Менеджмент у міжнародних корпораціях

7.1. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ Міжнародний бізнес - це будь-які господарські операції, що проводяться суб'єктами двох або більше країн з метою одержання прибутку. В якості таких суб'єктів можуть виступати як приватні, так і державні організації незалежно від розмірів, галузей та ін. При цьому в міжнародному бізнесі головну і зростаючу роль відіграють так звані транснаціональні корпорації (ТНК).

Міжнародна Рада Компьютерної Комунікації

МІЖНАРОДНА РАДА КОМПЬЮТЕРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMPUTER COMMUNICATION) Київський Університет ім. Т. Шевченка Інститут Міжнародних Відносин

Мінеральні добрива

Міністерство освіти та науки України Український державний університет харчових технологій Кафедра економіки і права Контрольна робота з розміщення продуктивних сил

Малі підприємства в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки та підприємництва МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ РОЛЬ У СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

Матеріально правові і процесуально-правові принципові питання Структура поземельного кадастру

Реферат на тему: Матеріально правові і процесуально-правові принципові питання Структура поземельного кадастру Правові реєстрації” Вступ Ведення поземельних кадастрів є необхідним фундаментом (підставою, базою) для упорядкованих економічних відносин, особливо в аспекті (точки зору) стимулювання інвесторів і вимог для дієвого гарантування власності і кредитів.

Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р. середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80 чол. Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал.

Місцеві суди їх склад та повноваження

Реферат з правознавства Місцеві суди, їх склад та повноваження. Місцеві суди є основною ланкою судової системи, які розглядають понад 90% судових справ.

Масштаби всесвіту склад і масштаби сонячної системи

Масштаби Всесвіту Ви вже знаєте, що природний супутник Землі — Місяць — є найближчим до нас небесним тілом, що наша планета разом з іншими великими і малими планетами входить до складу Сонячної системи, що всі планети обертаються навколо Сонця. У свою чергу Сонце, як і всі видимі на небі зорі, входить до складу нашої зоряної системи — Галактики.

Митний перевізник

Реферат на тему: Митний перевізник Особливу зацікавленість перевізників викличе запровадження Митним кодексом нової категорії «митний перевізник», отримання статусу якого надасть певні переваги при здійсненні транзитних перевезень товарів митною територією України.

Міжнародні залізничні перевезення

Найбільш важливими міжнародними угодами у сфері між­народних залізничних перевезень тривалий час були Бернські міжнародні конвенції про залізничні перевезення вантажів та про залізничні перевезення пасажирів і багажу (скорочено — МВК та МПК). У вказаних угодах, укладених відповідно у 1890 та 1923 pp., брали участь більшість держав Європи, кра­їни Азії (Іран, Сирія та ін.) і Північної Африки (наприклад, Алжир, Марокко, Туніс) — загалом 33 держави.

Міжнародні науково-технічні відносини

Міжнародні науково-технічні відносини найбільш концентровано реалізуються у формуванні світового ринку технологій, «ноу-хау», патентів і ліцеінзій, інжинірингових та інформаційних послуг. Відповідно до визначальних тенденцій світового економічного розвитку в сучасних умовах різко посилюється значення науково-технічних компонентів господарського зростання, як факторів динамізації та якісного вдосконалення виробництва.

Медична деонтологія та етика

Курси підвищення кваліфікації хірургічних і операційних медичних сестер Сулятницька Г.Є. Медична деонтологія та етика Медична деонтологія та етика

Млини на Україні 2

Назва реферату : Млини на Україні Розділ : Астрономія, авіація, космонавтика Млини на Україні До найцікавіших архітектурних пам'яток Києва, безперечно належить будівля арсеналу колишньої Києво-Печерської цитаделі. Вона міститься в північно-східній частині фортеці (між головною Київською і головною Васильківською брамами, що були тут раніше).

Місяць супутник Землі

Коломийська гімназія імені Грушевського Реферат на тему: “МІСЯЦЬ – супутник Землі” Виконав учень Петренко Вадим 2001 рік План: 1. Вступ 2. Рух Місяця 3. Форма Місяця

Методи наук аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Розміщення продуктивних сил Тема: “Методи наукового аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства України”

Механізми формування токсикозу у дітей із гломерулонефритом

Серед захворювань нирок у дітей особливе місце займає гломерулонефрит (ГН) у зв’язку з тяжким перебігом цього захворювання, високим ризиком хронізації патологічного процесу, що в деяких випадках веде до формування хронічної ниркової недостатності (ХНН). Вищезазначене обумовлене неоднорідністю морфологічних змін у нирковій тканині при однотипних клінічних проявах ГН та, ймовірно, пов’язане з різними патофізіологічними механізмами формування цього захворювання.

МО где субъектом является государство инструмент договора соглашения

История международных отношений. Содержание Вводная лекция. 2 МО в годы Фр. Рев. и наполеоновских воин. 2 Священный союз и МО в Европе в 1-ой половине 19 в. 2

Міжнародні інвестиції інгредієнт економічного розвитку

Вступ 1. Теоретико - організіційні основи інвестиційного процесу. 2. Методи оцінки раціонального залучення інвестицій. 3. Перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Методи контрацепції

Міністерство охорони здоров'я Коломийське медичне училище ім. І.Я.Франка Гурткова робота з акушерства на тему: “Методи контрацепції” Підготував студент

Множини 3

Практичні заняття Множини Paskal дозволяє оперувати трьома множинами, як трьома типами даних. Для визначення типу множина використовується вираз:

Максимович-Амбодик видатний вчений педіатр гінеколог акушер

ПОШУКОВА РОБОТА з предмету “Інфекційні хвороби” ТЕМА “Максимович-Амбодик видатний вчений педіатр, гінеколог, акушер” План І. ВСТУП ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Мінеральні ресурси світу та України

Реферат на тему: Мінеральні ресурси світу та України 1. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення Мінеральні ресурси поділяються на паливні, рудні, нерудні мета­лургійні (флюси, вогнетриви), гірничо-хімічні, технічні, будівельні, гідро­термальні (прісні і мінеральні природні води).

Математичне забезпечення САПР

Тема : . Загальні поняття та вимоги до МЗ. Способи отримання математичних моделей. Постановка задач оптимізації. Класифікація і характеристика методів оптимізації.

Медико-санітарна підготовка

Реферат на тему: МЕДИКО-САНІТАРНА ПІДГОТОВКА Надання першої медичної допомоги Завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпростішими засобами врятувати життя потер­пілому, полегшити його страждання, запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити тяжкість перебігу трав­ми чи захворювання.

Микола Чернявський Життя і творчість

Пошукова робота на тему: Микола Чернявський. Життя і творчість Є  особистості,  про  яких  не скажеш  інакше,  тільки  як:  це  -  людина-держава. Вони   помітні  й  впливові,  виразні  й  незабутні,  діяльні  й  визнані. Вони  тривалий  час  перебувають у полі  зору  суспільства,  напружено  працюють,  переймаються  різноманітними  справами,  виховують  суспільні  смаки,  формують  громадські  цінності.

Місцеві податки та збори

Місцеві податки й збори Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 року № 1251-ХП із змінами та доповненнями.

Малокаліберна гвинтівка 2

Реферат на тему: Малокаліберна гвинтівка Малокаліберна гвинтівка Тульського збройового заводу ТОЗ-8М, калібру 5,6 мм, з відкритим секторним прицілом, є безвідмовною і надійною в експлуатації, має високу купчастість бою (мал. 53 і табл. 6).

Малокаліберна гвинтівка і автомат Калашникова

РЕФЕРАТ З КУРСУ Допризовної підготовки юнаків на тему: МАЛОКАЛІБЕРНА ГВИНТІВКА І АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА”. Малокаліберна гвинтівка Малокаліберна гвинтівка Тульського збройового заводу ТОЗ-8М, калібру 5,6

Методы управления развитием территорий

ГЛАВА 3 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ. 1. Региональная промышленная политика. Принципы и функции промышленной политики Промышленная политика

Математика - відкриття впродовж століть

Математика - сукупна назва багатьох математичних наук. Основними з них є: арифметика, алгебра, геометрія і математичний аналіз. Слово "математика" використовували у Стародавній Греції приблизно в V ст. нашої ери послідовники легендарного Піфагора - так звані "піфагорійці".

Майнові та земельні відносини їх нормативно-правова база

Реферат на тему: Майнові та земельні відносини, їх нормативно-правова база Земельні відносини регулює Земельний кодекс України. Земельний кодекс було прийнято 13 березня 1992 р. Він установлює, що завданням земельного за­конодавства є регулювання земельних відносин із ме­тою створення умов для раціонального використання та охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підпри­ємств, установ та організацій на землю.

Мислення 12

Мислення Мислення – це процес опосередкованого, предметного відображення (пізнання) загальних , суттєвих властивостей об’єктів та явищ дійсності, відображення взаємозв’язків та відношень, що існують між ними.

Мiжнароднi банкiвськi розрахунки

Зміст Вступ......................................................................................................... 2 Сутність та призначення міжнародних банківських розрахунків...... 4

Міжнародна логістика

8.1. ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики". Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики.

Мережа Інтернет

Internet-це глобальна інформаційна мережа,яка обєднує велику кількість регіональних мереж і водночас мільйони комп’ютерів в усіх кінцях планети з метою обміну даними та доступу до інформацвйних та технологічних ресурсів.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 587