Оптичні властивості твердих тіл

БУДОВА І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЛЕКУЛ І ТВЕРДИХ ТІЛ Попередні зауваження і загальна характеристика хімічних зв'язків На основі квантової механіки були створені сучасні уявлення про будову й оптичні властивості атомів , в тому числі і багатоелектроних атомів. Перейдемо до вивчення будови й оптичних властивостей молекул - найменших частинок даної речовини, що володіють його основними хімічними властивостями.

Основні геополітичні світові тенденції і Україна

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Основні геополітичні світові тенденції і Україна Розробка консистентної зовнішньополітичної та геополітичної стратегій на перспективу, формування адекватної стратегічної відповіді як на виклики часу, так і на ймовірні стратегії основних гравців світу та найближчих сусідів України вимагає щонайменше аналізу і зіставлення геополітичних і зовнішньополітичних пріоритетів представників атлантизму та євразійства.

ОБЛІТЕРУЮЧИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ

Атеросклероз (артеріосклероз) — одне з найпоширеніших захворювань людини, яке полягає в жировій де­генерації (ліпоідозі) та склеротичних змінах (фіброзі) внутрішньої оболон­ки (інтими) артерії з подальшою ат­рофією та склерозом і середньої обо­лонки.

Опуклість та гнучкість функції Екстремуми функції Необхідна та достатні умови екстремуму Мето

Міністерство освіти і науки України Київський державний торговельно-економічний університет Коломийський економіко-правовий коледж Реферат З дисципліни „Вища математика”

Основы рынка ценных бумаг Роль клиринговой палаты на фондовой бирже

СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Понятие клиринга. 2.1. Клиринг на рынке реальных товаров. 2.2. Клиринг фьючерсных операций. 2.3. Типы систем клиринга. 2.4. Другие формы клиринга.

Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні

Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні Здійснення країнами Західної Європи, США й Канади жорсткої імміграційної політики, що спрямована на значне скорочення потоку іммігрантів, викликало збільшення кількості спроб нелегального проникнення на територію цих держав громадян слаборозвинених в економічному і соціально-політичному відношенні країн.

Опис рослин козлятник лікарський комонник лучний конвалія звичайна

Реферат на тему: Опис рослин: КОЗЛЯТНИК ЛІКАРСЬКИЙ, КОМОННИК ЛУЧНИЙ, КОНВАЛІЯ ЗВИЧАЙНА КОЗЛЯТНИК ЛІКАРСЬКИЙ (чокабук) Galega officinalis Багаторічна трав'яниста рослина родини бобових. Стебло висхідне, розгалужене, голе або розсіяноволосисте, до 80 см заввишки. Листки непарноперисті, з 4 - 10 пар бокових довгасто-лінійних або лінійно-ланцетних листочків.

Оплата праці 6

Пошукова робота на тему: Оплата праці” Оплата праці (заробітна плата) – це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за виконану ним роботу. Розмір цієї винагороди визначено трудовим договором між працівником і власником або уповноваженою ним особою.

Основи геоботаніки

Реферат з біології ОСНОВИ ГЕОБОТАНІКИ (РОСЛИНА ТА СЕРЕДОВИЩЕ) Геоботаніка — наука про фітоценози та сформований ними рослин­ний покрив. Виникла наприкінці XIX століття. Термін "геоботаніка" увів А.Гризенбах у 1886 р. Геоботаніку називають також гінекологією. Ця назва була прийнята на ботанічному конгресі у Брюсселі в 1910р. її в основному використовують за кордоном.

Очні ліки заводського виробництва

Очні ліки заводського виробництва Очні лікарські форми (офтальмонологічні) займають особливе місце серед інших ліків, тому що їх використовують для захворювання очей.

Особливості виписування рецептів на отруйні сильнодіючі наркотичні психотропні лікарські засо

РЕФЕРАТ Тема: Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби ПЛАН І. Відпуск лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках і лікувально-профілактичних закладах.

Організація хірургічної допомоги в україні

Організація медичної допомоги, в тому числі й хірургічної, громадянам України грунтується на закріпленому в ст.49 Конституції країни їх праві на без­коштовну державну медичну допомогу всіх видів. Хірургічна допомога — одна з найбільш масових форм медичної до­помоги. Ця її особливість обумовлена великим поширенням хірургічних за­хворювань, природжених та набутих вад і травм як у нашій країні, так і в усіх промислово розвинутих країнах світу, з одного боку, та великими можливос­тями хірургії, досягнутими за період після Другої світової війни в лікуванні різних хвороб, корекції вад та навіть у заміні функціонально неповноцінних органів (трансплантація органів та ксе-нопротезування) — з другого.

Особливості спілкування молодших школярів 2

Міністерство освіти України Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника ПСИХОЛОГІЯ Особливості спілкування

Основи використання WWW - технологій для доступу до існуючих баз даних

Реферат на тему: Основи використання WWW - технологій для доступу до існуючих баз даних 1. Вступ. Багато організацій використовують електронні бази даних (БД) для підтримки своїх робочих процесів. Часто це системи на одного - двох користувачів, виконані з використанням dbf - орієнтованих засобів розробки: Clipper, Dbase, FoxPro, Paradox, Access.

ОС Windows XP програма Провідник програма Total Commander

Реферат з інформатики ОС Windows XP: п рограма Провідник, програма Total Commander. Мета: Уміти користуватися програмами Провідник (Ехрlоrеr) і Total Commander для огляду файлової системи, запуску програм, виконання дій з файлами, папками та їхніми групами, мати уявлення про архівування файлів та обслуговування дисків.

Обчислення иразів у програмуванні

ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ У ПРОГРАМУВАННІ 1. Задача обчислення виразів Числовий вираз – це запис, складений за певними правилами зі сталих, імен, знаків операцій та дужок. Сталі та імена у виразі позначають операнди, а знаки операцій з дужками задають послідовність операцій, виконання яких породжує значення виразу.

Охорона здоров я трудящих забезпечення безпечних умов праці

, попередження професійних захворювань і усунення виробничого травматизму складають постійну турботу радянської держави. Відповідно до «Основ законодавства України», затвердженими Верховною Радою України у 1970 р., нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил по охороні праці здійснюють державні органи й інспекції (Гозгортехнагляд України, Державна санітарна інспекція й ін.), що не залежать у своїй діяльності від адміністрації підприємств і організацій, і профспілки, а також знаходяться в їхньому підпорядкуванні технічна і правова інспекції праці.

Оператори вибору Опис та використання основних умовних операторів

Лаболаторна робота №2 Тема: Програмування розгалужиних процесів на мові Паскаль. Мета:Навчитися складати програми задач, використовуючи оператори розгалуження.

Основні уявлення про пластичний обмін біосинтез білків фотосинтез 2

Назва реферату : Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез Розділ : Біологія Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

Обмороження у людини

Реферат на тему: Обмороження у людини Якщо людина тривалий час перебуває на холоді, в неї може виникнути переохолодження всього організму, або загальне замерзання. Як правило, таке трапляється, якщо людина заблукала, скажімо, в лісі, вибилася з сил чи виснаже­на хворобою. Найчастіше замерзають люди у стані алкогольно­го сп'яніння.

Огляд сучасних відеосистем для РС

Пошукова робота з інформатики ОГЛЯД СУЧАСНИХ ВІДЕОСИСТЕМ ДЛЯ РС. З погляду самої бурхливо галузі комп'ютерної індустрії, що розвивається - відеосистем, цей рік став десь навіть епохальним. Навесні була поява нового покоління відеокарт від 3dfx (лінійка Voodoo3), від Matrox (сімейство G400), від S3 (ряд Savage4) і, звичайно, ціла безліч чіукова робота з інформатики ипсетів від NVIDIA - Riva TNT2, що являють собою поліпшену і значно більш швидку модель чіпа Riva TNT.

Особливості виховання дітей в українській родині

Особливості виховання дітей в українській родині В.В. Кузьменко, м.Херсон В Україні завжди приділяли не аби якого значення вихованню дітей. Найбільш значущими вважали такі якості, як доброта, справедливість, любов до свого народу, батьківщини, працелюбність тощо. З раннього віку дітей залучали до національних ремесел.

Облік результатів внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів Оцінка якості лікарськ

Тема: „их засобів, що виготовлені в аптеці і єдині правила оформлення лікарських засобів. Для перевірки якості ліків в аптеках існують: контроль опитуванням, письмовий, органолептичний, фізичний і хімічний види контролю.

Обов язки які покладає суд на особу звільнену від відбування покарання з випробуванням Звільн

Реферат на тему: Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

Об єкти Ос Windows Робота із документами файлами папками дисками Основні об єкти в ос WIND

Лабораторна робота №5 Тема: Об’єкти Ос Windows. Робота із документами, файлами, папками, дисками. Основні дії над об’єктами в ос Windows можна виконати за допомогою контекстного меню, що з’являється при натисканні на об’єкті ПКМ. Контекстне меню кожного типу елементів може мати різні пункти. При активізуванні кон­текстного меню якогось документу ми отримаємо меню, яке складається із таких пунктів:

ОМС міський фонд чи міжлікарняна каса

В останні два роки, оцінюючи функціонування системи обов'язкового медичного страхування територіального рівня, зокрема у Владимирской області, окремими опонентами висловлювалася думка про створення більш дрібних суб'єктів ОМС чим територіальний фонд обласного масштабу. До таким відносять приблизно самостійні структури: міські фонду, районні й ін.

Органи травлення Тонка кишка Травлення в тонкій кишці

Реферат з анатомії по темі: “Органи травлення. Тонка кишка. Травлення в тонкій кишці”. Знання морфології і функцій органів травлення, зокрема тонкої кишки, як до клінічних дисциплін (фармакології, патологічної анатомії, фізіології) так і для клінічних дисциплін, які будуть вивчатися студентами на наступних курсах навчання (хірургічні захворювання, хвороби, дитячі хвороби, інфекційні, внутрішні хвороби з доглядом за хворими).

Основи мови програмування Лісп

Реферат на тему: Основи мови програмування Лісп 1. Об’єкти Ліспу Будь-яка структура даних є об’єктом . Об’єкти можуть бути двох типів: прості складені

Оцінка ринкових можливостей цін

Реферат на тему: Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами, купуючи продукти харчування, одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну.

Основні напрямки психології 19-20 століття

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ” 1. Основні напрямки психології 19-20 століття Зародження психології як науки. На початку XIX століття стали складатися нові підходи до психіки. Мюллер (1801-1858) сформував «закон специфічної енергії органів почуттів». Психофізику відкрив фізіолог Вебер (1795-1878).

Оптимізація роботи Львівміськбуд

Вступ 5 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 13 1.1. Основи побудови обліку грошових коштів в Україні. 13 1.1.1. Облік коштів на розрахунковому рахунку в банку (рах. №51) 13

ОС Windows XP папки текстові файли та ярлики

Реферат з інформатики ОС Windows XP: п апки, текстові файли та ярлики. Мета: Уміти створювати, вилучати, копіювати, переміщати, перейменовувати папки і текстові файли, а також створювати і використовувати ярлики.

Основні документи що стосуються розпорядження земельними ділянками та паями

РЕФЕРАТ На тему: “Основні документи, що стосуються розпорядження земельними ділянками та паями” План Державний акт на право приватної власності на землю.

Облік грошових засобів і розрахункових операцій на матеріалах Коломийської щетинно-щіткової фа

Міністерство освіти України Тернопільська Академія народного господарства Інститут обліку і аудиту КУРСОВА РОБОТА на тему: Облік грошових засобів і розрахункових операцій” (на матеріалах "Коломийської щетинно-щіткової фабрики")

Організація ефективного персонального продажу

Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРОДАЖУ В Україні немає традицій цивілізованої торгівлі. Колишня радянська торгівля за своєю природою була дефіцитною, її ніколи неї цікавила людина, її потреби, мотивації. Зараз значна частина населення займається торгівлею, як колись виробництвом.
Страницы: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 764