Органи дізнання

План. Загальне поняття про дізнання. Система органів дізнання в Україні. Повноваження органів дізнання. 1. Попереднє розслідування – це діяльність спеціально уповноважених органів держави по виявленні злочинів і осіб, які їх вчинили, збору, перевірці, всебічному, повному і об’єктивному дослідженні і оцінці доказів, виявленню причин і умов вчинення злочинів, притягненню винного до відповідальності.

Основи психології і педагогіки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ” 1. Історичні організаційні форми навчання 2. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

Опуклі множини

У курсі “Математичне програмування” та в деяких економічних дослідження використовуються поняття опуклої лінійної комбінації векторів та опуклої множини.

Основні компоненти їжі

Реферат з медицини на тему: Основні компоненти їжі” Кремній – секрет нашої міцності. Середня місткість кремнію від маси земної кори складає 29,5% (друге місце після кисню – 47%).

Основи маркетингової діяльності

4.1. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Маркетингова діяльність є як об'єктивною необхідністю орієнтації науково-технічної, виробничої і збутової діяльності підприємства на врахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Вона спрямована на визначення конкретних цілей і шляхів їх досягнення. У сучасному світі виробник повинен випускати продукцію, що знайде збут і принесе прибуток.

Організація фінансів і кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

1. Організація фінансів аграрних формувань. 2. Особливості кредитного забезпечення с/г товаровиробників. 3. Державна підтримка і регулювання виробництва продукції в сільському господарстві.

Облік основних засобів 12

І. Облік основних засобів По характеру функціонального використання основні засоби діляться на слідуючи групи: будівлі; споруди; передавальні прилади;

Оформлення кримінальної справи у стадії віддання до суду

Реферат на тему: ОФОРМЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СТАДІЇ ВІДДАННЯ ДО СУДУ. План Порядок оформлення кримінальних справ. Підготовка справ до судового розгляду.

Організація експлуатація автомобіля

ТЕМА: Автомобільні підприємства організовують перевезення вантажів і пасажирів. За характером перевезень автомобільні підприємства поділяються н: а) вантажні; б) пасажирські; в) мішані. За приналежністю та призначенням вони бувають; загального призначення, які обслуговують клієнтуру незалежно від відомчої приналежності; відомчі, що здійснюють перевезення лише для організації, до складу яких вони входять.

Основне устаткування торгових залів

Реферат на тему: . ЗМІСТ Основне устаткування торгових залів. Гірки. Вішалки. Прилавки і прилавки-вітрини. Стенди. Шафи. Касові кабіни. Основне устаткування торгових залів

Операційна система Windows-95

Операційна система Windows Початок роботи з Windows-95 Загальні відомості Windows-95 — це 32-розрядна операційна система, яка забезпечує одночасну роботу кількох додатків (програм). Порівняно з іншими операційними системами у ній використовують сучасніші механізми забезпечення такого режиму роботи.

Операційні системи види структура склад

Реферат на тему: Характеристики операційних систем Різні операційні системи, до яких відносять OC MS-DOS, OC Windows, OC Linux, OC Unix та багато інших не таких популярних, використовують ті чи інші можливості обслуговування компонентів комп’тера і організації діалогу з користувачем. До числа основних характеристик операційних систем відносяться: розрядність, підтримка багатопроцесорності, багатозадачності, підтримка багатокористу-вацького режиму.

Опис рослин кропива жалка кукіль звичайний кульбаба лікарська купина запашна

Реферат на тему: Опис рослин: КРОПИВА ЖАЛКА, КУКІЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ, КУЛЬБАБА ЛІКАРСЬКА, КУПИНА ЗАПАШНА КРОПИВА ЖАЛКА (жалива мала) Urtica urens Однодомна однорiчна трав'яниста рослина, вкрита жалкими волосками, родини кропивових. Стебло прямостояче, чотиригранне, до 60 см заввишки. Листки супротивнi, цiлiснi, елiптичнi, гострi.

Основи адміністративного права 2

ОСНОВНІ ВИДИ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В СРСР КПРС і Радянська держава велика увага у своїй діяльності приділяють підвищенню технічного рівня і якості виробів, збільшенню обсягу випуску продукції вищої категорії якості. У виробництво постійно впроваджуються нові види продукції, що за своїми показниками перевершує кращі вітчизняні і закордонні чи аналоги відповідає їм, сприяючи тим найбільш повному задоволенню потреб народного господарства і населення.

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

Коломийський економіко-правовий коледж ім. Гарарук Л.В. Курсова робота НА ТЕМУ: ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУЮЧИХ ПРЕДМЕТІВ Виконав: ст. гр. Б-23

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

ОБЛІК ОБОРОТНИХ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ До оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та ін.

Основні властивості означеного інтеграла Формула Ньютона-Лейбніца

Пошукова робота на тему: Основні властивості означеного інтеграла. Формула Ньютона- Лейбніца. План Інтегрування підстановкою у визначеному інтегралі

Опришківство

Тема опришківства вже здавна привертала увагу дослідників, коли ще активно діяли опришки і в народі жили сильні традиції цього руху. Рух карпатських опришків – яскравий прояв класової боротьби трудящих Західної України.

Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування

Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування Аналіз криміногенної ситуації в банківській системі України свідчить про її подальшу криміналізацію. з метою особистого збагачення посадові особи банківських установ сприяють зловживанням з фінансовими ресурсами, що вчиняються представниками комерційних структур, спрямовують грошові кошти на обслуговування шахрайських торговельних угод, безпосередньо беруть участь “у відмиванні брудних коштів”, сприяють відтоку цінностей за кордон і, як наслідок, своїми діями поглиблюють економічну кризу в державі.

Основні принципи догляду за хворими дітьми

Реферат на тему: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДІТЬМИ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ Гігієнічні ванни чи душ проводять дітям старшого віку щоденно, дітям від 3 до 7 р. – 2-3 р. в тиждень і дітям до 3 р. щоденно (t води – 35-37оС). Для миття використовується дитяче мило. Не можна використовувати шампуні (може бути алергія.

Основи спеціального догляду за хворими

Реферат на тему: ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ Догляд за хворими включає заходи, які є невід'ємною складовою комплек­сного лікування хворих. Кожний хво­рий, що перебуває у стаціонарі, ви­магає особливого догляду.

Особливості догляду за хірургічними хворими

ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ХІРУРГІЧНИМИ ХВОРИМИ Особливостями догляду за хурургічними хворими є те, що багато хто з них, хоча переважно й короткочасно, пере­бувають на постільному режимі, а отже й навантаження на персонал більше .

Об рунтування управлінських рішень у бізнесі на основі маржинального аналізу

ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БІЗНЕСІ НА ОСНОВІ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ .1. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

Облік внутрішнього відпуску товарів зі складів торговельного підприємства своїм (на одному балансі) крамницям, кіоскам, підприємствам громадського харчування (ресторанам, кафе, столовим) і іншим є важливою ділянкою облікової роботи, має важливе значення для контролю за рухом і збереженням товарів на підприємствах, що здійснюють різні види торговельної діяльності - оптово-збутову і роздрібну торгівлю, громадське харчування.

Основные понятия астрономии

Реферат «Основные понятия астрономии» Предмет астрономии Астрономия – наука, изучающая движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и их систем.

Особливості представлення результатів дослідження ринку

методичні рекомендації особливості представлення результатів дослідження ринку ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ Як би добросовісно та фахово не проводилося дослідження, його цінність буде втрачена, якщо не вдасться ефективно представити результати.

Організація або утримання місць для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотични

Реферат на тему: Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Основи фінансової звітності

Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати

Організація роботи в операційному блоці

Особливу роль відіграє санітарно-гігієнічний режим у хірургічному відділенні, оскільки він забезпечує профілактику внутрішньо-лікарняної інфекції.

Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами 2

Лекція: Організація забезпечення матеріально-технічними ресурсами. План. Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

Органи внутрішніх справ Правова регламентація та концепція реформування

КУРСОВА РОБОТА ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТ III. СПЕЦІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 9

Опоряджувальні роботи в будівництві

Курсова робота: Опоряджувальні роботи в будівництві Вступ Капітальне будівництво є однією з найвагоміших галузей народного господарства. Від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Від розвитку будівництва залежить також вихід економіки держави з кризового стану та виведення її на світовий рівень.

Особа злочинця та основні напрямки її криінологічного вивчення

ЗМІСТ ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ВСТУП ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ОСНОВНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ 1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ

Озброєння школярів знаннями формування переконань

Основою для формування переконання в необхідності самостійних занять фізичними вправами є знання про значення занять для всебічного розвитку, підвищення фізичної і розумової працездатності, виховання моральних і во­льових якостей.

Основні поняття та визначення в галузі стандартизації

Реферат на тему: Основні поняття та визначення в галузі стандартизації Для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях науки і техніки, потрібна точна, науково обґрунтована термінологія. Невпорядкованість термінології перешкоджає взаєморо­зумінню спеціалістів, створенню єдиних методик, негативно впливає на впровадження обчислювальної техніки в управлінні народним господарством.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 764