Методичні підходи в імітаційному моделюванні

Тема : . Загальний аналіз альтернативних підходів в імітаційному моделюванні. Дискретне імітаційне моделювання. 1. При розробці імітаційної моделі аналітику, а в даному випадку розробнику, потрібно вибрати конкретну концептуальну схему для опису системи, що моделюється. Ця схема будується на визначеному методологічному підході, в рамках якого сприймаються і описуються функціональні взаємозв’язки системи.

Малина 2

Малина (Rubus idaeus L., від грецького ruber – червоний) Малина... Від одного цього слова стає солодко. І справді: кому не до смаку та принадна ягода. Зайве говорити тут про її анкетні дані: всяк знає достеменно цю ягоду з дитинства.

Музичне виховання дошкільнят

Курсова робота з педагогіки Музичне виховання дошкільнят. ЗМІСТ Вступ. Народні ігри – як засіб музичного виховання. Використання музики на таких заняттях:

Маркетингове середовище споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів

Маркетинг Маркетингове середовище, споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів Основні фактори мікросередовища функціонування фірми Мікросередовище – це сили, які мають безпосереднє відношення до самої фірми та її можливостей, до обслуговуючої клієнтури. Це фактори, які фірма хоче і не може змінити, але може проконтролювати.

Моє бачення майбутньої професії юриста

РЕФЕРАТ з дисципліни “Правознавство” на тему: МОЄ БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ЮРИСТА Кожний студент, який обирає ту чи іншу спеціальність для навчання має певне бачення своєї майбутньої професії. Я вибрала напрямок – юридичний. Моя мрія – стати у недалекому майбутньому юристом. Чому я хочу стати юристом, що я знаю про свою майбутню професію і яким я бачу сучасного юриста? – ось ті питання, на які я спробую дати відповіді.

МКТ газів

Заняття№ Тема МКТ газів. Питання: Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ газів. Залежність тиску газів від температури при постійному об’ємі. Абсолютний нуль. Термодинамічна шкала температур.

Мислення 6

Мислення Мислення — процес опосередкованого й узагальненого пізнан­ня предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх істотних властиво­стях, зв'язках і відносинах.

Мітки та переходи

Реферат на тему: Мітки та переходи У мові Паскаль будь-який оператор і кінець складеного оператора (слово end) можна відмітити , тобто ідентифікувати, додати йому індивідуальне ім'я. Це ім'я називається

Міфи стародавності про походження світу і людей Особливості міфологічнихих уявленнь про суспіль

Львівський державний університет ім. І.Франка Реферат МІФИ СТАРОДАВНОСТІ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СВІТУ І ЛЮДЕЙ. ОСОБЛИВОСТІ МІФОЛОГІЧНИХИХ УЯВЛЕННЬ ПРО СУСПІЛЬСТВО І ЛЮДИНУ.

Материальная ответственность

Содержание 1. Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности 2. Виды материальной ответственности работника 3. Порядок применения материальной ответственности

Майбутнє Інтернет

Реферат на тему: Майбутнє Інтернет” Вступ Інтернет - світова комп'ютерна мережа. Вона складена з різноманітних комп'ютерних мереж, об'єднаних стандартними угодами про способи обміну інформацією і єдиною системою адресації. Інтернет використовує протоколи сімейства TCP/IP. Вони вигідні тим, що забезпечують відносно дешеву можливість надійно і швидко передавати інформацію навіть по не занадто надійних лініях зв'язку, а також будувати програмне забезпечення, придатне для роботи на будь-якій апаратурі.

Марс 6

Реферат на тему: Марс Ми зупинимось на сучасному стані наших знань про Марс, користуючись, Матеріалами нарад Робочої групи по вивченню цієї планети в СРСР, що відбулися в червні 1964 року в місті Києві та в квітні 1965 року в Кримській астрономічній обсерваторії.

Мова REXX в середовищі OS 2

Командна мова REXX Операційна система DOS поступово удосконалюється фірмами Microsoft і IBM. Однак командна мова DOS як і раніше залишається бідною і незручною. Це навіть привело до появи продуктів сторонніх фірм, також що вирішують цю проблему (наприклад, 4DOS, ВАТ або The Norton Batch Enhancer).

Меліса лікарська Melissa officinalis

МЕЛІСА ЛІКАРСЬКА — Melissa officinalis L. Російська назва — мелисса лекарственная Родина губоцвіті — Labiatae Багаторічна трав'яниста рослина. У дикому стані росте в Середзем­номорському регіоні. На Україні рослина дуже популярна як серед знавців народної медицини, так і серед пасічників, оскільки меліса — чудовий медонос.

Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельн

Курсова робота з дисципліни: Основи земельного кадастру на тему: „Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт”

Медовий рік української преси як історичний факт

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ГУРТОК МОЛОДИХ ЖУРНАЛІСТІВ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: МЕДОВИЙ РІК” УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ – як історичний факт (від березня 1917 р. до березня 1918 р.) В кінці лютого - на початку березня 1917 року історія України і всієї Європи повернула свій хід вбік від століттями наїждженого шляху. В Росії було повалено самовладдя.

Медичні та етичні аспекти пренатальної діагностики вродженої патології

Стан здоров’я дитини міцно пов’язаний з її антенатальним розвитком. Близько 3% новонароджених мають ті чи інші структурні зміни, які з’являються ще під час ембріонального періоду органогенезу до 10 тижня вагітності.

Методи підтримання дихання

Оскільки під час непритомності у пацієнтів, що перебувають у стані клінічної смерті, в положенні на спині корінь язика закриває гортанний відділ глотки, то для здійснення ШВЛ треба забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів, що досягається розгинанням голови в атланто-поти-личному сполученні.

Метод безпосереднього інтегрування

Метод безпосереднього інтегрування Цей метод базується на рівності , де а та b – де сталі і застосовується у тих випадках, коли підінтегральна функція має вигляд

Місцева та загальна реакції на інфекцію Клініка та діагностика

МІСЦЕВА ТА ЗАГАЛЬНА РЕАКЦІЇ НА ІНФЕКЦІЮ. КЛІНІКА ТА ДІАГНОСТИКА Розвиток інфекції, як ранової, так і інфекційних хірургічних захворю­вань, супроводжується місцевими та загальними клінічними проявами й симптомами, а також низкою змін у організмі. Місцеві ознаки зовнішніх форм інфекції — це класичні прояви запалення, а саме: почервоніння шкіри, гіперемія (rubor), набряк чи припухлість тканин (tumor), підви­щення місцевої температури (color), біль (dolor) та порушення функції (functiolaesa) ураженого органа.

Межі невротичних розладів

Реферат на тему: МЕЖІ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ Ведучи мову про неврози, варто використовувати поняття "функціональні відхилення або аномалії", що у цілому зводяться до крайніх варіантів людського існування (Jaspers), і котрі набагато ближче до здоров'я, ніж хвороби, хоча при цьому розширюються самі рамки неврозів до анозогностичних критеріїв, і губиться значеннєве обмеження неврозів поняттям дезінтегрованості (під яким слід розуміти, що всяка частковість втрачає свою спрямованість на ціле, внаслідок чого порушується взаємна узгодженість частин і внутрішня рівновага цілого).

Морфологія бактерій Будова бактеріальної клітини

МОРФОЛОГІЯ БАКТЕРІЙ Бактерії – це переважно одноклітинні організми, які не мають чітко сформованого ядра та хлорофілу. Вони розмно­жуються простим поділом.

Макроекономічні показники сутність та вимір

Міністерство освіти України К И Ї В С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т Б У Д І В Н И Ц Т В А Т А А Р Х І Т Е К Т У Р И Кафедра “Основи економічної теорії” Реферат на тему: Макроекономічні показники:

Материаловедение Методичка для заочников

Вступ Одна з основних тенденцій сучасної медицини пов'язана із широким використанням у ній різного роду технічних засобів. Така ситуація не тільки закономірна, але і цілком зрозуміла. Дійсно, тільки за допомогою сучасної електронної техніки істотно підвищується можливість отримання достовірної діагностики і з'являється перспектива керування процесами, що протікають у різноманітних біологічних об'єктах.

Методичні аспекти формування пізнавальної активності студентів на лекції

Процес активізації навчання вимагає певної спільної діяльності викладача і студента, застосування різноманітних засобів, форм, системи дій, прийомів, спрямованих на розв’язання навчальних завдань. Останнім часом все більше уваги звертається приділяється застосуванню в навчанні передових інформаційних технологій, методів імітаційного моделювання, педагогічної взаємодії тощо.

Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції

Даний файл не містить роботу Тут Ви можете ознайомитися з детальною інформацією про запропоновану на продаж роботу. Контрольна робота Тема: “Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції”.

Місцеві державні адміністрації 2

Академія муніципального управління Факультет менеджменту Реферат з курсу МДА на тему: Принципи формування та організації роботи місцевих державних адміністрацій

Механізм пологів

Реферат на тему: Механізм (біомеханізм) пологів У другий період пологів плід зганяється з порожнини матки через родові шляхи, до яких належать кістковий канал (малий таз) і м'які тканини родового каналу.

Мир бытовых вещей и человек в нём

РЕФЕРАТ по дисциплине: «Антропология» на тему: «Мир бытовых вещей и человек в нём» Содержание Введение 1.Вещь старинная 2.Автоматика как модель всей техники

Молитва перед тетраподом

ПОЧАТКОВА МОЛИТВА (перед тетраподом) + В ім я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 рази). І стація ІСУСА ХРИСТА ЗАСУДЖУЮТЬ НА СМЕРТЬ ІІ стація ІСУСА ХРИСТА ОБТЯЖУЮТЬ ХРЕСТОМ

М язова система Підошовний апоневроз Стегновий трикутник Стегновий канал Підколінна ямка

Реферат на тему: М ’язова система. Підошовний апоневроз. Стегновий трикутник. Стегновий канал. Підколінна ямка. План. Підошовний апоневроз. Стегновий трикутник.

Міхновський Микола Іванович 2

Київський інститут муніципального менеджменту та бізнесу Реферат з курсу “ Історія України на тему Володимир Великий” Виконав: студент першого курсу

Маркетинг 514

Міністерство освіти та науки України Національний Університет Харчових Технологій Контрольна робота з дисципліни: маркетинг Виконала: студентка

Методики гальванізації загальної дії на організм

МЕТОДИКИ ГАЛЬВАНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ПЛАН Роль фізіотерапії. Основні принципи сучасної фізичної терапії. Природні і фізичні фактори 1 групи.

Медикаментозний електрофорез

Вступ Фізики-хімічна характеристика медикаментозного електрофорезу. Використання природних препаратів для електрофорезу. Електрофорез з лікувальними сумішами.
Страницы: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 587