Редактор формул 3

Реферат на тему: Редактор формул Основні відомості про редактор формул Редактор формул, що використовується з застосуваннями компанії Microsoft, є спеціальною версією редактора формул

Руал Амундсен 2

Реферат на тему: “АМУНДСЕН РУАЛ” 16.VII.1872 - VI.1926 Норвезький полярний мандрівник і дослідник. Він першим пройшов Північно-Західним проходом на судні "Йоа" від Гренландії до Аляски (1903-1906). Керував експедицією в Антарктику на судні "Фрам" (1910-1912). Першим досяг Південного полюса (14 грудня 1911).

Розробка методології створення сприятливого іміджу України

Дипломатична академія при МЗС України Реферат Розробка методології створення сприятливого іміджу України Слухача 1го курсу факультету міжнародного права Хара Олександра Васильовича

Робота за сумісництвом Тимчасове виконання обов язків на посаді Переведення на іншу роботу Пе

реміщення працівника на інше робоче місце. Відсторонення від роботи: поняття та значення. ПРО РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Радіоекологія з основами радіобіології

Національний університет Києво-Могилянська Академія” Реферат з курсу Радіоекологія з основами радіобіології” на тему: Радіочутливість живих систем та її

Ремонт та обслуговування модемів

Курсова робота на тему: “Ремонт та обслуговування модемів” ПЛАН Вступ…………………………………………………………………….. 1. ПРОБЛЕМИ ПРИ ФУНКЦІОНУВАННІ І ЇХНє ВИРІШЕННЯ…….

Розрахунок електричного ланцюга різними методами

Міністерство освіти та науки України Національний авіаційний університет Факультет систем управління Курсова робота з дисципліни Електротехніка і електромеханіка

Робота медичної сестри Основні вимоги до неї

ШКІДЛИВІСТЬ АЛКОГОЛЮ Алкоголь швидко всмоктується в кров, яка розносить його по всьому організму. Найбільшу його частину вбирає мозок. Кора головного мозку у людей, які п’ють часто тонша, ніж у здорової людини, звивини згладжені, на місці загиблих клітин утворюються пустоти. У таких людей часто виникають різні запалення перефирійних нервів, що приводить до інвалідності.

Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеї

Даний вид індивідуалізації пов’язаний з формуванням у ліцеїстів-старшокласників індивідуального стилю (ІС) оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням індивідуальних особливостей нервової системи (комунікативний/некомунікативний тип) та стиля діяльності який уже склався протягом навчання в середніх класах загальноосвітньої школи.

Рейтингові методики досліджень у сфері радіо й телебачення США

Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США Починаючи з 1929 р., коли фірма Crosley Radio провела одне з перших досліджень, у США більшу частину рейтингової інформації радіостанціям надають компанії A. C. Nielsen, Arbitron Ratings та Birch Radio.

Роль самоконтролю у процесі удосконалення особистості спортсмена

Курсова робота з фізкультури Роль самоконтролю у процесі удосконалення особистості спортсмена. ЗМІСТ Стор. Вступ …..............................................................................................................

Реабілітація в педіатрії

Актуальність. Фізичні методи широко застосовують в педіатрії для лікування і профілактики захворювань. Будучи методами патогенетичної терапії, вони викликають в організмі утворення безумовних і умовних рефлексів, впливаючи тим самим на перебіг паталогічного процесу змінюючи реактивність організму і підвищують опірність до захворювань.

Рівняння Бернуллі

Рівляння виду де п не дорівнює нулю або одиниці, називається рівнянням Бернуллі. Якщо п = 0 , то рівняння збігатиметься з лінійним. Якщо п = 1, то після об'єднання Р(х) з Q(x) дістанемо лінійне од­норідне рівняння

Рисунок 2 1

Признаки классификации информационных потоков По отношению к логистическим функциям По степени открытости и уровню значимости По назначению информации

Розмітка сторінки

Реферат на тему: Поля, розмір паперу та орієнтація сторінки Зміна ширини та інших параметрів полів сторінки Виберіть команду « Параметры страницы...

Розголошення комерційної таємниці Незаконна приватизація державного комунального майна

Реферат на тему: Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з профеайрою або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності,—

Расчет тех. экономической эффективности изготовления металлического воздухозаборника

Расчет тех.-экономической эффективности изготовления металлического воздухозаборника и композиционного воз-ка. К новым конструкционным материалам, которые по прочности,

Розробка навчально-методичного блоку

П Л А Н ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Стан економічної освіти в навчальних закладах. РОЗДІЛ 2. Розробка робочої програми навчальної дисципліни (навчально- організаційний блок).

Ресторан приміщення кулінарна характеристика меню обслуговування

Реферат з РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ Ресторан: приміщення, кулінарна характеристика, меню, обслуговування Характеристика ресторану ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІЩЕНЬ РЕСТОРАНІВ

Розмітка тонкого листового металу

План - коспект уроку з теми: Розмітка тонкого листового металу Тема: Розмітка тонкого листового металу. Мета: Дидактична: дати основні поняття про розмітку та види інструментів для розмітки.

Русские фашисты

План: Общий обзор фашистских партий. Этапы деятельности ВФП. Третий съезд ВФП. “Трехлетка” ВФП. Идеология русского фашизма. Пропаганда ВФП. Правила приема, символика, традиции.

Робота із колонтитулами Опис роботи із колонтитулами у документі

Мета: Навчитись працювати із колонтитулами. Хід роботи Колонтитули це текст або графічні зображення, які повторюються зверху або знизу на кожній сторінці документу. Тому колонтитули відповідно поділяються на

Розрахунок підсумків

Розділ 7. . Більшість вихідних документів “1С:Бухгалтерії-Проф.” містить підсумки по рахунках, субрахунках або об”єктах аналітичного обліку: залишки, обороти або інші величини, що підраховуються на їх основі. Тому перед формуванням багатьох документів програма повинна виконати підрахунок підсумків.

Роль книги у вихованні учнів

_s1030 Книга – морська глибина, хто в них Пірне аж дна, той хоч і труду Мав досить, дивнії перли виносить. І.Франко Так влучно висловився наш Каменяр. Це і є істина, бо коли читач, в ролі якого є учень, зустрічається з книгою, то без сумніву він почерпне корисне для себе.

Расчёт гидросистемы МИГ-29

1. Основные летно-технические характеристики самолета. Двигатель: 2*ТРДДФ Суммарная тяга двигателей: форсаж 16600 кг б/ф режим 10000 кг Максимальная взлетная масса: 20000 кг

Реклама в житті людини

КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ З МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ РЕКЛАМА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ” (старша група) Програмований зміст: уточнити знання дітей про рекламу, її призначення. Дати уявлення про те, що над її створенням працюють фахівці кількох професій. Вчити будувати складнопідрядні речення з підрядними причини, вижати сполучники бо, тому що, через те що.

Радянізація Західної України

Реферат на тему: Радянізація Західної України” Відбудова народного господарства західних областей України здійснювалась за умови інтенсивної радянізації всіх сторін соціально-економічного і культурного життя краю. Для забезпечення радянізації Західної України активно залучалися працівники партійно-комсомольського, державного апаратів, службовці правоохоронних органів, держбезпеки, культури й освіти з районів Радянського Союзу, переважно зі Східної України.

РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИЙ ЦЕНТР

ГУ­МА­НИ­ТАР­НО­ГО ОБ­РА­ЗО­ВА­НИЯ (УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ) КУР­СО­ВАЯ РА­БО­ТА на те­му: РЕ­ФОР­МЫ СТО­ЛЫ­ПИ­НА И ВИТ­ТЕ” Вы­пол­нил сту­дент кур­са

Розлади рухо-вольових процесів Поведінка медичних працівників з хворими що мають зміни в рухо-

-вольовій сфері. Серед патологічних змін вольової сфери виділяють гіпобулію, гіпербулію та абулію. Гіпобулія — стан психіки, що виявляється в зниженні бажань і спонукань до діяльності. Такі хворі завжди мляві, рухова активність у них виявляється мало, увага ослаблена. Гіпобулія може бути одним з перших симптомів захворювання.

Расторжение брака в судебном порядке гражданско-процессуальные особенности

ПЛАН ВВЕДЕНИЕ 1.         СОСТАВ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ А) СУПРУГИ Б) ОПЕКУН В) ПРОКУРОР И ИНЫЕ ЛИЦА 2.         ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА: РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Розвиток освіти науки і медицини 17 ст в Україні

Реферат на тему: Розвиток освіти, науки і медицини 17 ст. в Україні” Освічені люди першої половини 17 століть шукали різноманітні засоби, щоб стримати польський наступ. Найважливішою була спра­ва заснування нових шкіл. Недостатній розвиток освіти вва­жали за головну причину занепаду культурного і національ­ного життя.

Ринковий механізм та командна економіка

Варіант 2. Ринковий механізм: основи теорії попиту та пропозиції. План. Ринок як момент опосередковування виробництва й споживання. Функції механізма ринка.

Розклад феодалізму і генезис індустріального суспільства

РЕФЕРАТ з економічної історії на тему: Розклад феодалізму і генезис індустріального суспільства” План. Передумови розкладу феодалізму. Буржуазні революції.

Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2 Дифференцирование (разное)

Задача 1. Исходя из определения производной, найти Задача 2. Составить уравнение нормали (в вариантах 1-12) или уравнение касательной (в вариантах 13-31) к данной кривой в точке с абсциссой

Рекламні комунікації

РЕФЕРАТ на тему: РЕКЛАМНІ КОМУНІКАЦІЇ ” ЗМІСТ ВСТУП 3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 4 ЕТАПИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ 6 Ефекти комунікації та позиціонування марки. 6
Страницы: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 591