Узловые вопросы теории "Большого Взрыва"

Был ли большой взрыв, красное смещение, фоновое излучение, скрытая холодная темная материя, рождение и смерть звезд, размер и возраст Вселенной.

Українські витоки відомого фізика-оптика академіка В.П. Лінника

Розробки вченого, що стосуються астрономічного приладобудування. Передумови інтересу до астрономії, життєвий і творчий шлях Володимира Лінника, перервана війною наукова діяльність. Робота над теорією оптичного приладу, викладацька і наукова робота в КПІ.

Управление в области обороны

Министерство образования и науки РФ НОУ ВПО «Омский гуманитарный институт» кафедра управления и права Курсовой проект По теме: «Управление в области обороны»

Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Министерство внутренних дел Российской Федерации Академия экономической безопасности Кафедра административного права и административно правовой деятельности.

Управление внутренними делами

Московская Государственная Юридическая Академия III курс, 13 группа КУРСОВАЯ РАБОТА ДИСЦИПЛИНА: Административное право ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Куншина ТЕМА:

Управление транспортом

Содержание. Введение. 1.Организационно-правовая система управления транспортно-дорожным комплексом……………………………...стр.3-23 2. Сущность и значения государственного контроля и надзора

Управление промышленостью

Министерство образования и науки Российской Федерации Хабаровский Государственный Технический Университет Кафедра: Гражданско-правовых дисциплин.

Участие третьих лиц в арбитражном процессе

СОДЕРЖАНИЕ: Введение 2 Понятие третьих лиц в Арбитражном процессе 3 Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 7 Заключение 17 Список использованной литературы. 18

Управление качеством строительства

Московский государственный агроинженерный университет Инженерно-экономический институт Кафедра: “Управления и права в АПК” К у р с о в а я р а б о т а.

Усадьба Архангельское

ВВЕДЕНИЕ Среди замечательных архитектурных ансамблей, по­строенных под Москвой в конце XVIII — начале XIX ве­ка, одно из первых мест по праву занимает Архангель­ское.

Україна - НАТО питання співробітництва у невійськових сферах

(на прикладі Волинської області) Питання співробітництва України з НАТО, на жаль, є занадто заідеологізованими та недостат­ньо відомими широкому загалу. Це, зокрема, стосується обізнаності населення нашої держави щодо невійськових сфер співробітництва України з Альянсом.

Уникальный астрономический объект SS 433

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ БИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра МПФ и ТСО ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Управління запасами 4

Управління запасами це функціональна діяльність, мета якої - довести загальну суму щорічних витрат на утримування запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування клієнтів.

Українська педагогіка другої половини XVII кінця XVIII ст

Українська педагогіка другої половини XVII — кінця XVIII Після російсько-польської війни 1654—1667 рр. під владою Польщі залишилися західноукраїнські землі (Східна Галичина, Волинь та Правобережжя). За Росією закріплювалися Лівобережжя з Києвом, території Запорозької Січі, Слобідська Україна.

Український консерватизм у ХХ столітті

Реферат на тему: УКРАЇНСЬКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ У ХХ СТОЛІТТІ Становлення суверенної Української держави неможливе без врахування історичного досвіду державотворення, без відновлення національних традицій, ідейної та культурної спадщини минулого. Відтак, дослідження ідейно-політичної доктрини українського консерватизму, з її опорою на авторитет, традиції, закон, релігію, мораль тощо, є надзвичайно актуальним в сучасних умовах.

Українські вчені

Назва реферату : Українські вчені Розділ : Астрономія, авіація, космонавтика Українські вчені Українські вчені Кибальчич Микола Іванович 1853 – 1881. Винахідник. Революціонер-народник. Випускник Новгород-Сіверської гімназії. Учився в Інституті інженерів шляхів сполучення (1871-1873) і Медико-хірургічної академії в Петербурзі (1873).

Україна - космічна держава

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: УКРАЇНА – КОСМІЧНА ДЕРЖАВА” Україна і космос - нероздільні. Зв'язок цей міцно встановився на зорі космонавтики, і витравити його зараз просто неможливо. Українське походження мали такі творці теорії польотів у світовому просторі, як Костянтин Ціолковський (до речі, повне прізвище Циолковський-Наливайко), Микола Кибальчич, Юрій Кондратюк.

Уран - сьома планета Сонячної системи

Реферат на тему: Уран – сьома планета Сонячної системи УРАН, сьома від Сонця велика планета Сонячної системи, належитьдо планет-гігантів. Рух, розміри, маса

Уряд в зарубіжних країн

План лекції. Місце уряду в системі державних органів. Порядок формування і структура уряду. Компетенція уряду. 1. Закономірністю суспільно-політичного і державно-правового розвитку країн світу є концентрація найголовніших повноважень в органів виконавчої влади. Виконавча влада – це сукупність державних органів і установ, які здійснюють владно-політичні і владно-адміністративні функції.

Українська гривня історія та сьогодення

Міністерство освіти та науки України РЕФЕРАТ УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ Однією з ознак державності є власна грошова одиниця. Для України національна грошова одиниця – віками омріяна, багатьма поколіннями виплекана ідея, що уособлює жадану незалежність, самоутвер­дження нації. Надто довгим, тернистим і складним виявився шлях України до суверенної гривні.

Удосконалення організаційної культури та структури управління на ВАТ ЛуАЗ

3. ” 3.1. Шляхи підвищення ефективності організаційної культури управління Керівник будь-якої організації, незалежно від форми власності, крім удосконалення виробництва вирішує одну й ту ж проблему: як налагодити систему управ­ління, щоб забезпечити співробітництво працівників і уникнути можливих конфронтацій в організаційному се­редовищі.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

КОНТРОЛЬНА РОБОТА НА ТЕМУ: УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 2001 р. План Особливості росту малих, великих і середніх фірм. а) Базові стратегії росту фірми.

Україна у міжнародних відносинах

Вступ. Україна стала незалежною державою. Це вимагає забезпечення економічних гарантій суверенності. Сьогодні економіка України перебуває у стані глибокої кризи. Для народного господарства нашої країни характерні такі негативні тенденції як спад виробництва, загальні неплатежі, зростання державного боргу та дефіциту державного бюджету, приховане безробіття, загострення соціальних суперечностей.

Універсіади - олімпійські ігри студентів

Реферат на тему: Універсіади – олімпійські ігри студентів” Наполегливі спроби правих, в основному швейцарських і голландських, студентських кіл блокувати спортивні контакти поступово були ізольовані. Після тривалих дипломатичних переговорів у 1959 році було досягнуто остаточної згоди. Країни-члени МСС були прийняті у ФІСУ.

Умовні рефлекси

Урок з біології “” УРОК ІЗ ТЕМИ «УМОВНІ РЕФЛЕКСИ» Мета уроку. Освітня : сформувати в учнів поняття про умовні рефлекси як набутий механізм регуляції поведінки; ознайомити з умовами і механізмом утворення умовних рефлексів. Розкрити роль І.П.Павлова у дослідженні умовних рефлексів. Установити подібність і відмінність між безумов­ними і умовними рефлексами.

Управління природокористуванням і охороною природи та їх плануванням

Реферат з предмету „Економіка природокористування” на тему: „УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ І ОХОРОНОЮ ПРИРОДИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Українська мова і етнографія у вихованні

Українська мова сьогодні — не лише засіб спілкування одного з численних слов'янських народів. Через неї відбувається важливий процес самоідентифікації українців. Громадяни України доходять усвідомлення сучасного змісту поняття «національна держава». Мовна особистість — це той носій мови, який володіє не лише сумою лінгвістичних знань чи репродукує мовну діяльність, а й навичками активної праці зі словом, розуміє, що «мова- душа нашої національності» (І.

Україна в системі міжнародних політичних організацій

Національний Університет Києво- Могилянська Академія” Реферат Тема: Україна в системі міжнародних політичних організацій. Місце і роль міжнародної політики в житті суспільства.

Українське господарське право історія і сучасність

Реферат на тему: УКРАЇНСЬКЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Господарське право - це одна з галузей права і законодавства в Україні. Його предметом є відносини з організації та здійснення господарської (підприємницької, комерційної) діяльності. За своїми цілями та змістом господарське право багато у чому збігається з такими поняттями як "бізнес-право", "комерційне право", "підприємницьке право".

Управління інвестиційним процесом

Вид заняття : лекція Мета заняття : навчити студентів що являє собою макроекномічне регулювання інвестиційного процесу, а також індикативне планування інвестиційної діяльності. Що представляє собою бізнес-план і з яких розділів він складається.

Ураження блискавкою перша допомога

Ураження блискавкою виникає під дією потужних електричних розрядів (до 10 тис кВт). Окрім цього діє звукова, повітряна і вибухова хвиля. Клініка: переважають ознаки пораження ЦНС і периферичної НС. Спочатку потерпілий непритомніє і може находитись в цьому стані від кількох хвилин до кількох діб. Після цього виникають марення, галюцинації, порушення рівноваги, сильний головний біль.

Утилізація та знешкодження відходів Очисні споруди Усі міста з їхньою високою концентрацією

Тема: Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди. Усі міста з їхньою високою концентрацією населення відрізняються утвореннями великої кількості промислових відходів. Віходи поіляються на тверді, рідкі, тверді, промислові та побутові. Між містами країн щодо цього є відмінності. Міста Франції та Великобританії щорічно дають промислових відходів до 50 млн. т. кожне, у ФРН – до 61 млн. т., в Італії – до 44 млн.т.

Українська родина педагогіка минуле і сьогодення Міні-доповідь

УКРАЇНСЬКА РОДИНА ПЕДАГОГІКА МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ МІНІ-ДОПОВІДЬ Відколи існує людство на землі відтоді воно й дбає про продовження свого роду. І це недаремно. Від батьків передаються дітям не тільки генетичний код, рідна мова, виробничий і побутовий досвід, а й матеріальна і духовна культура, втрата якої призводить до деградації нації.

Україна в міжнародних організаціях

Національний Університет Киево-Могилянська Академія Кафедра політології Реферат з курсу Політологія на тему: Україна в міжнародних організаціях”.

Ушинський К Д основоположник педагогічної науки

У сузір'ї корифеїв світової педагогічної думки ім'я Костян­тина Дмитровича Ушинського, українця за походженням, одного з основоположників педагогічної науки і народної школи, сяє зіркою першої величини. За масштабністю і глибиною висвіт­лення актуальної педагогічної проблематики він серед своїх су­часників не мав собі рівних.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 244