Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

Економічна ситуація, що склалася в Україні, створює сприятливі умови для розвитку лізингових відносин. Передумовами цих відносин є: велика потреба в оновленні виробничих потужностей, криза неплатежів, погіршення збуту продукції, спад виробництва. В національній економіці створилася така ситуація, коли, з одного боку, має місце і підтримується гостра нестача фінансових коштів і низька платоспроможність усіх категорій споживачів при імпорті споживчих товарів, який зріс, що зумовило низький сукупний попит на товари вітчизняного виробництва і його обсяг.

Небезпека використання мобільних телефонів

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Реферат на тему: ”Небезпека використання мобільних телефонів” Виконав студент 106 групи юридичного факультету:

Наркотична залежність

Тема: Подібно, як суха гниль руйнує дерево, так наркотики можуть призвести до занепаду цілого суспільного ладу. Наркотики руйнують здоров’я людей, і це, одна з причин, чому уряди забороняють їхнє вживання в немедичних цілях. Щороку через передозування гинуть тисячі наркоманів. Ще більше вмирає від СНІДу.

Наркотичні речовини і їх шкідливість

Реферат на тему: Наркотичні речовини і їх шкідливість Багато тисяч років тому люди звернули увагу на те, що деякі речовини мають особливий вплив на людину - спричиняють галюцинації , заспокоєння , припиняють болісні відчуття , покращують сон , формують стан душевного комфорту , задоволення , емоційного піднесення .Вживання цих речовин найчастіше було пов’язане з релігійними містеріями.

Незаконне виробництво виготовлення придбання перевезення пересилання зберігання з метою збу

Реферат на тему: Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

Реферат на тему: Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків 1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, —

Невиплата заробітної плати стипендії пенсії чи інших установлених законом виплат Порушення ав

Реферат на тему: Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Порушення авторського права і суміжних прав 1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності,—

Нептун 2

План. Вступ. I.Нептун. II. Основна частина. Історія відкриття. 2. Деякі параметри планети. Хімічний склад, фізичні умови і внутрішня будівля Нептуна.

Нестаціонарні зірки Фізичні процеси які забезпечують нестаціонарність

Зміст: Вступ Термодинамічна модель для змінних зірок (цефеїд) Типи пульсуючих зірок Цефеїди W Діви RR Ліри SX Фенікса β Цефея ZZ Кита Ο Кита (Міріди)

Найвідоміші архітектори України та їх творіння

Реферат на тему: Найвідоміші архітектори України та їх творіння” Українська земля славить своїми визначними людьми. Окрім історичних персон, митців, літераторів, політиків є і були в Україні визначні представники архітектурної справи. Можна окремо по кожному з них писати реферат чи дослідницьку роботу.

Нове в педагогіці

Активний тип навчання передбачає застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні і творчі завдання. Питання учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення.

Неперервність функції в точці і в області Дії над неперервними функціями Формулювання основних

Пошукова робота на тему: Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями. Формулювання основних властивостей функцій, неперервних в замкнутій області. Точки розриву функції та їх класифікація. Павутинні моделі ринку.

Націоналізм як джерело політичних конфліктів

На нинішньому етапі свого розвитку Україна набуває нового історичного та культурного досвіду. Масштаб соціальних перетворень, що відбуваються, можна порівняти з порушенням своєрідних тектонічних плит, які підтримують всю споруду суспільства: змінюються структури економічних відносин, формуються нові суб’єкти власності і політичної діяльності, трансформуються базові цінності улаштування життя і мотивації поведінки, змінюються уклад життя і мислення, сталі традиції.

Національний Університет Києво-Могилянська Академія

Реферат Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням і станом водних систем.

Небезпечні і шкідливі фактори їх класифікація

Реферат на тему: Небезпечні і шкідливі фактори, їх класифікація Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це яви­ща, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєді­яльність людей.

Нематеріальні ресурси і активи

ЦЕНТР МАГІСТЕРЬСКОЇ ПІДГОТОВКИ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу “Економіка підприємства” курс 1 група 2 спеціальність: фінансовий менеджмент

Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

Реферат на тему: Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення. План Характеристика надзвичайних ситуацій природного походження. Надзвичайні ситуації техногенного походження та їх наслідки.

Непал

Площа - 147, 181 кв.км. Географічні координати: 28 00 N, 84 00 Е Протяжність кордонів: усього: 2,926 km в тому числі з: Китаєм 1,236 km, Індією 1,690 km Населення - біля 24,302,653 чоловік (Липень 1999).

Нескінченно малі та нескінченно великі величини

Зміна величина х називається нескінченно малою, якщо в процесі її зміни наступить такий момент, починаючи з якого, абсолютна величина змінної х стає і залишається менше будь-якого, скільки завгодно малого, наперед загаданого додаткового числа

Новонароджена дитина рефлекси стани режим годування проблеми

Пошукова робота: на тему: Новонароджена дитина: рефлекси, стани, режим, годування, проблеми” Виконала: Платановська План • Я - немовля! • Як виглядає немовля

Народний суверенітет і конституційно-правові засоби прямої демократії

Принцип народного суверенітету знайшов своє відображення в цілому ряді конкретних засобів реалізації влади. За змістом цього прин­ципу до таких засобів насамперед мають бути віднесені конституційно-правові засоби прямої демократії.

Націоналізм після комунізму Росія Україна Білорусь та Польща

Вступ Звертаючись до теми «націоналізм після комунізму», можна сповідувати два підходи до неї: або зосередитися лише на подіях після 1989-1991 р. (саме так дехто міг би потрактувати назву цієї лекції), або ж, ускладнивши завдання, спробувати по-іншому подивитись на сутність націоналізму — яким він був у комуністичну добу і до неї.

Наукові методи аналізу розміщення прод сил

Київський торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства КУРСОВА РОБОТА з предмету РПС на тему: НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ І

Народництво і українофільство

Джерело матеріалу: “Велика історія України” в 2 томах Упорядник – Микола Голубець Київ “Глобус” 1993 країнське «народництво» Смерть царя Миколи І, що не могучи перенести поразки в т. зв. кримській війні, отруївся, була гаслом до заведення ліберальнішої системи в управі Росією. Цар Олександер II мусів піти на шлях суспільних реформ, з яких найважнішою було

Незаконне утримування осквернення або знищення релігійних святинь Посягання на здоров я людей

Реферат на тему: під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь —

Нові релігійні течії та організації України

Варіант № 10. 1.Християнство контексті історії і культури українського народу План. 1.Різноманітні течії, віри та обряди українського народу. 2. Прийняття християнства на Україні.

Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

Волинські Реферати Всі права збережено Referats@360 www.referaty Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів. Державна політика в галузі освіти вимагає переосмислення та переоцінки застарілих уявлень, стереотипів щодо системи підготовки педагогічних кадрів. Одним з найголовніших завдань є відродження і подальша розбудова української національної школи, утвердження орієнтації молоді на формування таких якостей особистості, як почуття власної гідності, віри в свої сили, бажання кращою працею домогтися кращого життя, а не пасивно очікувати його.

надзвичайні ситуації різного характеру

РЕФЕРАТ з безпеки життєдіяльності студента І курсу (менеджера бізнесу) Дмитренко Світлани на тему: надзвичайні ситуації техногенного, екологічного, природного та воєнного

НЛО 2 2

Введение. Днем рождения уфологии ("науки" о неопознанных летающих объектах) считается 24 июля 1947 года. Именно в этот день частный летчик Кеннет Арнольд в районе Каскадных гор (США, штат Вашингтон) сообщил о своем наблюдении 9 летящих строем дисков. Подхваченное репортерами известие мгновенно облетело передовицы газет всех стран мира - журналистам пришелся по вкусу случайно придуманный термин "летающая тарелка".

Нестор-літописець

РЕФЕРАТ Нестор-літописець (бл. 1056 - бл.1113) святий; письменник, літописець Народився 1056 року в Києві.У той час, коли преподобний Антоній у безмовній тиші печери вимолював прощення для роду людського, а блаженний Феодосій розбудовував монастир, прийшов Нестор сімнадцятирічним юнаком до святої обителі.

Наперстянка великоквіткова наперстянка пурпурова наперстянка шерстиста

Реферат на тему: НАПЕРСТЯНКА ВЕЛИКОКВІТКОВА, НАПЕРСТЯНКА ПУРПУРОВА, НАПЕРСТЯНКА ШЕРСТИСТА НАПЕРСТЯНКА ВЕЛИКОКВІТКОВА (дзвіночки жовті, жовті дзвоники, збаночки,

Необхідна оборона та умови її правомірності Перевищення меж необхідної оборони

Необхідна оборона та умови її правомірності Ст.27 КУ передбачено, що кожна людина має право захищати своє життя і здоров‘я, життя і здоров‘я інших людей від протиправних посягань, а ст.41 гарантує непорушність права приватної власності, якого ніхто не може бути протиправно позбавлений. Однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами гарантованого КУ права на захист від протиправних посягань є інститут необхідної оборони.

Нотаріат 3

Міністерство освіти України Контрольна робота з курсу “Нотаріат” Виконав: Перевірила:Ковальчук Т.І. Київ-2002р. Варіант-1. Нотаріат (лат.notarius-писар, секретар) – система органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок посвідчувати беззаперечні права і факти, що мають юридичне значення, а також інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

Неоплатонізм

План: І. Вступ ІІ. Філософія неоплатонізму Основоположник неоплатонізму Моністичний ідеалізм Структура світової системи Єдине Розум Світова душа

Нетрадиційні методи зміцнення здоров я і фізичного вдосконалення

1. ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА Одна з ознак здоров'я людини – правильне дихання. Часто ми недооцінюємо його позитивну роль у життєдіяльності нашого організму, хоча правильне дихання є запорукою реалізації резервних потенціалів людини.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 241