Похідна за напрямом Градієнт

1. Похідна за напрямом. Для характеристики зміни скалярного поля в заданому напрямі вводять поняття похідної за напрямом. Область простору кожній точці М якої поставлено у відповідність значення деякої скалярної величини

Перша допомога при опіках 3

Перша допомога при опіках Опіки можуть бути наслідком дії на шкіру високої температури (вогонь, пара, окріп), тривалої дії сонячних променів, хімічних речовин (кислоти, лугу).

Похідна 5

Зміст Вступ............................................................................................................................1

Перша медична допомога в надзвичайних ситуаціях

Державна митна служба України Академія митної служби України Реферат. ПЕРША ДОМЕ ДИЧНАДОПОМОГА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: ПРИ ОПІКАХ, ОБМОРОЖЕННІ,

Питання особистої гігієни

Міністерство освіти та науки України Коломийське медичне училище ім. І.Франка Р Е Ф Е Р А Т н а т е м у : Питання особистої гігієни Підготувала: ст. гр. 2А Соколюк Тетяна

Правові системи сучасності

Реферат з дисципліни “правознавство” на тему: Правові системи сучасності. ЗМІСТ Вступ 1. Романо-германська правова родина 2. Родина загального права

Проблема наркоманії

І. Методологічна частина. Проблема дослідження. Мета дослідження. Завдання дослідження. Гіпотези. Спосіб збору інформації. І І.. Методична частина.

План 400

Вступ 2 1. Метологічні основи аналізу інвестицій 6 Визначення сутності поняття “інвестицій 6 Класификація інвестицій 8 Інвестиційна діяльність та її основні завдання 11

Поняття про референдум Види референдума

Поняття про референдум. Види референдума. Поняття про референдум і його види У здійсненні безпосереднього народовладдя важливе значення має інститут референдуму. Референдум — це голосування всього на­селення держави (загальнодержавний референдум) або певної його частини (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших пи­тань державного і суспільного життя.

Податкова система Канади 2

Міністерство освіти України Київський національний торговельно – економічний університет Реферат з курсу “Фінанси” на тему: Податкова система Канади”

Податкова система України етапи її становлення

Міністерство освіти і науки України Головне Управління державної служби При Кабінеті Міністрів України Дніпропетровський національний університет

Поняття функції та система інвестиційного права

Загальна теорія права предметом правового регулювання вважає однорідні суспільно-необхідні відносини, що вини­кають у різних сферах суспільного життя.

Психологічні типи особистості

Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ ОСОБИСТОСТІ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Психологічна теорія З.Фрейда. 1.1. Структура особистості Захисні механізми особистості

Психічні процеси властивості і стани у структурі особистості Формування особистості

Реферат на тему: Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості” В психології поняття „особистість” розглядають в сукупності понять: „людина”, „індивід”, „індивідуальність”.

Психічні форми освоєння дійсності

ПЛАН Відчуття та сприйняття як первинні форми відображення дійсності. Пам’ять. Її види та закономірності. Мислення та інтелект. Відчуття і сприйняття як первинні форми відображення дійсності.

Підстави і процесуальні форми участі органів державного управління в цивільному процесі цивільн

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: цивільно-процесуальне право ПЛАН 1. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ УЧАСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

Права і обов язки сторін що беруть участь в цивільному процесі

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Права і обов'язки сторін, що беруть участь в цивільному процесі Вступ Права і обов’язки сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі

Прокопович Феофан церковний і громадський діяч письменник учений

Прокопович Феофан (1681-1736) церковний і громадський діяч, письменник, учений Феофан Прокопович (Єлеазар) народився у Києві 7 червня 1681 року в родині крамаря Церейського. Після смерті батька й матері його опікуном став дядько по матері Феофан Прокопович, намісник київського Братського Богоявленського монастиря, професор і ректор Києво-Могилянського колегіуму.

Правова поведінка правопорушення та юридична відповідальність

ПРАВОВА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Правова поведінка Багатозначність поняття "поведінка" в суспільних нау­ках значною мірою позначилася на його тлумаченні у правознавстві. Між іншим, правова наука і практика пра­вового регулювання відносять до поведінки тільки ту люд­ську активність, яка характеризується певними соціаль­ними і юридичними ознаками.

Проблеми і перспективи становлення громадянського суспільства в Україні

Національний університет Києво-Могилянська академія” Реферат З політології На тему ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Планування ефективної рекламної кампанії а контроль за її результатами

Реферат на тему: ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою ча­стиною контролю маркетингу. У процесі контролю передбачається періодична всебічна або за окремими напрямами об'єктивна переві­рка рекламної діяльності фірми, тобто порівняння запланованих і реально одержаних показників.

Примусові заходи медичного характеру

ЗМІСТ Вступ ......................................................................................................... Розділ І. Підстави до застосування примусових заходів

Педикульоз лікування та профілактика

Реферат на тему: Педикульоз: лікування та профілактика” Чим небезпечний педикульоз? На тілі людини паразитують три види вошей: головні, платяні та лобкові. Платяні та головні воші є переносниками висипного тифу, волинської гарячки і зворотного тифу. Оскільки платяні та лобкові воші зараз зустрічаються дуже рідко, а кількість головного педикульозу, навпаки, зростає, то мова піде саме про нього.

Прокуратура 9

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ. Злочин відрізняється від інших правопорушень передусім тим, що це діяння, яке завдає шкоди державі, всьому суспільству, громадянам. Злочин­ними вважаються дії, що являють собою суспільну небез­пеку. Отже, стаття ККУ визначає злочин як передбачене Кримінальним законодавством суспільно-небезпечне ді­яння (дія або без діяльність), що посягає на суспільний лад України, її політичну і економічну системи, на власність, особу, трудові, політичні, майнові права та свободи грома­дян.

Правові наслідки засудження особи за межами України

Реферат на тему: Правові наслідки засудження особи за межами України 1. Вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України.

Продуктивні сили

і їх структура. Основні компоненти продуктивних сил. Людина, робоча сила, її ціна і вартість. Засоби виробництва: 2.2.1. Предмет праці. 2.2.2. Засоби праці.

Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

Тема №1 ” Економічне життя суспільства вивчається системою економічних наук – це науки про загальні закони економічного розвитку; галузеві економічні науки; науки, що вивчають конкретні процеси і явища; науки про народне господарство і економічну думку. Кожна з них має свій предмет, коло досліджуваних питань.

Планування сім ї

РЕФЕРАТ на тему: “Планування сім’ї” В умовах погіршення демографічної ситуації в країні, зниження життєвого рівня більшої частини населення. Погіршення репродуктивного здоров’я населення особливої уваги заслуговують питання планування сім’ї як резерву в зниженні материнської та дитячої смертності, профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом і збереження здоров’я населенню.

Політична свідомість визначення та актуальність дослідження в контексті розвитку вітчизняної по

Політична свідомість: визначення та актуальність дослідження в контексті розвитку вітчизняної політичної науки У вітчизняному суспільствознавстві теоретичні проблеми політичної свідомості не перебувають поки що у полі зору дослідників. Це пов'язано, мабуть, із складністю самого предмета вивчення та з нерозробленістю його цілісної концепції.

Поняття злочинна організація як окрема форма співучасті у злочині

Поняття “злочинна організація” як окрема форма співучасті у злочині Організована злочинність — складне антисоціальне явище, що не має державних кордонів та тривалий час супроводжує економічний та соціальний розвиток більшості країн, стимулюючі такі вади людського суспільства, як корупція, вимагання, насилля і т.ін.

Політико-правове вчення Ф Ніцше

Фрідріх Вільгельм Ніцше (1844 1900) - одна із значних фігур в історії філософської і політико-правової думки. Питання політики, держави і права освітлюються, зокрема, в таких його роботах, як «Грецька держава», «Воля до влади», «Так говорив Заратустра», «По той бік добра і зла», «Походження моралі» і інш.

Процес економічних реформ в Україні

Money does not matter (Гроші не мають значення). Money does too matter (Гроші також мають значення). Money is all that matter (Тільки гроші мають значення).

Параметричний підсилювач на НП-діодах

Лекція 29 . . Система генерує , при , якщо ж то система не генерує, проте зовнішній сигнал не підсилюється. - частота накачки. Інший варіант: - сигнал, - холостий,

Післяпологовий мастит

РЕФЕРАТ з акушерства на тему: Післяпологовий мастит” Післяпологовий мастит Післяпологовий мастит – загальний процес молочної залози інфекційного характеру в післяпологовому періоді. Частота лактаційних маститів становить 0,5-1% від усіх інфекційно-токсичних захворювань. В етіології маститу провідне місце посідає патогенний стафілокок – Staphylococus aurus.

Права людини на охорону здоров я медичну допомогу медичне страхування та конституційне правосу

РЕФЕРАТ на тему: ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ Я, МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ, МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ” ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я, МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ, МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ
Страницы: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1111