Модифікований алгоритм Течера-Тьюкі

Вступ Однією із задач, які розвязує сучасна обчислювальна математика, є проблема наближення функції однієї змінної та багатьох дійсних змінних іншими функціями більш простої, взагалі кажучи будови, які легко обчислюються на електронно-обчислювальних машинах. Інша назва цієї задачі – апроксимування функції.

Математичні розваги

Мета : Виховувати у дітей зацікавленість до математичних завдань, зацікавити їх дотепними іграми, логічними задачами з елементами гумору, викликати радість пізнання.

Мета ознаки необхідної оборони

Курсова робота Мета ознаки необхідної оборони Зміст Вступ 1 .Поняття необхідної оборони. 2.Мета та ознаки необхідної оборони. З.Спів розмірність та перевищення меж необхідної оборони.

Металургійний комплекс України 2

Металургійний комплекс України План Суть і структура виробництва металургійного комплексу. Сировинна база металургійного комплексу. Особливості територіальної організації в Донецькому і Придніпровському районах.

М ясо і м ясні товари Хімічний склад і класифікація асортименту Асортимент птиці і дичини М я

Реферат на тему: М’ясо і м’ясні товари. Хімічний склад і класифікація асортименту. Асортимент птиці і дичини. М’ясні напівфабрикати і кулінарні вироби”

Метали в організмі людини

Залізо. Відноситься до групи життєво-важливих елементів, мікроелементів, загальне утримання заліза – 4 - 5г або 50-60 мг/кг. Більша частина заліза в організмі тварин знаходиться в еритроцитах (60-73%). Залізо розрізняють гемінове (залізо Нв), негемінове (тканинне залізо – феррітіна, гемосідеріна, сідерфілін, міоглобілін).

Молодь у політиці

ВСТУП Політично-активна молодь західної України сподівається на зміну політичних лідерів, що ринуться завоювати схильність молоді західної України, але зараз це буде непросто. Для них політичні реалії дня сьогоднішнього, м'яко кажучи, набагато менше привабливі, ніж на початку 90-х. Тоді на західнії Україні сильний вплив на молодь, зокрема, студентську, мали радикальні націоналістичні організації: СНПУ, УНА-УНСО.

Матеріально-технічне забезпечення форми і системи Обчислення потреби у матеріалах

Матеріально-технічне забезпечення6 форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах. Якість і суть, показники і методи оцінки. Кожний виріб є носієм різних конкретних власностей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість.

Методи забезпечення якості продукції

РЕФЕРАТ на тему: Методи забезпечення якості продукції Методи забезпечення якості. Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якістю продукції. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентноспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості.

Методи дезинфекції Основі дезсередники

Реферат на тему: Методи дезинфекції. Основі дезсередники”. Як ми всі знаємо, лікарня – це лікувально-профілактичний заклад для хворих, що потребують постільного режиму, постійного догляду та лікування. Лікарні розташовують переважно в центрі території, яку вони обслуговують, близько від дороги і якомога далі від фабрик та заводів.

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу Політологія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ “ПОЛІТОЛОГІЯ” ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Сучасне українське суспільство переживає глибокі перетворення всіх сфер суспільного життя. Змінюється суспільна свідомість, осмислюється історичний досвід нашого народу й установлення та розвиток нових політичних інститутів.

Метали та їх властивості

2005 р. ВСТУП Періодична система елементів. Періодична система елементів уявляє собою класифікацію хімічних елементів у відповідності з періодичним законом, що встановлює періодичну зміну властивостей хімічних елементів із збільшенням їх атомної маси, пов”язану із збільшенням заряду ядра їх атомів, тому заряд ядра атому співпадає з порядковим номером елементу в періодичній системі і називається атомним номером елементу.

Молодіжні течії хіппі

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Молодіжні течії: ХІППІ. А що там за дверми? Гетьманчук Тарас група 104 (м) київ - 1999 Сексуальна революція 60-х уперше спробувала звести воєдино, примирити відносини людини з небесами і з самим собою. Вона прагнула дозволити вікову дилему внутрішньої свободи і свободи тіла.

Міжнародний розвиток торгових відносин

14.1. НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ УГОДИ 14.1.1. КОНВЕНЦІЯ ЮНСІТРАЛ ПРО ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція) було укладено в 1980 році.

Міжнародні організації з захисту прав людини

Зміст Історична довідка Поняття та Класифікація Права людини та міжнародне право Право міжнародних угод є головною часткою сучасного міжнародного права. Окрім угод існує велика кількість інших документів (декларації, резолюції, акти...), що не мають обовязкової сили. Але ці документи мають значний моральний вплив та є політичним руководством для держав при проведенні ними політики.

Макроекономічні проблеми та економічна політика держави

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА СПЕЦ. “ЕКОНОМІКА” макроекономічні проблеми та економічна політика держави

Моделі національних ринкових економік

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Реферат на тему: “Національні моделі сучасної ринкової економіки (американська, швецька, японська, німецька)”.

Мова Паскаль

КОЛОМИЙСЬКЕ ВПУ-17 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: МОВА ПАСКАЛЬ Виконав: учень групи : №13 Гаврищук Ігор Юрович Викладач: Остапчук С.М. КОЛОМИЯ 2002р. ВСТУП Мова ПАСКАЛЬ, затвердженна в якості стандартної в 1979р.

Міське та сільське населення україни

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ Денний факультет Кафедра економіки підприємства КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»

Металургійна галузь України

Реферат з РПС МЕТАЛУРГІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ. До складу металургійного комплексу входять більш 400 підприємств чорної і кольорової металургії Чорна металургія відноситься до базових галузей. Її частка в промисловості України складає: виробництво товарної продукції - 24%, основні фонди - 13%, чисельність працівників - 6,5%, споживання енергії - 15,6%, витрата палива - 14,2%.

Методи оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків визначення груп здоров я та фізичного вихов

ТЕМА:АННЯ. МЕТА РОБОТИ: Оволодіти методиками проведення антропометричних досліджень та гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків.

Методика радіаційного контролю під час роботи з джерелами іонізуючих випромі-нювань

ТЕМА: МЕТОДИКА РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС РОБОТИ З ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІ НЮВАНЬ. МЕТА ЗАНЯТТЯ: 1. Закріпити, рoзширити та систематизувати знання про радіаційну небезпеку і гігієнічні вимоги до роботи з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючого виромінювання.

Міфологія первісного суспільства

Коломийський коледж комп’ютерних наук Кафедра діловодства та соціальних робіт РЕФЕРАТ з дисципліни: Релігієзнавство Тема. Міфологія первісного суспільства

Марш і похідна охорона 2

Назва реферату : Марш і похідна охорона Розділ : Військова справа, ДПЮ Марш і похідна охорона Взвод (відділення, танк) завжди повинен бути готовим до маршу (пересування своїм ходом) і переве­зення різними видами транспорту в умовах впливу ура­жаючих факторів ядерної, хімічної зброї, високоточної зброї та засобів дистанційного мінування противника, діяння його авіації, повітряних десантів, аеромобільних та диверсійно-розвідувальних груп і зруйнувань доріг та переправ.

Міжнародне виробниче співробітництво

Тема : . План. Сутність міжнародного виробничого співробітництва. Міжнародне енергетичне співробітництво. Міжнародне співробітництво у сфері сировинного виробництва.

Модель уроку Фізичні та хімічні явища

Тема уроку ЯВИЩА ФІЗИЧНІ І ХІМІЧНІ. ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ. ОЗНАКИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, УМОВИ ЇХ ВИКОНАННЯ І ПЕРЕБІГУ Мета уроку закріпити і поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити учнів відрізняти фізичні явища від хімічних. Розвивати уміння спостерігати і робити висновки.

Методологічні основи моделювання маркетингової системи охорони здоров я

Волинські Реферати Всі права збережено Referats@360 www.referaty Методологічні основи моделювання маркетингової системи охорони здоров'я

Метод інформаційного контролю в системі ОМС територіального рівня

Специфіка сучасного реформування системи охорони здоров'я в Росії на базі медичного страхування полягає в історично вдалому сполученні закономірних реформ охорони здоров’я з активною фазою науково-технічного прогресу, що охоплює поряд із промисловістю і медицину.

Моральні чинники у зовнішній політиці та роль мас-медіа

Реферат з журналістики У січні 1898 року різко загострилися відносини між Сполученими Штатами Америки та Іспанією щодо Куби, яка була іспанською колонією. Американська преса вимагала війни. Газета "Нью-Йорк Джорнелл" друкувала з номера в номер побрехеньки про звірства іспанських вояків на острові, її власник Вільям Рендолф Герст відрядив до Гавани художника, який мав надсилати малюнки злочинів іспанців.

Методологія розрахунку страхових тарифів та платежів у майновому страхувані

Зміст Вступ________________________________________________________2 Розділ 1. Поняття страхового тарифу та актуарних розрахунків_______3

Метаморфози посткомуністичної влади

НА ТЕМУ: Дмитро Вишневецький Писав: Пологейко Олег Ігорович ЗОШ №1 1-111ст. ім.В.Стифаника м.Коломиї учень 8Є класу Перевірив: Яремчук А.В. Дмитро Вишневецький

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Центральний банк як головний орган державного регулювання економіки в межах своїх повноважень здійснює комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей монетарної політики, що, як пра­вило, однакові в переважній більшості країн. Оскільки центральний банк не обслуговує безпосередньо суб'єктів господарювання, мож­ливості його впливу на економічні процеси та грошовий обіг знач­ною мірою зумовлюються взаємодією з комерційними банками, де­позитно-позичкові операції яких є головним джерелом емісії і виз­начають обсяг та структуру грошової маси.

Макроекономічний зміст та наслідки

ТЕМА №7. БЕЗРОБІТТЯ, ЙОГО МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАСЛІДКИ. 1. Напрями основних потоків ринку праці та їх зв'язок із ви- дами безробіття. 2. Вплив відхилень безробіття від природнього рівня на вели-

Мутації

ПЕРЕКЛАДЕНО ЗА ДОПОМОГОЮ ProLing Ofice МОЖЛИВІ ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ!!! (перевірте будь-ласка текст) >відредагував banana ( banana@360 )

Мобільні об єкти та мобільні агенти майбутнє розподілених обчислень

Національний університет Києво-Могилянська Академія” Департамент комп’ютерних технологій Кафедра інформатики Мобільні об’єкти та мобільні агенти:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 587