Новітні технології по відновленню нафтових свердловин і підвищення видобутку нафти

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “Техніка та технологія галузей народного господарства” на тему: “” Фактичні дебіти нафтових свердловин, як правило, у кілька разів менше потенційних дебітів. Це зв'язано з погіршенням фільтраційних властивостей шару в присвердловинній зоні внаслідок забруднення колектора мікрочастинками при буравленні, демонтажі, розкритті шару перфорацією і ремонті шпар, у результаті чого відбувається погіршення умов припливу нафти із шару в шпару.

Неугуманізм В Гумбольд та його освітні проекти

Реферат з педагогіки НЕУГУМАНІЗМ. В.ГУМБОЛЬД ТА ЙОГО ОСВІТНІ ПРОЕКТИ В середині XVIII століття в Німеччині сформувалась буржуа­зна педагогічна течія - неогуманізм, яка сприяла відродженню інтересу до культури античного типу. Неогуманізм був свого ро­ду "другим Відродженням". Захоплення грецькою культурою і римським правом, ідеал всебічного розвитку, культ людини - ось деякі з характерних рис неогуманізму.

Національна економіка та основні компоненти економічної системи Право власності в економіці

Міністерство освіти і науки України. Циклова комісія обліково-економічних дисциплін ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА на тему: “Національна економіка та основні компоненти економічної системи. Право власності в економіці”

Неорелігії

НТУУ “КПІ” РТФ Реферат тема: “Неорелігії” Виконав: Київ 2004 ПЛАН Соціально- психологічна природа релігій «Нового віку» 3 Поділ неорелігій за регіоном поширення 8

Негативний вплив нафти та нафтопродуктів 2

Назва реферату : Негативний вплив нафти та нафтопродуктів Розділ : Екологія Негативний вплив нафти та нафтопродуктів Сучасний рівень цивілізації і технології був би немислимий без тієї дешевої і рясної енергії, що надає нам нафта. Нафта, крім того, служить сировиною для нафтохімічної промисловості, що робить пластмаси, синтетичні волокна і безліч інших органічних сполук.

Національно-визвольні дії народів Азії Африки Лат Америки

Національно-визвольна війна народів Азії, Африки, Латинської Америки. Суперечності між передовим Заходом та відсталим Сходом стали в ХХст. однією з найболючіших проблем людства. Східні країни в яких ще значною мірою збереглися феодальні структуру були насильно включені в систему світового капіталістичного господарства; В найбільш розвинутих їз них починають формуватися ринкові відносини, виникають класи буржуазного суспільства, Великобританія, а слідом зі нею й інші метрополії, були зацікавлені в розвитку у цих країнах окремих галузей економіки, зокрема, гірничовидобувної, текстильної, переробної.

Норми правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій

Реферат на тему: НОРМИ, ПРАВИЛА ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ Маркетингова політика комунікацій обслуговує покупців това­рів. Вона в основному має діло з ринком споживачів товарів масо­вого попиту, впливаючи своїми прийомами на поведінку цих спо­живачів. З іншого боку, комунікаторами також є люди, котрим не чуже все людське, тобто вони можуть маніпулювати свідомістю споживачів товарів, впливати на підсвідомість, доводити до поку­пців неправдиву інформацію, ошукувати їх на свою користь.

Наслідки впливу на людей вражаючих факторів

Реферат на тему: Наслідки впливу на людей вражаючих факторів План Вплив шуму на організм людини. Вібрація та її вплив на організм людини. Лазерне випромінювання та його вплив на організм людини.

Нормативно-правове забезпечення охорони здоров я та деякі аспекти соціального захисту дітей і пі

ДЛІТКІВ В УКРАЇНІ Український інститут громадського здоров’я В Україні значна увага приділяється становищу дітей, їхньому соціальному та правовому захисту, а також створенню умов для фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, майбутньої повноцінної життєдіяльності. Для координації дій, пов’язаних із виконанням Конвенції ООН про права дитини і Всесвітньої декларації про виживання, захист і розвиток дітей , видано Указ Президента України “Про національну програму “Діти України”.

Нервова система 2

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ Одним з основних властивостей живої речовини є подразливість. Кожен живий організм одержує роздратування з навколишнього його світу і відповідає на них відповідними реакціями, що зв'язують організм із зовнішнім середовищем. Обмін речовин, що протікає в самому організмі, у свою чергу обумовлює ряд роздратувань, на які організм також реагує.

Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини 2

Назва реферату : Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини Розділ : Біологія Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

Норми правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном Державне й суспільне регулювання рекламного бізнесу існувало вже давно. Однак найбільшого розвитку воно набуло наприкінці XX століття. Зростання життєвого рівня в економічно розвинутих краї­нах потребувало адекватного зростання вимог до бізнесу взагалі та до рекламної діяльності зокрема.

Норми і нормативи праці

План. Системи норм і нормативів праці. Структура задач оптимізації трудових процесів і норм праці. Методи нормування праці. В даний час на підприємствах використовують системи норм праці, які відображають різні сторони трудової діяльності. Найбільш широко застосовуються норми часу, виробки, обслуговування, чисельності, управляємості, нормовані завдання.

Необхідність виділення з організму продуктів обміну 2

Назва реферату : Необхідність виділення з організму продуктів обміну Розділ : Біологія Необхідність виділення з організму продуктів обміну Процес виділення як складова частина обміну речовин – один з головних у збереженні гомеостазу. Він забезпечує звільнення організму від непотрібних і шкідливих продуктів обміну, а також від чужорідних та отруйних речовин (алкоголь, наркотики, ліки), що надійшли ззовні.

Неправомірне використання виборчих бюлетенів підлог виборчих документів або неправильний підрах

Реферат на тему: Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів

Населення та трудові ресурси України 2

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича Курсова робота з предмету Розміщення продуктивних сил України” на тему: НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ”

Невідкладні стани в неврології

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Невідкладні стани в неврології 1. Первинно-ренальні стани Виділяють чотири групи невідкладних станів: первинно-ренальні, вторинно-ренальні, первинно-екстраренальні, вторинно-екстраренальні.

Несвідоме

Поняття несвідомого у психологічній науці дуже ретельно досліджене З.Фрейдом, у його "теорії несвідомого", яку він побудував на низці феноменів, що спостерігалися при проведенні сеансів гіпнозу. Ним була помічена неусвідомленість причини виконуваних дій; абсолютне виконання дій, прагнення знайти пояснення своїм діям: можливість шляхом довгих розпитувань довести людину до пригадування істинної причини її дій.

Не бактеріальні харчові отруєння

“” План Г рибні інтоксикації Інші немікробні інтоксикації Харчові інтоксикації продуктами, які тимчасового набувають отрутної властивості Отруєння, які викликаються отрутними домішками до харчових продуктів

Національна грошова система невіддільна від реального стану економіки країни Вся багатогранність

Національний банк України Львівський банківський інститут Кафедра банківських дисциплін КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: “Грошові реформи” Виконала: студентка 304-БС групи

Науково-технічний потенціал України

Коломийський економіко-правовий коледж КУРСОВА РОБОТА з предмету “Розміщення продуктивних сил” на тему: НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ Виконала:

Наукові основи регіональної економічної політики

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича Економічний факультет КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ” ЗМІСТ

Науково-технічна революція і світове господарство

Реферат на тему: Науково-технічна революція і світове господарство Протягом усієї історії людство перебуває в стані постійного наукового і технічного пошуку. Розум, зусилля і майстерність рук людини дали змогу їй пройти, напри, вклад, в галузі енергетики шлях від набуття вміння застосування вогню до відкриття ядерної і термоядерної енергії; в галузі транспорту - від винайдення колеса до створення сучасних надшвидкісних поїздів або літаків.

Найважливіші закономірності у світі зір Еволюція зір

Реферат на тему: НАЙВАЖЛИВІШІ ЗАКОНОМІРНОСТІ У СВІТІ ЗІР. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР. Ми бачили, що існують і поодинокі, і подвійні, і кратні зорі, змінні зорі різних типів, нові й наднові, надгіганти і карлики, зорі найрізноманітніших розмірів, світностей, температур і густин. Чи не створюють вони хаос фізичних характеристик? Виявляєть­ся, ні.

Норми Кримінального кодексу що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного у бороть

бі з організованою злочинністю і корупцією До базових, концептуальних положень Кримінального кодексу України 2001 року В. Я. Тацій та В. В. Сташис обґрунтовано віднесли низку заохочувальних норм Особливої частини, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного [1], яких у КК 2001 р. значно більше, ніж у КК 1960 року, — їх налічується дванадцять.

Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі

Реферат на тему: Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі Чи варто відвідувати гірськолижні курорти Польщі, коли поряд, на відстані витягнутої руки, маємо інші пропозиції, наприклад, з Альп? Після детального аналізу можна ствердити, що Польща теж має чим похвалитися. Для громадян України відпочинок у Польщі є особливо привабливим, оскільки в цьому випадку немає візових обмежень.

Німецька проблема в міжнародних відносинах

Реферат на тему: . 1. Принципи мирного врегулювання з Німеччиною. 2. Створення ФРН та НДР. 3. Берлінська криза 1959 – 1961 років. 4. Нова східна політика ФРН.

Націоналізм і демократія

Реферат на тему: НАЦІОНАЛІЗМ ДЕМОКРАТІЯ Значна частина сучасної публіцистики в Україні, особливо та, що ворожа як справжньому націоналізмові, так і справжній демократії, намагається прищепити громадськості фальшиві уявлення про обидва поняття. Антиукраїнські сили піклуються тим, щоб протипоставляти націоналізм і демократію, між якими, нібито, немає і не може бути нічого спільного.

Наркоманія ворог майбутніх поколінь

Наркоманія. Вживання наркотиків. Індійська конопля. Наслідок хвороби наркоманії. Наркоманія – ворог майбутніх поколінь! Зловживання наркотичними засобами незаконна торгівля ними останнім часом у багатьох розвинених країнах світу досягла катастрофічних розмірів. Офіційна преса США, Німеччини, Франції, Англії, Швеції майже щодня повідомляють про смерть своїх громадян, яка настала внаслідок зловживання наркотичними і психотропними речовинами.

Нігерія

Загальні відомості Офіційна назва – Федеративна Республіка Нігерія.Офіційна мова – англійська. Політична столиця – Абуджа, економічна столиця – Лагос. Слаборозвинена країна з низьким рівнем доходу. Найбільша за населенням країна Африки з багатим природнім потенціалом. Експортер нафти. Член ООН, ОАЄ, Співдружності, ОПЕК.

Настурція лікарська незабудка польова нетреба звичайна

Реферат на тему: НАСТУРЦІЯ ЛІКАРСЬКА, НЕЗАБУДКА ПОЛЬОВА , НЕТРЕБА ЗВИЧАЙНА НАСТУРЦІЯ ЛІКАРСЬКА (поточарка) Nasturtium officinale Багаторiчна трав'яниста рослина родини хрестоцвітих. Стебло висхiдне, до 60 см заввишки, порожнисте, гранчасто-борозенчасте, розгалужене. Листки черговi, перистороздiльнi, овальнi або яйцеподібнi.

Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 2 М.КОЛОМИЇ Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання

Нацiональна полiтика України в 20-х роках Українiзацiя

Мiнiстерство освiти України Український державний унiверситет харчових технологiй Контрольна робота з історiї України. Тема: Нацiональна полiтика України в 20-х роках. Українiзацiя.

Наркоманія Наркотичні речовини їх дія на людину і класифікація

Зловживання наркотичними засобами і незаконна торгівля ними останнім часом в багатьох, особливо розвинених країнах світу прийняли катастрофічні розміри. Офіційна преса США, Німеччини, Франції, Англії, Швеції майже щодня повідомляє про смерть своїх громадян із-за зловживання наркотичними і психотропними речовинами.

Національні інтереси України в контексті стратегій Росії і НАТО

Дослідження на тему: НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЙ РОСІЇ І НАТО Над усім українським рухом ХІХ ст. ще й досі тяжіє обвинувачення в «культурництві». Вважається, що ніби-то українські діячі тієї доби свідомо ігнорували політичну сферу і через це «політизація» українського національного руху відбулася надто пізно – аж у
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 241