Метод магнітної стінки

Лекція 16 . Він застосовується при аналізі діелектричних резонаторів. Обернена ситуація – хвиля виходить з металу (або діелектрика) в вакуум. Зліва – стояча хвиля, справа – біжуча, звичайна, зі сталою амплітудою.

Ментальність українства політичний аспект

Реферат на тему: МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСТВА: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Вивчення політичного аспекту української ментальності має наочне значення з огляду на неординарність процесу державотворення в Україні. Український народ виступає єдиним джерелом політичної влади, здійснюючи через демократичну процедуру її леґітимацію.

Магдебурзьке право в Україні

іністерство освіти України Прикарпатський університет ім. В. Стефаника РЕФЕРАТ Тема : Магдебурзьке право м. Івано – Франківьск 1999 р. ПЛАН Причини становлення Магдебурзького права в Україні.

Міжнародне співтовариство у боротьбі з корупцією

Міжнародне співтовариство усвідомило, яку небезпеку містить в собі корупція як для окремої країни, так і в цілому світа. Уряди країн світової співдружності вже давно обговорюють проблему глобалізації корупції на внутрішньому і міжнародному рівнях, прийнято цілу низку відповідних документів.

Методи стимулювання навчальної діяльності учнів

Методи стимулювання — методи, спрямовані на формування по­зитивних мотивів учіння, що стимулюють пізнавальну активність і сприяють збагаченню школярів навчальною інформацією.

Мотивація як один із структурних компонентів научуваності

МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ НАУЧУВАНОСТІ Однією із найскладніших проблем научуваності, що розглядаються в психолого-педагогічній літературі, є проблема взаємодії та взаємовідношення між учнем і вчителем, в процесі якого у учня формуються певні знання, вміння та навички. Вони формуються лише при умові, коли впливи вчителя викликають у учня певну фізичну та психофізичну активність.

Меню ПРАВКА редактора Word Опис усіх пунктів меню Правка редактора Word

Мета: Навчитись працювати із фрагментами тексту та опрацювати пункт меню правка Хід роботи Пункт меню правка складається із таких підпунктів: Отменить – відмінює кілька останніх виконаних операцій.

Мовне забезпечення САПР

: Мовне (лінгвістичне) забезпечення САПР. Призначення, структура та вимоги до мовного забезпечення. Мовне проектування. Мови програмування. 1. Мови забезпечення САПР включають в себе мови проектування та мови програмування і охоплює терміни, визначення, правила формалізації звичайної мов, методи стиснення та розширення.

Методологічне значення моделювання у науковому пізнанні

Київський Університет імені Тараса Шевченка Кафедра філософії та методології науки РЕФЕРАТ: Назва теми: " МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ"

М язи як частина опорно-рухової системи 2

Назва реферату : М’язи як частина опорно-рухової системи Розділ : Біологія М’язи як частина опорно-рухової системи Опорно-рухова система – комплекс кісток, хрящів, суглобів, зв’язок і м’язів, який дає опору тілу і забезпечує пересування в просторі, а також рух окремих частин тіла відносно один одного.

Методи оформлення документу за допомогою тадлиць Опис основнх тегів таблиць які використовують

Лабораторна робота №9 Тема: ТАБЛИЦІ Мета: Навчитись представляти інформацію у HTML-документі у вигляді таблиць. Теоретичні відомості. Табличні теги мови HTML дозволяють подавати дані у зручній для сприйняття формі. Основним структурним елементом таблиці є комірка, яка містить елемент даних таблиці або заголовок стовпчика даних.

Материки світу

РЕФЕРАТ на тему: “МАТЕРИКИ СВІТУ” Назви частин світу і материків мають різне походження. Древні греки називали всі землі на захід від Босфору Європою, а на схід від нього - Азією. Римляни розділяли свої східні (азіатські) провінції на Азію і Малу Азію (Анатолію). Назва "Африка", яка також має античне походження, відносилася лише до північно-західної частини материка і не включала Єгипет, Лівію та Ефіопію.

М язи

Скелетна мускулатура складається з окремих м’язів, побудованих з м’язової (посмугованої) тканини, сполучної тканини, нервів і судин, які в ній проходять. В давнину м’яз порівнювали з мишею (musculus - миша), а тому у ньому виділяли головку, черевце і хвіст. За головку (origo) у м’язі прийнято вважати ту його частину, яка залишається нерухомою при скороченні цього ж м’яза.

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної дисципліни учнів

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної дисципліни учнів Будь-яка діяльність передбачає наявність компоненту мотивації. Це стосується і навчальної діяльності, яка буде більш успішною, коли сформовані позитивне ставлення учня до навчання, пізнавальний інтерес, потреба в одержанні знань, почуття обов’язку і відповідальності.

Механізми протиправого ведення діяльності фінансовими посередниками на ринку приватизаційних пап

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Механізми протиправного ведення діяльності фінансовими посередниками на ринку приватизаційних паперів України Недостатня врегульованість ринку цінних паперів, що викликано багаточисельними прогалинами, суперечностями і недоліками чинних законодавчих і нормативних актів, що регулюють цей ринок, неефективний контроль за процесом приватизації з боку державних органів створили сприятливі умови для злочинних проявів на ринку приватизаційних паперів України.

Ментальність ідентичність базова особистість та національна еліта українців

Колісник О.П. МЕНТАЛЬНІСТЬ, ІДЕНТИЧНІСТЬ, БАЗОВА ОСОБИСТІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕЛІТА УКРАЇНЦІВ Людство не є однорідною стандартизованою масою, воно складається з окремих націй, народів, етнічних груп, які також не є уніфікованими, а включають в себе подібних між собою і, одночасно, дуже унікальних індивідів.

Методи обстеження гінекологічних хворих

РЕФЕРАТ на тему: Методи обстеження гінекологічних хворих Методи обстеження гінекологічних хворих. Методика обстеження гінекологічної хворої складається з анамнезу захворюваності і життя, об’єктивного обстеження та додаткових методів.

М І Пирогов - засновник вітчизняної оперативної хірургії і топографічної анатомії

Микола Іванович Пирогов — засновник вітчизняної оперативної хірургії і топографічної анатомії. Основоположником топографічної анатомії є геніальний російський вчений Микола Іванович Пирогов. Праці Пирогова принесли йому світову славу і змінили уяву про те, як треба, вивчати топографічну анатомію.

Механізми травми

Характер травми, її перебіг, ступінь тяжкості залежать від багать­ох чинників і особливостей травмів-ного чинника, зокрема, маси і фор­ми предмета, що ним завдали трав­му, механізму дії, швидкості, з якою він рухається, і кута прикладання сили, площі дотику та часу дії, особ­ливостей тканин організму, умов зов­нішнього середовища тощо.

Міжнародне науково-технічне співробітництво

Тема : . План. Суть та структура міжнародного науково- технічного співробітництва. Інтелектуальна власність і світовий ринок технологій. Міжнародне ліцензування.Міжнародний інжиніринг.

Методичні прийоми вправляння

До найважливіших методичних прийомів вправляння А.А.Тер-Ованесян відносить: вправляння з безпосередньою фізичною допомогою; вправляння в "обидва боки"; вправляння в уяві; вправляння за допомогою імітації рухів.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізичної хімії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізичної хімії для студентів нехімічних спеціальностей

Музеї Львова

Як справжній діамант Східної Європи, Львів нагадує музей під відкритим небом, у ньому знаходиться 2000 історичних, архітектурних і культурних пам’яток. Сьогодні Львів є скарбницею національних ідей та культури, це економічний, освітній та культурний центр Заходу України. У ньому багато музеїв, картинних галерей, театральних та музичних труп.

Масаж 3

Масаж 1. Масаж і його дії на організм. Масаж – це сукупність прийомів механічної дозованої дії у виді тертя, натискування, вібрації, які проводяться безпосередньо на поверхні тіла людини як руками, так і спеціалізованими апаратами через повітряну або інше середовище.

Мотивація чоловічих та жіночих імен мешканців Луцька

Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови ВДУ У статті подано результати досліджень мотивації чоловічих і жіночих імен мешканців Луцька (на основі антропонімних матеріалів Державного архіву Волинської області й загсу та соціолінгвістичних питальників).

Магія в християнському культі

ЗМІСТ. I Разнолика магія II Причини виникнення магії III Окультизм IV Магія в християнському культі 1. Релігія рабів і вольновідпущенників 2. Християнські таїнства

Моніторинг інвестиційного процесу

Вид заняття : лекція Мета заняття : навчити студентів що таке моніторинг, які є види моніторингу та як вони застосовуються на діючих підприємствах, а також як здійснюють моніторинг державні будівництва.

Металургійна промисловість Чорна металургія

Відкритий урок з економічної географії Тема: Металургійна промисловість. Чорна металургія” Мета : - сформувати уявлення учнів про металургійну промисловість України як галузь спеціалізації в господарстві країни; показати особливості способів виробництва в чорній металургії, форму організації підприємств – комбінування;

Моральне виховання 8

Моральне виховання У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню. Моральне виховання — виховна діяльність школи і сім'ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

Модернізація та розвиток ЗАТ Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів на період 199

Клейові сполуки для шпалер, лінкрусту і плівок Клейова сполука або мастика Склад, спосіб приготування Поліхлорвінідні плівки Шпалери Папір на підоснові

Модель кругового потоку як макроекономічний інструмент екологічної політики

Зіновчук Н.В Кандидат економічних наук Інститут підприємництва та сучасних технологій (м.Житомир) Сучасна екологічна політика в розвинених країнах світу спрямована на досягнення сталості екологічної, економічної та соціальних систем. Сталість визначається як певні суспільні відносини, при яких природні ресурси не виснажуються, не порушується цілісність екосистем та не відбувається руйнівне втручання в екологічні процеси і функції, навколишнє природне середовище займає центральне місце в економіці і розглядається як частина системи, що підтримує існування суспільства та забезпечує його благополуччя протягом довгого часу.

Міжнародний валютний фонд

Міністерство освіти України Тернопільська академія народного господарства Інститут комп’ютерних інформаційних технологій Кафедра міжнародних економічних фінансово-кредитних відносин та маркетингу

Механізм взаєморозуміння та їх формування у процесі підготовки психологів-практиків

Пошукова робота на тему: Механізми взаєморозуміння та їх формування у процесі підготовки психологів-практиків Cоціально-економічні перетворення в Україні зумовлюють значні зміни у системі професійної освіти. “Наше сьогодення вимагає від національної вищої школи взагалі і від кожного навчального закладу, спираючись на кращі традиції і досягнення професійної освіти та психолого-педагогічної науки, кардинально переглянути сам підхід до організації навчально-виховного процесу, до змісту фахової підготовки і виховання студентської молоді, до розробки і впровадження перспективних технологій навчання”(1,C.226).

Методи вдосконалення психолгічної готовності до служби в армії

Тема: МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ. Час - 2 год. Місце - клас МЕТА - надати студентам навичок психічної саморегуляції.

Метод орієнтованих графів

Лекція 37 . Можна виключити вершину . Для цього стрілки продовжують так, ніби вузла і не було. В діамагнетику вказується - коефіцієнт при виключеній вершині.
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 587