Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 8 Векторный анализ (разное)

Задача 1. Найти производную скалярного поля в точке по направлению проходящей через эту точку нормали к поверхности , образующей острый угол с положительным направлением оси

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 1 Пределы (разное)

Задача 1. Доказать, что (указать выполняется неравенство , следовательно Задача 2. Вычислить пределы числовых последовательностей. Задача 3. Вычислить пределы числовых последовательностей.

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 3 Графики (разное)

Задача 1. Построить графики функций с помощью производной первого порядка. 2) Функция ни четная, ни нечетная. (0;0)- точка минимума, (2;0)- точка минимума,

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 4 Интегралы (разное)

Задача 1. Найти неопределенные интегралы. Задача 2. Вычислить определенные интегралы. Задача 3. Найти неопределенные интегралы. Задача 4. Вычислить определенные интегралы.

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.10

Задача 10 . Найти производную. 10.1. y'= 1 *2-√5thx*√5/ch2x*(2-√5thx)+ √5/ch2x*(2+√5thx) = 4√5 2+√5thx (2-√5thx)2

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.11

Задача 11 . Найти производную. 11.1. lny= 1/2*ln2arctgx y'= (arctgx)1/2*ln(arctgx)(lnarctgx)/(arctgx*(1+x2)) 11.2. lny= ln2sin√x y'= ((sin√x)lnsin√x*ctg√x*lnsin√x)/√x

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.12

Задача 12 . Найти производную. 12.1. y'= 2x√(x2-4) + x(x2+8) + x/8*arcsin(2/x) – 2x2 = 24 24√(x2-4) 16x2√(1-4/x2) = x3-x + x/8*arcsin(2/x)

Рентабельність сільськогосподарського виробництва

Зміст. Введення. 2 1 Теоретичні основи рентабельності сільськогосподарського виробництва 3 1. 1. Поняття і сутність рентабельності. 3 1.2 Показники рентабельності. 5

Різноманітність голонасінних

КОНСПЕКТ з уроку біології у 6 класі “Різноманітність голонасінних” Тема: Різноманітність голонасінних Мета: Сформувати в учнів уявлення про особливості будови

Робота з графічними ОС

Тема. 1. Загальні відомості про графічні ОС. Як зазначалось раніше, сутність роботи з ПК полягає у виконанні прикладних програм, засобами яких відбувається опрацювання даних. Програму, що працює, часто називають задачею (завданням).

Развитие аэропортов

Содержание: 1. Введение………………………………………………………………………..3 2. История аэропорта «Шереметьево»…………………………………………..4 3. Перспективы развития…………………………………………………………7

Розробка комп ютерних навчальних засобів з обраної предметної області

Національний Університет «Києво - Могилянська Академія» Департамент комп’ютерних технологій Кафедра інформатики РОЗРОБКА КОМП`ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ З ОБРАНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Розхідник звичайний ромашка лікарська росичка круглолиста

Реферат на тему: РОЗХІДНИК ЗВИЧАЙНИЙ, РОМАШКА ЛІКАРСЬКА, РОСИЧКА КРУГЛОЛИСТА РОЗХІДНИК ЗВИЧАЙНИЙ (блащик, будра плющовидна, зілля яблуневе, лiсова м'ята,

Родіола рожева родовик лікарський розрив-трава дрібноквіткова

Реферат на тему: РОДІОЛА РОЖЕВА, РОДОВИК ЛІКАРСЬКИЙ, РОЗРИВ - ТРАВА ДРІБНОКВІТКОВА РОДІОЛА РОЖЕВА (золотий корiнь, карпатський женьшень, олiвник)

Радиотелескоп Хаббл

Телескоп Хаббл Телескоп Хаббл (англ. Hubble Space Telescope, HST) является космическим телескопом на орбите вокруг Земли. Телескоп Хаббл назван так в честь Эдвина Хаббла – знаменитого американского астронома. Телескоп Хабл является совместной разработкой NASA (National Aeronautics and Space Administration) и Европейского Космического Агентства (European Space Agency).

РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ

РЕФЕРАТ З БІОЛОГІЇ на тему ‘РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ’ cтудентки першого курсу Факультету природничих наук Францевої Анастасії ЗМІСТ Стр. Вступ 3

Розвиток науки міжнародного приватного права

Міжнародне приватне право, починаючи свій розвиток з колізійного, пройшло тривалий шлях, сприйнявши стародав­нє, зокрема староримське, право. Проте останньому так і

Роль цікавих задач при вивченні курсу алгебри та початків аналізу

Реферат на тему: Роль цікавих задач при вивченні курсу алгебри та початків аналізу. Шкільний курс математики відіграє важливу роль в системі загальноосвітньої підготовки учнів, формування в них діалектико-матеріалістичного світогляду, готовності до активної участі в сфері матеріального виробництва.

Рентабельність ремонтної майстерні

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В зв'язку з тим, що в телевізорі існують небезпечні для життя напруги, при його ремонті спеціаліст ремонтного підприємства повинен сурово дотримуватись "Правил техніки безпеки при роботах по установці, ремонту і обслуговуванню побутових радіотелевізійних пристроїв (апаратів)", затверджених МБОН від 29 грудня 1976 року і узгоджених з профспілкою робітників місцевої промисловості побутових підприємств 23 грудня 1976 року.

Розвиток творчої особистості в процесі навчально - ігрової діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київський державний лінгвістичний університет Кафедра педагогіки Курсова робота на тему: “Розвиток творчої особистості в процесі навчально-ігрової діяльності”

Розробка робочої програми навчальної дисципліни

Котельнікова О.І. Дидактичний розділ дипломної роботи бакалавра з економіки КНЕУ, 1999р. ВСТУП Проголошення України незалежною державою призвело до руйнування централізованих зв’язків та викликало необхідність переходу до ринкової економіки. Побудова розвинутої держави європейського рівня вимагає підвищення рівня самосвідомості та загальної освіти у громадян.

Рідна природа

Рідна природо, нам дорога ти, Сонце у гаю, спів солов’я Вічно любити, оберігати Красу, багатство, землю свою! П.Сиченко Скільки часу існує на Землі вид Homo Sapiens. Точну відповідь на запитання ми, очевидно, ніколи не отримаємо – “піски століть ховають від нас ту далеку мить, коли слабка мавпоподібна тварина почала працювати і усвідомила себе мислячою людиною”.

Рецепція Римського права у східній Європі

Реферат на тему: РЕЦЕПЩЯ РИМСЬКОГО ПРАВА У СХІДНІЙ ЄВРОПІ Передумови рецепіції Римського права у Вiзантiйській iмперiї. Систематизация Юстинiана. Дигести та Iнституцiї: Загальна характеристика. Базилiки як друга спроба рецепцп Римського права. Рецепції Римського права у «пiслявiзантiйський» перiод

Рутвиця орликолиста рутка лікарська ряска мала 2

Назва реферату : Рутвиця орликолиста, рутка лікарська, ряска мала Розділ : Біологія Рутвиця орликолиста, рутка лікарська, ряска мала РУТВИЦЯ ОРЛИКОЛИСТА

Розважальна функція преси

Реферат з журналістики Зміна морально-ціннісних орієнтацій сучасної журналістики, викликана масштабними деформаціями суспільної моралі, не могла не позначитись на перерозподілі виконуваних нею функцій. Преса вже не є ані агітатором, ані пропагандистом, ані організатором: кількість видань, що зважуються перейняти на себе обов'язки різнобічного виховання (без ідейного акцентування) кожного члена соціуму, його, знову ж таки аполітичного, спрямування у соціально-політичних реаліях і просто життєвих ситуаціях, сьогодні, у зовсім інших ідеологічних умовах, помітно зменшилась.

Радикальні форми вільнодумства

Радикальні форми вільнодумства: французький атеїзм XVIII ст. і марксистсько-леніиський атеїзм. Роз­виток капіталізму в Європі сприяв загибелі фео­дального ладу. Рішучого удару європейському феода­лізмові завдала французька буржуазна революція (1789—1794 рр.). Зрозуміло, що ця революція була б неможливою без відповідного ідеологічного підґрун­тя, що неодмінно включало в себе і боротьбу з се­редньовічною ідеологією.

Ріст і продуктивність змішаних посівів кукурудзи

НА СИЛОС ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДБОРУ ВИСОКОБІЛКОВИХ КОМПОНЕНТІВ І ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Дослідження проводили протягом 1988-1997 рр. на дослідному полі Уманської ДАА у стаціонарній сівозміні кафедри рослинництва і кормовиробництва та в лабораторіях кафедри.

Розвивальні функції уроків узагальнення та систематизації знань школярів

РОЗВИВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ УРОКІВ узагальнення та систематизації знань школярів Метою виховання і навчання в нашому суспільстві є всесторонній розвиток особистості. У зв’язку з цим перед психологічною наукою і практикою стоїть завдання: теоретично обґрунтувати і практично реалізувати таке навчання, яке б забезпечило формування особистості, яка б володіла високими духовними потребами, розвиненими пізнавальними здібностями.

Радиопередающие устройства

Московский Государственный Авиационный Институт (Технический Университет) Кафедра 406 Курсовая работа по дисциплине “Радиопередающие устройства”

Рішення про надання відстрочки

Штамп органу державної податкової служби Рішення №____________ про надання відстрочки (розстрочки) від ________________ 199_ р. Я, __________________________________________________________________________________

Розвиток звязку в Україні

Реферат на тему: Розвиток зв’язку в Україні Приємно бачити, що календарний рік зв’язківці України завершили серед лідерів. А про стабільний розвиток галузі свідчать показники року, що минув. Для прикладу проаналізую досягнуте і наведу деякі статистичні дані. Так, операторами всіх форм власності надано послуг зв’язку на 13,2 млрд. грн. – на чверть більше, ніж за 2002 рік.

Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 Біологічні ритми - це періодичне повторювання зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах. Усі матеріальні об'єкти у Всесвіті здійснюють циклічний рух. Так, Місяць обертається навколо Землі приблизно за ЗО діб, а Земля навколо Сонця - за 365 діб. Період обертання Сонця навколо центра Галактики становить близько 200 млн. років.

Реферат з інформатиткии Програма Провідник

Призначення програми Файлова система ОС Windows 98 має деревоподібну ієрархічну структуру. Під час переміщення, наприклад, файла з папки, розташованої на диску, в іншу, розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкрити папки на першому диску, щоб досягти вихідної папки, а потім — на другому, щоб на екрані з’явилася цільова папка.

Релігія і церква в Україні сьогодні

Завдяки певній нормалізації державно-церковних стосунків, створенню реальної бази для функціону­вання релігійних організацій, загальній демократиза­ції українського суспільства відбувається бурхливий процес відродження релігійно-церковного життя. За роки існування незалежної України динаміка зро­стання релігійних організацій наступна:

Розміщення населення Міське і сільське населення Урбанізація

Реферат на тему: Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація Населення світу розміщується дуже нерівномірно. Понад 2/3 його сконцент­ровано на 8 % суходолу, близько 85 % проживає в східній півкулі, 60 % — в помірному поясі північної півкулі, більш як 50 % - на низовинах і майже 1/3 -в приморській смузі.
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 591