологічний нагляд і контроль. Метрологічні служби. Центральні органи виконавчої влади підприємств. Фінансування та визначення.

Міжнародний кредит та його види

Міністерство освіти і науки України Луцький державний технічний університет РЕФЕРАТ На тему: Міжнародний кредит та його види Підготував: студент групи МО-22

Мировоззрение адекватное законам Природы

Мировоззрение адекватное законам Природы Б.П. Иванов О мироздании в целом Все доступное для исследования вещество состоит из одних и тех же химических элементов; их количественные соотношения (распространенность), в пределах порядка величины, практически одинаковы (Вернадский, 1926).

Модель большого взрыва и расширяющейся вселенной 2

МОДЕЛЬ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА И РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 1. Гипотеза Большого Взрыва. 3 2. Модель расширяющейся Вселенной. 6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10

Матеріалістична картина світу очима астрономії 2

<p><font face="Verdana" size="2"> <b>Назва реферату</b>: Матеріалістична картина світу очима астрономії<br>

Маси і розміри зір

Реферат на тему: МАСИ І РОЗМІРИ ЗІР 1. Подвійні зорі. Маси зір . Як ми переконалися на прикладі Сонця, маса зорі е тією з найважливіших характеристик, від якої залежать фізичні умови в її надрах. Безпосереднє визначення маси можливе лише для подвійних зір.

Методи аналізу і прогнозування розвитку підприємств

МЕТОДИ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ вступі доведено актуальність теми дисертації; окреслено мету і задачі дослідження, об’єкт, предмет та методи дослідження, анотовано елементи наукової новизни, що обґрунтована автором; розкрито практичне значення і зв’язок роботи з науковими програмами; наведено відомості про апробацію результатів дослідження.

Методологічні підходи до формування системи класифікацій

Реферат на тему: Методологічні підходи до формування системи класифікацій маркетингових комунікацій. Як вже зазначалося раніше, комунікації – це не тільки обмін інформацією, її змістом, а й різні форми зв’язків між людьми, засновані на будь-яких стосунках, які спрямовані на досягнення цілей організації.

Митна вартість товарів

Митна вартість товарів заявляється митному органу декларантом у разі переміщення товарів через митний кордон України (постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1598 «Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України», далі — постанова № 1598).

Малий бізнес 4

Міністерство освіти та науки України Національний Університет “Львівська політехніка” Інститут економіки та менеджменту Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Методи оцінки та відбору працівників фірми

Курсова робота Методи оцінки та відбору працівників фірми” Зміст Вступ 3 Теоретична частина 6 Загальна характеристика методів оцінки та відбору працівників фірми 6

Мета завдання функція та принципи ревізії та її види

Реферат на тему: Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види Мета ревізії визначається її завданнями, тобто тим колом питань, яке потребує обов’язкового контролю вищестоящими органами та досягається шляхом застосування спеціальних знань при перевірці документованої обліково-економічної інформації.

Методика проектування і виготовлення рушника у техніці вишивання хрестом

Курсова робота з теорії і методики трудового навчання Тема: “Методика проектування і виготовлення рушника у техніці вишивання хрестом ” Зміст Вступ Розділ 1. Рушник як елемент побуту українців.

Місяць - природний супутник Землі

Реферат на тему: МІСЯЦЬ- ПРИРОДНИЙ СУПУТНИК ЗЕМЛІ 1. Фізичні умови на Місяці . Місяць — найближче до Землі небесне тіло й тому найкраще вивчене. Найближчі до нас пла­нети приблизно в 100 раз далі. Місяць менший від Землі за

Місце країн – лідерів у світі

Іртернаціоналізація господарського життя у другій половині ХХ ст. стала провідною тенденцією розвитку сучасної світової економіки. Однією з головних особливостей цього процесу є утворення великих зон впливу найбільш розвинутих країн. Вони стають своєрідними інтеграційними угрупуваннями, навколо яких об’єднуються інші держави, що забезпечує їм важливу роль у світовому господарстві й політиці.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 587