Національні акти України про засада процесуального статусу іноземців та іноземних підприємств і

організацій Громадяни України можуть мати процесуальні права та обов'язки на території іноземної держави, а так само іноземці можуть набути процесуального статусу в судах України. Як зазначалося, Конституція України проголошує норму про пік­лування та захист Україною її громадян, що опинилися за кордоном.

Наслідки визнання правочину недійсним

Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки Львівська обласна Мала Академія Наук Секція Правознавства «ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНІВ

Нептун. Форма, строение, место в Солнечной системе

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Найважливі етичні концепції

Реферат на тему: НАЙВАЖЛИВІШІ ЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ 1. Етика ненасильства Життя людини постійно зв'язанe з насильством. Спосіб вирішення державних, міжособистісних, національних проблем з позиції сили, можна сказати, став традиційним. Звично звучать слова: "правий той, хто сильніший”, "переможця не судять".

Незаконне проведення дослідів над людиною Порушення встановленого законом порядку трансплантаці

Реферат на тему: Незаконне проведення дослідів над людиною. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини 1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров’я,—

Невзаємні елементи НВЧ

Лекція 32 . Закон Ньютона каже, що . Однак, в загальному випадку: , тобто зв’язок не векторний, а тензорний – напрямок руху не завжди співпадає з напрямком сили. Приклад – гіроскоп чи дзига.

Нагідки лікарські 3

НАГІДКИ ЛІКАРСЬКІ (календула, крокiс) Calendula officinalis Однорiчна трав'яниста рослина родини айстрових. Стебло округле, прямостояче, розгалужене, до 60 см заввишки. Листки чергові, видовженояйцеподібнi. Квiтки золотаво-жовтi або оранжевi, зiбранi у верхiвковi кошики; крайовi квiтки язичковi, маточковi, пліднi; серединнi - трубчастi, двостатевi, безпліднi.

Наукові досягнення в епоху Просвітництва Розвиток медицини

Р Е Ф Е Р А Т на тему: Наукові досягнення в епоху Просвітництва. Розвиток медицини Формування світоглядних орієнтирів Просвітництва пов'язане не лише з загальною атмосферою доби, а й з бурхливим розвитком природничих наук і філософії.

Наш космічний дім - Земля 2

Назва реферату : Наш космічний дім - Земля Розділ : Астрономія, авіація, космонавтика Наш космічний дім - Земля На знімках, зроблених з великих висот, добре видно й особливості глибинної будови Землі. Крізь шари сип­ких покладів ніби просвічує будова більш глибоких гори­зонтів земної кори. Такі знімки містять принципово нову інформацію, що сприяє виявленню нових покладів ко­рисних копалин.

Набута хронічна прогресуюча гідроцефапія

інницький медичний університет ім. Пирогова М.І. Кафедра нейрохірургії Керівник: ас. IСТОРIЯ ХВОРОБИ Набута хронічна прогресуюча гідроцефалія” Поліон Альберт Андрійовича, 1 рік 1 міс

Недбале ставлення до військової служби Самовільне залишення поля бою Здача або залишення ворого

Реферат на тему: ві засобів ведення війни. Бездіяльність військової влади 1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду,—

Новітні біотехнології

Новинки біотехнологій сучасності 1.1 Генетика та селекція 2. Негативи клітинної інженерії 2.1Токсичність. 2.2 Алергенність. 2.3 Стійкість до антибіотиків.

Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

План Основи наукової організації контрольно-ревізійного процесу. Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі. Організація робочого місця ревізора, аудитора з впровадженням НОП.

Ненадання допомоги судну та особам що зазнали лиха Порушення правил безпеки дорожнього руху аб

Реферат на тему: Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

Наркоманія 5

Реферат “ Наркоманія Споконвіку люди прагнули знайти засіб, щоб полегшити біль. Уперше людина випробувала на собі наркотичні властивості багатьох речовин цілком випадково: вдихаючи дим від спалених речовин, використовуючи в їжу продукти бродіння, приправи і напої рослинного походження (вино, медовий напій, мак, кава, чай та ін.).

Наркотики та наркоманія 2

Назва реферату : Наркотики та наркоманія Розділ : БЖД Наркотики та наркоманія Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії. Кількість людей, які вживають наркотики близько 100 тисяч (за офіційними даними).

Нагідки лікарські

(КРОКІС) — Calendula officinalis L. Родина Айстрові — Asteraceae, або Складноцвіті — Compositae Яквиглядає? Однорічна трав'яниста рослина, до 50 см зав­вишки, з бальзамічним запахом, галузиста, густа, але коротко-пухнаста, з черговими довгастими листками, трохи липка. Коши­ки великі, з плоскими квітколожами і зеленими обгортками; квітки крайові — язичкові, серединні — трубчасті, жовтого або оранжевого кольору.

Негативні впливи шкідливих звичок куріння вживання алкоголю і наркотиків на організм людини і

РЕФЕРАТ на тему "Негативні впливи шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю і наркотиків) на організм людини і боротьба з ними" ПЛАН 1. Вплив куріння на організм людини.

Навчальна співпраця в групах

Навчальна співпраця в групах як форма роботи Це така форма роботи (її іноді перекладають як „кооперативне навчан­ня"), яка грунтується на спільній роботі учнів і сприяє гуманізації відносин між учителями й учнями.

Незаконні дії щодо приватизаційних паперів Недотримання особою обов язкових умов щодо приватиза

Реферат на тему: Незаконні дії щодо приватизаційних паперів. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

Незнятий кадр незіграної ролі

(твір на конкурс до Міжнародного дня боротьби з наркоманією) І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт І наперед не треба ворожити І за минулим плакати неварт.

Наслідки руйнування природного ареалу українського етносу

Міністерство освіти та науки України Луцький Державний Технічний Університет Кафедра українознавства РЕФЕРАТ на тему: Наслідки руйнування природного ареалу українського етносу.

Навчання і виховання у Стародавній Греції Система спартання виховання

Реферат на тему: Навчання і виховання у Стародавній Греції. Система спартання, виховання Понад дві з половиною тисячі років тому в південній частині Балканського півострова, на островах Егейського моря, на західному узбережжі Малої Азії, по берегах Мар­мурового і Чорного морів, на узбережжі Південної Італії і в східній частині острова Сицилія виникла група рабовлас­ницьких держав, відомих в історії як Стародавня Греція, або Еллада.

Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякі

У системі видів стимулювання якості праці у перехідній економіці особливе місце повинна зайняти заробітна плата. У період командної економіки високоякісна праця заохочувалась передусім за допомогою премій за високу якість продукції. Враховуючи незначну частку цих премій в доходах працівників, вони суттєво не впливали на рівень якості праці в суспільстві.

Німецька класична філософія

Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філосо-фії, що охоплює напружений, дуже яскра вий за своїми результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період духовно-інтелектуального розвитку. Boнa представле-на сукупністю філософських концепцій Німеччини майже за сто ро-ків, зокрема, такими оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724-1804), Йоган Готліб Фіхте (1762-1814), Фрідріх Вільгельм Шел-лінг (1775-1854), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831), Людві, Андреас Фейербах (1804-1872).

Народженя зірок

Зміст  Введення 2  1.Рожденіе зірок 3  1.1.Еволюція поглядів про народження зірок 3  1.2.Із чого утворюються зірки? 6  1.3.Жізнь чорної хмари 8  1.4.Облако стає зіркою 9 

Найважливіші таксономічні одиниці в класифікації рослинного світу

Реферат на тему: “” Планета Земля, як суша, так і океан, заселені рослинами і тваринами. Нині класифікації, що є гербарне сховище, що є флористичний список, первинні знання про анатомію і морфологію рослин, проблема «виду» у біології; сучасний стан установлень близько 500 000 видів рослин і більш 1 000 000 видів тварин.

НЕОРГАНІЧНІ КИСЛОТИ ЛУГИ І СОЛІ

Міністерство освіти та науки України Київський національний економічний університет Кафедра маркетингу РЕФЕРАТ з дисципліни “Товарознавство” на тему

Необхідна оборона Уявна оборона

Реферат на тему: 1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з ме-тбю захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та Інтересів держави від суспільне небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої а даній обстановці для негайного відвернення чя припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Невротичні розлади у старшокласників

Курсова робота з психології Невротичні розлади у старшокласників. ЗМІСТ Вступ ................................................................................................... 3

Національної доктрини розвитку освіти України у ХХ столітті

Реферат з педагогіки Відповідно до пріоритетів „Національної доктрини розвитку освіти України у ХХ столітті” педагогічна наука веде пошуки нових методичних технологій перебудови змісту освіти, які б забезпечували не лише високу теоретичну і практичну підготовку, а й сприяли переорієнтації навчального процесу на особистість учня, на створення сприятливих умов для досягнення кожним учнем можливого для нього рівня знань.

Неолібералізм

План Вступ Англійський неолібералізм. Неолібералізм у Німеччині. Теорія соціально-ринкового господарства. Французька школа неолібералізм. Американський неолібералізм. Монетаризм.

Націократичні концепції

§1. Микола Міхновський — романтик української iдеї Першим, хто вiдкрито заявив про колонiальний статус України у складi Росiйської iмперiї та право її народу на самовизначення, був харкiвський адвокат Микола Iванович Мiхновський. 1900 року вiн виголосив промову «Самостiйна Україна», яка того ж року була видана у Львовi окремою брошурою.

Негативні петлі зворотнього зв язку затримка і коливання

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ КИЄВО – МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” Кафедра екології САМОСТІЙНА РЕФЕРАТИВНА РОБОТА НА ТЕМУ “Негативні петлі зворотнього зв’язку : затримка і коливання”

Народне травознавство неоціненний скарб народу живучий голос поколінь

Реферат на тему: Народне травознавство – неоціненний скарб народу; живучий голос поколінь” Травознавство – народна наука про трави, про їх зцілювальні властивості, місце їх в культурі народу і т.п. Травознавство відноситься до старих наук, які передавалися з покоління в покоління через родинні зв’язки і були маловідомі стороннім людям.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 241