Ранні національні релігії

Ранні національні релігії — це такі релігійш вірування, що охоплювали своїм впливом верхні й середні шари населення у межах однієї національної держави. До ранніх національних релігій відносять усі релігії, які в літе­ратурі позначають за допомогою префіксів "старо-", "давньо-": староєгипетську, староіндійську, старо­грецьку, староперсидську, староримську та інші.

Розміщення військовослужбовців Обов язки та дії днювального роти

Реферат на тему: Розміщення військовослужбовців. Обов'язки та дії днювального роти Розміщення роти. Солдати і сержанти строкової служ­би розміщуються у казармах. Для розміщення особового складу в спальних приміщеннях відводиться площа не менше 4 м на кожного. Військовослужбовцям забороня­ється проживати у куховарнях, хлібопекарнях, виробни­чих, складських, навчальних і службових приміщеннях, у парках, клубах, ангарах.

Регулювання міжнародних торговельних відносин

Тема : . План. 1.Експортна політика держави. 2.Інструменти державної політики у сфері зовнішньої торгівлі. 3.Діяльність міжнародних торговельних організацій.

Розвиток та історія менеджменту

План. Вступ...........................................3 1. Розвиток та історія менеджменту.............4 1.1. Екскурс в історію менеджменту..............4

Ринкова модель підприємства

Тема 2: Тема 2: Ринкова модель підприємства 2.1.Форми підприємств 2.2. Порядок створення нового підприємства, фірми 2.3. Керування новим підприємством

Ринок медичних послуг в Україні проблеми і перспективи

Реферат на тему “” План Мета роботи; Постановка проблеми; Аналіз проблеми: а) заклади вищої освіти; б) бізнес-школи; в) проекти дистанційної освіти;

Релігія і Церква на Русі

Реферат на тему: Релігія і Церква на Русі” В історії Київської Русі маємо дві окремі релігійні і, відповідно, культурні доби. До 988 р., як зазначалося, за­собом задоволення духовних потреб східних слов'ян був анімізм, в основі якого лежало обожнення сил природи та поклоніння духам предків. Під кінець X ст. з розвитком ук­раїнської державності великокнязівська влада приходить до необхідності створення єдиної системи офіційної релігії — християнства.

Розвиток аптечної справи в Україні

РЕФЕРАТ на тему: Розвиток аптечної справи в Україні 1. Зародження аптечної справи на території України Першими документами, що дають відомості про історію розвитку лікознавства на Русі, є літописи. Одне х найбільш ранніх джерел, в якому згадується про існування лікарів у Київській Русі, - церковний устав Володимира Святославовича, написаний у Х ст. (996 р.).

Радіоактивне випромінювання та його вплив на людину

Вступ І. Радіація Основні поняття й одиниці виміру ІІ. Вплив радіації на організми ІІІ. Джерела радіаційного випромінювання 3.1 Природні джерела 3.2 Джерела, створені людиною (техногенні)

Референтна група та її місце в сучасному житті людини

Реферат на тему: Референтна група та її місце в сучасному житті людини” РЕФЕРЕНТНА група – це соціальна група, на яку індивід орієнтує своє поведінку. Термін введений в оборот амер. соціопсихологом Г.Хайменом. У якості референтної риси можуть виступати різні соціальні спільності — від родини до класу.

Різноманітність природи України Гори Українські Карпати та Кримські гори Організація уроків н

а дану тему. План І. Вступ. Чарівний світ рідного краю. ІІ. Основна частина. Неповторні пам’ятки природи. Гори: Українські Карпати, Кримські гори: а) загальна характеристика гір;

Рівні і форми контролю якості викладання

Реферат на тему: РІВНІ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ. Ті,у кого ми вчимося, правильно називаються нашими вчителями, але не всякий, хто вчить нас, заслуговує це ім'я.

Розвиток мислення учнів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення

Розвиток мислення учнів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення Одним із критеріїв визначення рівня культури людини є її мислен­ня і мова. На жаль, у сучасній школі формування мислення і ви­ховання мовної культури учня здійснюються не на належному рівні. Ці питання є нині чи не найскладнішими на шляху перебудови школи, удосконалення її навчально-виховного процесу.

Ринок праці в економічній системі

Поняття ринку праці, його елементи і функції Структура, типи, форми і сегменти ринків праці Теоретичні основи аналізу ринку праці ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ, ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ і ФУНКЦІЇ

РПС Східно-поліського району Житомирська Київська Чернігівська області і характеристика Півд

@НАЗВА УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ@ Кафедра “” КУРСОВА РОБОТА Тема: “Територіальна і галузева структура господарського комплексу Східно-Поліського району (Житомирська, Київська, Чернігівська області)

РПС Тернопільської області

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Розвиток моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині В

.О.Сухомлинського (кваліфікаційна робота) 2001 Зміст Розділ I Дослідження проблем соціалізації особистості у 5 1.1. Огляд основних теорій соціалізації особистості 5

Розвиток інтернет-журналістики в Україні

Реферат з журналістики Феномен електронних видань спочатку поширився на північноамериканських землях. 1994 року 57 % щоденних американських газет уже були підключені до електронної мережі, що дозволяло здійснювати широкий обмін базами даних. Сьогодні кількість електронних версій світових друкованих мас-медіа збільшується.

Роль О В Духновича у розвитку педагоічної думки в Україні

РЕФЕРАТ з педагогіки на тему: Роль Олександра Васильовича Духновича у розвитку педагоічної думки в Україні План: Життя О. Духновича Його творчий шлях та суспільне життя

Роман Уласа Самоука Марія один з найдовершеніших творів про трагічну долю України про голод

КОНСПЕКТ УРОКУ З української літератури Роман Уласа Самоука “Марія” – один з найдовершеніших творів про трагічну долю України, про голодомор Тема: Роман Уласа Самчука “Марія” – один з найдовершеніших творів про трагічну долю України про голодомор.

Резус фактор крові

Реферат На тему: Резус фактор крові” Склад крові. Кров (sanguis) складається з плазми й форменних е лементів (кліток крові). Плазма складає 55-60% від загального об’єму крові, інші 40-50% - відводиться на форменні елементи. Це еритроцити - червоні кров'яні тільця, лейкоцити - білі кров’яні клітинки й тромбоцити - кров'яні пластинки.

Ринковий попит та його еластичність

Курсова робота № з курсу “Мікроекономіка” на тему: Ринковий попит та його еластичність Виконав: Перевірив: Львів –2000 р. ПЛАН: стор. Вступ.................................................................……...3

Русский язык - билеты 9 класс 2007г.;

О ПРИМЕРНЫХ БИЛЕТАХ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ВЫБОРУ ВЫПУСКНИКАМИ 9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ПЕРЕХОД

Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Полтавській області

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ “Допущено до захисту магістерської дисертації” Розробка концепції управління

Регулювання робочого часу і міри праці

Робочий час. Іежким праці та відпочинку Сутність нормування праці та його значення Об'єкти нормування праці Норми затрат праці Методи встановлення норм

Ровиток мережі Інтернет в Україні

Розвиток мережі Інтернет в Україні Олександр Матов Сьогодні майже всі новітні технології так чи інакше пов’язані з, а інформаційні послуги, що надаються цією мережею, можуть задовільнити майже усі верстви населення. Щоб дати повну та цілісну картину місцю, яке посідає Internet в сучасних процесах інформатизації, необхідно було б розглянути безліч питань як з організації мережі, так і з її функціональних можливостей.

Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів

Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" при­значено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з праців­ників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в доход бюджету.

Развитие оффшорного бизнеса в России

План 1. Введение 2. Свободные экономические зоны и зоны свободного предпринимательства 3. Итоги и проблемы первых лет существования свободных экономических зон

Росія - партнер у військово технічному співробітництві чи конкурент на світовому ринку озброєння

Курсова робота на тему РОСІЯ - ПАРТНЕР У ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ, ЧИ КОНКУРЕНТ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄННЯ?” 1. Місце Росії на світовому ринку озброєння

Регіональні напрямки й особливості геополітичної стратегії та зовнішньої політики України Центра

РЕГІОНАЛЬНІ НАПРЯМКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА ТА КРАЇНИ БАЛТІЇ За термінологією батьків-засновників геополітики, Україна належить до країн Балто-Чорноморського паска ("осі Європи"). Від них країн багато в чому залежить стабільність усієї Євро-Атлантичної системи.

Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII XIX ст

Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII Розвиткові педагогічної думки в Росії у XVIII ст. передусім сприяли освітня діяльність і педагогічні погляди Михайла Васильовича Ломоносова (1711—1765), який виступав за демократизацію освіти, за народну школу. Він вважав, що система освіти повинна складатися з трьох ступенів державної безстанової школи: початкової, середньої — гімназії та вищої — університету.

Робота з інструментами для виділення фрагментів зображення Шари

Лабораторна робота №2 Тема: Робота з інструментами для виділення фрагментів зображення. Шари. Мета: Ознайомитися із інструментами для виділення фрагментів зображення. Навчитися використовувати палітру “Шари”.

Ретушування та компонування нового зображення Користування інструментами Затемнитель Осветл

Лабораторна робота №4 Тема: Ретушування та компонування нового зображення. Мета: Опанувати різні способи редагування зображення. Збереження зображення в різних форматах.

Раковецький замок XIV-XVII століть

РАКОВЕЦЬКИЙ ЗАМОК ХІV-ХVІІ СТОЛІТЬ. с.Раковець Городенківського району Івано-Франківської області. Руїни замку містяться на південній околиці села, у надзвичайно мальовничій місцевості. Це - мисоподібна тераса крутосхилу, що переходить у стрімкий правий берег Дністра. Звідси відкривається велична панорама річки, що широкою підковою охоплює село з околицями.

Роздроблення Київської Русі

Роздробленiсть Київської держави: Самостiйнi землi-князiвства, Золотоординське панування(12-13ст.) Українська народнiсть.Пiвденно-захiднi землi-князiвства на територiї України
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 591