Релігія Стародавньої Індії 2

Релігія Стародавньої Індії. Залишки культури Мохенджо-Даро у басейні ріки Інд засвідчують, що у цю епоху були культи первісного тотемізму. Люди покло­нялися зооморфним істотам, існував культ дерев. Шсля вторгнення у середині II тис. до н. е. на старо-давньоіндійські землі арійських племен розпочинається інтенсивний розвиток нових суспільних відносин.

Розвиток артикуляційної риторики

Смачне варення (активізація м’язів язика) Почистимо зуби Коник (активізація кінчика язика) Хованка (активізація кореня язика) Веселий язичок (активізація м’язів язика)

Ринок житла 2

Реферат на тему: Ринок житла За останні роки в Україні сформувався ринок нерухомості. Понад 12 млн. жителів України здійснили приватизацію своїх земельних ділянок загальною площею приблизно 4 млн. гектарів. Мешканці міст приватизували приблизно 5 млн. квартир та одноквартирних будинків.

Розподіл і перерозподіл національного доходу

На стадії виробництва розподіл національного доходу проявляється в тому, що створюється необхідний і додатковий продукт. На стадії розподілу необхідний і додатковий продукт розпадається на первинні доходи – це доходи які підкреслюють, що суб’єкти, які їх одержують беруть безпосередню участь у створенні національного доходу.

Рослини класів однодольних і дводольних відмінності між ними Основні родини класу однодольних

Реферат на тему: “Рослини класів однодольних і дводольних, відмінності між ними. Основні родини класу однодольних” Відділ квіткових поділяють на два класи: дводольні, чисельністю 180 тис. видів, що об'єднані в 10 тис. родів і 325 родин, і однодольні — 60 тис. видів, 3 тис. родів, 65 родин. Обидва класи розвивались у крейдовому періоді мезозойської ери.

Роль ЗМІ в інтеграційних процесах України

Реферат з журналістики Одним із потенційних чинників сприяння розвитку відносин України з провідними державами Західної Європи та її інтеграції до європейських структур співробітництва і безпеки є "стратегічна відкритість" обох партнерів. І Україна, і Європейська спільнота (інституції та національні держави) формують стратегію свого розвитку, намагаються визначити свої специфічні ролі та моделі виживання у майбутньому.

Розбещення неповнолітніх Перешкоджання здійсненню виборчого права

Реферат на тему: 1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, — караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи взятої під захист Невиконання судового р

Реферат на тему: ішення 1. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, якій ці рішення стали відомі у зв’язку з її службовим становищем, а так само особою, взятою під захист, якщо ці дії спричинили шкоду здоров’ю особи, взятої під захист,—

Різноманітність природи України

1. Найбільша річка України: Дунай; Дністер; Дніпро. 2. Яке населення переважає в нашій країні: міське; сільське. Найчисельніший вид тваринного світу України:

Роль Національного банку України на ринку цінних паперів

В останні десятиріччя центральні банки країн із розвинутою ри­нковою економікою віддають перевагу такому інструменту грошо­во-кредитної політики, як проведення операцій із цінними паперами на відкритому ринку, що відповідає загальній тенденції переважно­го використання ринкових інструментів регулювання економіки.

Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці Контрактна система оплати праці

Планування фонду оплати праці на підприємстві. Система участі в прибутках Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути терміновим (наприклад, щомісячні виплати), а також може приймати форму грошових виплат або виступати у формі розповсюдження між працівниками акцій підприємства.

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 9. Аналитическая геометрия.

Задача 1 . Написать разложение вектора по векторам 1.1. x= h1p+h2q+h3r Найдем h1, h2 и h3 из системы уравнений 0+h2-h3= -2 h1+0+2h3= 4 2h1+h2+4h3= 7 h1= 2

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.5

Задача 5. Найти производную. 5.1. (9x2+8x-1)(x+1)1/2 – (3x3+4x2-x-2) y'=2/15* ___________________2(1+x)1/2 = = 2/15* (2x+2)(9x2+8x-1)-3x3-4x2+x+2 =

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.6

Задача 6 . Найти производную. 6.1. ex + 2e2x+ex y' = 1- √(e2x+ex+1) = 2+ex+√(e2x+ex+1)-ex√(e2x+ex+1)-2e2x-ex = 2+ex+2√(e2x+ex+1) 2+ex+2√(e2x+ex+1)

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.4

Задача 4 . Вычислить приближенно с помощью дифференциала. 4.1. x0= 8 ∆x= 7,76-8= -0,24 f(x0)= 3√8=2 f'= 1/(33√х2) f'(x0)= 1/(3*4)=1/12

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.3

Задача 3 . Найти дифференциал 3.1. dy= arcsin(1/x)dx-x/√(1-1/x2)* dx/x2+((1+x/√(x2-1))/(x+√(x2-1)))dx= arcsin(1/x)dx-dx/√(x2-1)+ ((x+√(x2-1))/ ((x+√(x2-1))√(x2-1)))dx= arcsin(1/x)dx-dx/√(x2-1)+ dx/√(x2-1)= arcsin(1/x)dx

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.18

Задача 18 . Найти производную указанного порядка. 18.1. y'= 4xln(x-1)+(2x2-7)/(x-1) y''= 4ln(x-1)+ 4x/(x-1) + 4x(x-1)-2x2+7 = 4ln(x-1) + 6x2-8x+7 (x-1)2 (x-1)2

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.15

Задача 15 . Найти производную 15.1. x'= 6t*t3-3t2(3t2+1) = -t2-1 3t6 t4 y'= cos(t3/3+t)(t2+1) y'x= cos(t3/3+t)(t2+1)t4 = -t4cos(t3/3+t) -t2-1 15.2.

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.7

Задача 7 . Найти производную. 7.1. √x + √x ­ y'= ln(√x+√(x+a)) + 2√x 2√(x+a) _ 1 = 2√x √x+√(x+a) 2√(x+a)

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.8

Задача 8 . Найти производную. 8.1. y'= 6sin3xcos3xcos6x+3(1-cos6x)sin6x = sin12x+2sin6x-sin12x = tg6x_ 3cos2 6x 3cos2 6x cos6x 8.2. y'= 6cos3xsin3xsin6x+3(cos6x+1)cos6x = 3sin2 6x+3cos2 6x+3cos6x = 1+cos6x = 1+cos6x

Роздумайте над цим - це справа життя

Сон Божої матері Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії. Пресвята Богородиця в святій святині на святій горі у вертепі над святою річкою Йорданією в святім городі Вифлиєєемі Іюдейськім в місяці березні, тринадцятого числа.

Регистры сдвиги

Оглавление Оглавление …………………………………………………………… 1 Введение …………………………………………………………… 2 Обзор литературных источников ………………………………… 3 Общие сведения о регистрах ………………………………… 3

Робота з E-mail

РЕФЕРАТ В 1971 році компанія Baranek and Newman підписала контракт з двома програмістами на розробку першої версії Internet, яка дозволяла б відсилати користувачам повідомлення, а не просто дані. З цих коренів електронна пошта Internet, або e-mail, виросла до рівня глобальної комунікації. В 1980р. було створено SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)- простий протокол передачі пошти.

Развитие сферы услуг

Введение Рыночная экономика не может нормально функционировать без хорошо отлаженного мехпнизма деятельности предприятий различных отраслей. В 2003 году в России развивались тенденции улучшения общеэкономической и финансовой ситуации, начавшие проявляться в IV квартале 2002 г., после обо­стрения кризиса.

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 4. Интегралы. Вариант 13

Задача 1. Вычислить неопределенные интегралы. 1.13. Задача 3 . Найти неопределенные интегралы. 3.13. Задача 6 . Найти неопределенные интегралы. 6.13.

Редактор формул буквиця колонки границя і заливка Опис редактора формул використання буквиці

Лабораторна робота №10 Тема: Робота у редакторі формул. Колонки. Границя і заливка. Буквиця. Мета: Навчитися створювати математичні формули, використовувати підпункти: колонка, границя і заливка, буквиця для форматування документу та закріпити знання по пункті головного меню “Формат”.

Редактор чисельних діаграм Microsoft Graph

Реферат на тему: Для кращого сприйняття чисельних даних у документах доречно використовувати засоби їх візуалізації. Разом із Word поставляється один із таких пакетів візуалізації — MS Graph. Для створення за його допомогою діаграми потрібно задати базові дані. Ця інформація повинна бути оформлена у вигляді таблиці.

Роль учителя в підготовці до кооперативного навчання

1. Мета Групові уроки завжди мають дві ме­ти: спочатку треба визначити ака­демічний рівень знань і виховну ме­ту; визначити взаємовідносини, потребу вироблення певних умінь і розвитку мислення. Друга мета, виховна,— спілкування.

Різновидності державних режимів

Державний (політичний) режим — спосіб здійснення державної влади певними методами і способами. 1. Деспотія як політичний режим означає наявність само­державної необмеженої влади (Ассірія, Вавілон).

Разработка тура Швейцария Женева

  Продукт представляет собой тур в Швейцарию на 5-7 дней для частного путешественника или небольшой группы из 2-4 человек (возможно, семья) . Перелет в Швейцарию и обратно самолетом (компании Аэрофлот или Swissair) . Класс - по желанию клиента, от экономического до первого.

Робота з архіватором WinZIP

WinZip - це дуже популярний і зручний архіватор, створений фірмою Nico Mak Computing архівування інформації в операційних системах типу Windows. В даному посібнику розглянуто WinZip версії 8.1.

Роль засобів масової комунікації у формуванні екологічної політики

Реферат з журналістики Комунікація як інструмент екологічної політики Комунікація ? це свідоме прискорення процесів інформаційного обміну, у зв'язку з чим набагато збільшується ефективність таких обмінів.

Розвиток екологічної журналістики

Реферат з журналістики Біля джерел природоохоронного руху в усьому світі стоять саме журналісти та письменники. Підтвердження цьому є в різних країнах. Поштовхом для розвитку екологічної політики і журналістики стала діяльність журналістки й письменниці зі Сполучених Штатів Америки Рейчел Карсон.

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.16

Задача 16 . Составить уравнения касательной и нормали к кривой в точке, соответствующей значению параметра 16.1. x0= 3a√3/8 y0= a/8 x'= 3a sin2tcost
Страницы: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 591