Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами

Дослідження, проведені А. Єфімовим у шести школах м. Києва, показа­ли, що від 38 до 55 % учнів 2-3 класів (залежно від школи) виконують усі навчальні нормативи та тестові вправи на оцінки "добре" та "відмінно". У 5-7 класах таких учнів — 28-36 %; серед школярів 10-11 класів, які не відвідують спортивні секції, цей відсоток зменшується до 25.

Предмет і завдання методики початкового навчання математики

Методика викладання математики—педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання.

Практикум Вивчення роботи в мережі Інтернет

Реферат Практикум "Вивчення роботи в мережі Інтернет" Методичні рекомендації. На сьогоднішній день ще немає достатнього досвіду використання послуг Iнтернета в навчальному процесі, і не існує вітчизняних апробованих методик викладання теми "Глобальна мережа Iнтернет" в середніх закладах освіти.

Поверхні обертання Циліндричні та конічні поверхні Канонічні рівняння поверхонь другого порядку

Пошукова робота на тему: Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку (сфера, еліпсоїд, гіперболоїди, еліптичний і гіперболічний параболоїди).

Походження птахів

РЕФЕРАТ на тему: Походження птахів” Походження птахів . Усі особливості птахів, що відрізняють їх від плазунів, мають переважно характер, пристосувальний до польоту. Тому цілком природно вважати, що птахи виникли від плазунів. Походять птахи від стародавніх плазунів, задні кінцівки яких були побудовані так само, як і у птахів. "Перехідні" форми — археоптерикс (археорніс) — у вигляді викопних решток (відбитків) виявлені у верхньоюрських відкладах.

Приватизація підприємств енергетичної галузі України

В умовах становлення державності України та формування ринкових засад в економіці порядок функціонування суб’єктів господарювання залишається нестійким, а система державного регулювання економіки не досить ефективною. Енергетична галузь продовжує залишатися в надзвичайно тяжкому стані за всіма її організаційно-економічними напрямами.

Поняття види та призначення референдумів

Реферат на тему: Поняття, види та призначення референдумів Зміст. Вступ. 3 1. Поняття та види референдумів. 5 2. Призначення і порядок проведення референдумів. 8

Поняття Держави 3

Поняття та ознаки держави 2 Поняття держави 2 Ознаки держави 3 Висновок 6 Перелік вікористаної літератури: 7 Поняття та ознаки держави Поняття держави

Педагогічна характеристика виховання

Основні закономірності процесу виховання Організований виховний процес має свої закономір­ності. Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефектив­ності розвитку особистості школяра.

Пізні національні релігії

Ранні національні релігії не збереглися до наших часів, але багато ідей і їх обрядів увійшли до сучасних релігій. Пізніше національні релігії виступають такими релігійними віруваннями, які охоплюють своїм впливом всі соці­альні шари населення у межах однієї національності. До цієї релігійної форми належать багато релігій на­шого часу — індуїзм, сикхізм, дхайнізм (Індія), кон­фуціанство, даосизм (Китай), синтоїзм (Японія), іудаїзм (релігія євреїв у багатьох країнах світу), зороа­стризм (Іран) та ін.

Приготування смажених страв з яєць

Реферат на тему: Приготування смажених страв з яєць” Яйця широко використовують в кулінарії. Вони значно поліпшують смак готових виробів і збільшують їх поживність.

Президент України 2

РЕФЕРАТ на тему: “Президент України” Президент України: абезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

Правові інститути та галузі права

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Ю.Федьковича Реферат на тему: Правові інститути та галузі права Чернівці 2001 р.

Парфумерна промисловість України проблеми конкурентоздатності та перспективи розвитку

Р Е Ф Е Р А Т на тему: Парфумерна промисловість України: проблеми конкурентоздатності та перспективи розвитку” Мета роботи Перш за все, розглядаючи конкурентоспроможність України в парфумерній промисловості, варто зазначити, що дана галузь в країні почала по-новому розвиватись лише протягом останніх років і тому не досягла ще такого рівня, коли могла б вдало конкурувати з іноземними виробниками.

Поняття і види угод Умови дійсності угод Умови і строки угод

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з навчальної дисципліни Цивільне та сімейне право” Завдання до контрольної: Поняття і види угод Умови дійсності угод Умови і строки угод

Програма складної структури з використанням меню

uaref.tsx – переклад з російської Perevirte pered vgyvannyam!!!  КУРСОВА Програма складної структури з використанням меню"

Підготовка викладачів до інноваційної діяльності

Реферат на тему: ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Інноваційні процеси в галузі освіти виникали в різні історичні періоди і визначали її розвиток. Найбільш широкого масштабу вони досягли в кінці XIX -початку XX ст. в Росії, Німеччині, Франції і США, які відрізнялися яскраво вираженою творчою спрямованістю і нестандартністю підходів до навчання і виховання.

Податкова система 15

Завдання 1 3 Завдання 2 4 Завдання 3 5 Завдання 4 7 Список використаної літератури 9 Завдання 1 Тестові питання 1. Зведений облік надходжень та повернень платежів ведеться у

Психодіагностика розумової працездатності хворих на неврози молодших школярів

Реферат на тему: ПСИХОДІАГНОСТИКА РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ХВОРИХ НА НЕВРОЗИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У хворих на неврози молодших школярів на етапі наявності медико-психологічних показань щодо стаціонарного лікування (передстаціонарний період) мають місце суттєві зміни психологічних показників їх розумової працездатності (у порівнянні з нормативними величинами).

Проблеми пізнання Всесвіту

Реферат на тему: Проблеми п ізнання Всесвіту Проблема формування структури Всесвіту, похо­дження галактик, зір і планет, зокрема і Землі, нале­жить до числа найфундаментальніших проблем сучас­ного природознавства.

Політико-геграфічний аналіз США

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Політичний статус змі за системи поділу влади

(на тлі посттоталітарних процессів)  Питання стосунків між ЗМІ та владою є наріжним для життєдіяльності цих двох інститутів. А потреба їх налагодження та гармонізації особливо гостро постає в суспільствах, що перебувають у перехідному стані — від одного суспільного ладу до іншого. Для того, аби більш точно визначити історичну добу, що настала на теренах колишнього Радянського Союзу та блоку країн прорадянської орієнтації після краху комуністичної системи, окреслити нові реалії суспільного, економічного, політичного та культурного життя, політологи досить часто вживають терміни “посткомунізм” та “посттоталітаризм”. 

Природа грошей

ТЕМА. . Гроші  це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом. Монета - це зливки металу: форму, вагу і пробу яких засвідчує держава своїм штемпелем.

Походження Сонячної системи 2 2

РЕФЕРАТ З дисципліни: Концепція сучасного природознавства на тему: Походження Сонячної системи ПЛАН 1 Формування Сонячної системи 2 Походження планет Сонячної системи червня

Предмет та методологія теорії держави і права

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Коломийський економіко-правовий коледж К у р с о в а р о б о т а

Пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия

(на примере МАП п. Ванино) Введение Одним из основных требований функционирования предприятий в условиях рыночной экономики являются безубыточность хозяйственной и другой деятельности, возмещение расходов собственными доходами и обеспечение в определенных размерах прибыльности, рентабельности хозяйствования.

Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

Психоаналіз історія методи особливості

Пошукова робота на тему ПCИХОАНАЛІЗ історія, методи, особливості Загальне розуміння психоаналізу Фройдом вкладається в його коротке визначення, а саме – “наука позасвідомих душевних процесів” (1926, с. 300). Він (Фройд) розглядав психоаналіз і як частину психології (“глибинна психологія”), і як частину наукового пізнання.

Походження термінів Русь та Україна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Черкаський державний університет Ім. Б.Хмельницького Кафедра історії України Походження термінів “Русь” та “Україна”

Проблема якості

Зміст Вступ .............................................................................................................………2 Розділ 1. Управління якістю як фактор конкурентоспроможності продукції підприємства

Політична влада поняття і ознаки

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА Курсова робота З теорії держави та права На тему: "Політична влада: поняття і ознаки."

Політичне лідерство та політичні еліти

Пошукова робота на тему: ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Лідерство - невід’ємний компонент політичної діяльності. Проблеми лідера й лідерства, їхнього місця в суспільстві минулого, сучасного та майбутнього, перспективи їх розвитку та умови формування постійно хвилюють людство.

Психологічні захисні механізми релігійності

Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ РЕЛІГІЙНОСТІ Спробуємо розглянути деякі психологічні механізми, які дають можливість релігійним людям бути стійкішими до психотравмуючих ситуацій.

Право приватної власності фізичних осіб

Реферат на тему: Право приватної власності фізичних осіб Власність як науковий термін вживається у двох аспектах: в економічному і юридичному. В економічному - це присвоєння матеріальних благ, суть якого полягає в належності наявних засобів виробництва і одержуваних продуктів праці державі, окремим колективам чи індивідам.

ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕМА 1 . ( далі б.м.) ПЛАН. Б.М. : ВИЗНАЧЕННЯ , ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ ,СУБ’ЄКТ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ. СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ БЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 1111