Опрацювання плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях

Реферат на тему: ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ Рекламодавці або на їх доручення рекламні агенції використо­вують бюджет маркетингових комунікацій у частині витрат на засо­би масової інформації, ураховуючи ефективність цих засобів. Цілі рекламування й бюджетні кошти визначають основні напрями роз­робки плану застосування засобів масової інформації.

Обоснование объема продаж

Введение Объем продаж – сложная экономическая категория, важный обобщающий показатель деятельности предприятия, представляет собой объем продаж продукции через все каналы реализации и относится к числу значимых экономических индикаторов страны.

ОБЛІТЕРУЮЧИЙ ЕНДАРТЕРІЇТ

(ОБЛІТЕРУЮЧИЙ ЕНДАРТЕРІОЗ, ХВОРОБА ВІНІВАРТЕРА, ХВОРОБА БЮРГЕРА, ТРОМБАНГІЇТ, МИМОВІЛЬНА ГАНГРЕНА) Облітеруючий ендартеріїт — сис­темна хвороба артерій, уражає голов­ним чином чоловіків віком 20—40 років і дуже рідко жінок (3,4 % — О.М. Шабанов, В.П. Котельников, 1983). Хворі, як правило, затяті курці.

Органи спеціального державного управління в галузі екології

Національний Університет “Києво – Могилянська Академія” РЕФЕРАТ з екологічного права України ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

Основи метрології і технічні вимірювання

Міністерство освіти України Коломийський політехнічний коледж Затверджено Заступник директора з навчальної роботи _____________ Крупа М.І. “___”___________2001 р.

Облік власного капіталу цільового фінансування та цільових надходжень

План: Облік статутного капіталу Облік резервного капіталу Облік цільового фінансування і цільових надходжень Облік статутного капіталу Статутний капітал характеризує сукупність внесків (у грошовому вимірнику) власників (учасників) у майно при утворенні підприємства для забезпечення його діяльності, визначеної установчими документами (статутом).

Освіта шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст

Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у У 1917—1919 рр. влада в Україні неодноразово змінювалася, і кожний уряд вирішував питання розвитку української освіти по-своєму. Так від часу Лютневої революції до проголошення І універсалом Центральної Ради 10 червня 1917 р. автономії України влада була у Тимчасового уряду.

Основні політичні режими сучасності Демократія та її роль у суспільстві

Пошукова робота на тему: ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ. ДЕМОКРАТІЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Сучасний світ – це багатолика сукупність розвитку, взаємодії, еволюції, втрати одних та здобуття інших характерних рис. Тому в світовій науці політичні режими вивчають у рамках багатьох теоретичних шкіл та напрямів.

Опис рослин Копитняк європейський Рожа лікарська алтея лікарська Фіалка запашна

Реферат з біології на тему: “Опис рослин: Копитняк європейський Рожа лікарська, алтея лікарська Фіалка запашна” Копитняк європейський (Asarum europaeum), копитень, підгорішник.

Особиста гігієна студента-фізкультурника

Реферат на тему: Особиста гігієна студента-фізкультурника” Як часто, побачивши поблизу обличчя спортсмена, а особливо спортсменки високого рівня, ми оцінюємо їхній вік на 5-10 років старше, ніж насправді. Здавався б - парадокс. Адже функціональна готовність їхнього організму набагато вище, ніж у їхніх ровесників.

Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів

Все більшої актуальності в Україні набувають питання економічної підготовленості молоді до життя в суспільстві, де налагоджуються нові ринкові відносини. У зв’язку з підвищеними вимогами щодо підготовки підростаючого покоління до життя в нових ринкових умовах, в теорії і практиці педагогіки постає важлива проблема формування початкової економічної та підприємницької культури у дітей молодшого шкільного віку.

Особистість лікаря

Реферат на тему: Професія лікаря вимагає високої внутрішньої етичної культури. Ми іноді припускаємося психологічної помилки, коли нехтуємо зовнішнім виглядом лікаря чи медичної сестри, брутальністю їхніх манер, невмінням розмовляти тощо. Але ж існують ознаки й первісний код спілкування, за якими у хворого складається перше враження про медичного працівника.

Ответы к зачету по юридической деонтологии

ВОПРОС К ЗАЧЕТУ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ Предмет и структура юридической деонтологии. Природа юридической деонтологии и ее исторические истоки.

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний технічний університет Кафедра обліку та аудиту 063 - 296 Бухгалтерська звітність на підприємствах

Організація роботи з громадськістю Загальні відомості

Реферат на тему: Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості Спеціалісти з питань масових комунікацій виокремлюють кілька етапів створення та розвитку системи таких комунікацій, куди включають також і роботу з громадськістю. На першому етапі розвитку людства система засо­бів масової комунікації належала всім, була захоплюючим ви­довищем за участю жерців і чаклунів та визначала відносини всередині невеликих груп та між ними.

Охорона видового різноманіття організмів 2

Назва реферату : Охорона видового різноманіття організмів Розділ : Екологія Охорона видового різноманіття організмів Збереження біосфери неможливе без збереження біологічного різноманіття організмі, які населяють нашу планету (біорізноманіття). У свою чергу, охорона біорізноманіття неможлива без всебічного вивчення видового складу організмів різних регіонів земної кулі, їхніх екологічних та морфофізіологічних особливостей.

Основні роботи операційної системи UNIX Підтримка мережі UNIX

Основні роботи операційної системи UNIX. Підтримка мережі UNIX В даний час UNIX використовується на найрiзноманiтнiших апаратних платформах – вiд персональних робочих станцiй до потужних серверiв з тисячами користувачiв. Це пов’язано з тим, що UNIX – багатозадачна багатокористувацька система, що володiє широкими можливостями.

Облік і аудит витрат на виробництво продукції

СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение………………………………………………………………… 2. Понятие налоговой системы ………………………………………….. 3. Принципы налогообложения Украины………………………………..

Обчислення визначеного інтеграла функції F на відрізку A B за формулою Сімпсона

Коломийський коледж комп’ютерних наук Кафедра комп’ютерних дисциплін КУРСОВА РОБОТА на тему : «Обчислення визначеного інтеграла функції F(x) на відрізку [A,B] за формулою Сімпсона.»

Основні форми земної кори Гіпотези про походження материків

Реферат на тему: Основі форми земної кори. Гіпотези про походження материків” 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі

Одна планета різні світи

Розділ 1 Англійський письменник Г. Уелс написав книжку під назвою "Машина часу, де головний персонаж винаходить машину часу, переміщує себе в майбутнє на тисячі років і виявляє, що знайо­мий йому колись світ став узагалі невпізнанним. Один із радян­ських космонавтів, паче той уелсів мандрівник у часі, після дев'я­ти місяців перебування на космічній орбіті також виявив, що світ змінився.

Особливості анатомічної будови тваринної клітини

Реферат з зоології 1. Особливості анатомічної будови тваринної клітини. 2. Основні тканини тваринного організму. 3. Органи багатоклітинних організмів.

Особливості роботи у відділі дитячих захворювань

Для медичної сестри, яка працює із хворими та здоровими дітьми, дотримання правил деонтології має велике значення. Деонтологія в педіатрії визначається особливістю психіки дітей в різний період життя. Особливостями діагностичних і лікувальних маніпуляцій, а також роллю батьків в лікувально-діагностичному процесі.

Основи загальновійськового бою

Реферат на тему: Основи загальновійськового бою Бій як основна форма тактичних дій військ — це ор­ганізовані й узгоджені щодо місця, часу, ударів, вогню і маневрів дії війська з метою знищення противника або відбиття його ударів чи виконання інших завдань в об­меженому районі (мал. ).

Образ автора наукового твору

Реферат з журналістики Комунікативний акт, здійснюваний через посередництво тексту, передбачає реалізацію кількох функцій, повідомлення: інформаційної, контактної, функції організації процесу читання, виразової функції, тлумачної, спонукальної, функції формування поглядів читача, функції запам’ятовування [1].

Організація ринкової економіки

ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ (РЕФЕРАТ) ОСНОВНІПОНЯТТЯІТЕРМІНИ національна економіка поділ праці галузева структура економіки економічна система

Олігономія

Задача 1. Фірма продає два різні товари на ринку, де існують три різні типи споживачів. Споживач. Ціна товару, грн. Ціна комплекту, грн. Вартість виробництва кожного з товарів – 20 грн. Знайти прибуток фірми якщо:

Облік грошових розрахунків

Реферат на тему: Облік грошових розрахунків. План Принципи і форми грошових розрахунків. Облік розрахунків з підзвітними особами. 1. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Охорона природи

Упродовж XX столiття цивiлiзацiя в своєму розвитку досягла фантастичних успiхiв. При збiльшеннi чисельностi землян в 3,7 разу виробництво внутрішнього валового продукту (ВВП) зросло в 40 разiв. Якщо на початку минулого столiття пересiчна тривалiсть життя людини становила 50, то нинi — 67 рокiв, а в окремих країнах — 80 i бiльше рокiв.

Основний закон і політична система суспільства

Конституційне право зорієнтоване насамперед на регламентацію за­сад державного ладу і взаємовідносин держави і особи. Держава ж є од­ним з найважливіших елементів політичної системи суспільства. Тому, регламентуючи основи державної організації та діяльності, конституційне право впливає і на функціонування політичної системи в цілому.

Особливості п єзоопору германію в області власної провідності

П’єзоопір n-Ge в області домішкової провідності досліджувався в багатьох працях, що детально описано в [1]. Його наявність пояснюється появою при одновісній пружній деформації енергетичної щілини (для напрямів [111] та [110]) між однотипними L-долинами (орієнтованими вздовж [111]) зони провідності (c-зони) і, відповідно, переселенням у ній носіїв заряду з різними рухливостями (при n=const).

Основні національні школи та напрямки сучасної західної політології

Реферат на тему: Основні національні школи та напрямки сучасної західної політології. Розглядаючи головні напрямки розвитку сучасної політичної думки треба мати уявлення про основні національні політологічні школи та проблемні підходи сучасної західної політології.

Орлик Пилип гетьман Правобережної України гетьман України в еміграції

Реферат на тему: Орлик Пилип (1672-1742) гетьман Правобережної України (1710-1714), гетьман України в еміграції (1714-1742) Народився Пилип Орлик 11 жовтня 1672 року в селі Косуті Ошмянського повіту на Віленщині. Рід Орликів походить із старої баронської фамілії, поширеної у Чехії, Моравії та Шлезьку.

Облікова ставка НБУ в 1994-98 рр

з 01.01.94 р. до 30.06.94 р. 240% (20,0% на місяць) з 08.04.96 р. до 24.04.96 р. (6,25% на місяць) з 01.07.94 р. до 31.07.94 . 190% (15,833% на місяць) з 25.04.96 р. до 21.05.96 р.

Оболонка Norton commander Загальна характеристика оболонки

Оболонка NORTON COMMANDER Загальна характеристика оболонки Пакет програм NORTON COMMANDER (скорочено NC) дозволяє: • виконувати будь-які команди DOS;
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 764