Умова перпендикулярності прямих

: к/= 8. Рівняння прямої, що проходить через дану точку (х1,у1): у-у1=к(х-х1) 9. Рівняння прямої, що проходить через дві точки (х1,у1) і (х2,у2): 10. Рівняння прямої, що відтинає відрізки а і в на осях координат:

Українське право Історичні етапи становлення

Реферат на тему: УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ         На Сході Європи, заселеному численними словенськими племенами, Україна-Русь відіграла надзвичайно важливу роль, бо вона перша розпочала нормальне державне життя, утворила свою власну державу й правну систему та залишила найдавніші пам'ятки права.

Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр ХХ ст

Пошукова робота на тему: УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ВОЛИНІ у 20-40-х рр. XX ст. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість.

Українські лікарські організації в діаспорі

РЕФЕРАТ на тему: Українські лікарські організації в діаспорі” План Вступ 1. Українське Лікарське Товариство Північної Америки 2. Світова федерація українських лікарських товариств

Україно-польська війна - характер і особливості

Львівський регіональний інститут державного управління Національна Академія державного управління при Президентові України РЕФЕРАТ з дисципліни: Історія України

Украина и денежная реформа

  Украина находится в состоянии ожидания уже давно обещанной денежной реформы. Сейчас самое время оглянуться назад и посмотреть как начала свое существование национальная валюта Украины и как дальше развивались события. Ведь в зависимости от механизма проведения реформы история может повториться.

Україна в системі сучасних міжнародних відносин 2

Реферат на тему: “Україна в системі сучасних міжнародних відносин” Жодна сучасна держава, яка прагне відноситися до цивілізованої, не може відокремитися від інших країн і відсторонитися від міжнародних відносин. Україна також не є винятком і посідає в світовому співтоваристві і міжнародних зв’язках своє, нехай на сьогодні і скромне, місце.

Ускладнення місцевої анестезії їх профілактика і терапія

УСКЛАДНЕННЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА І ТЕРАПІЯ Клінічна картина отруєння різни­ми місцевими анестетичними засоба­ми має багато спільного. Дія цих ре­човин на ЦНС проявляється позіхан­ням, неспокоєм, дезорієнтацією, тремором, головним болем, нудо­тою, блюванням, посмикуванням окремих груп м'язів, генералізовани-ми клонічними і тонічними судома­ми.

Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів

Вступ. 2 Практичне значення дослідження полягає в тому, що його висновки, основні твердження та методичні рекомендації можна використовувати у навчально-виховному процесі як засіб його удосконалення в плані морально-етичного виховання старшокласників. 4

Українське питання в політичній стратегії Росії

Політична доктрина Росії щодо України, домінантою якої від часу Переяславської ради був принцип централізму та викорінення будь-яких проявів «національного сепаратизму», не зазнала на початку ХХ ст., попри виразну тенденцію до наростання українського визвольного руху, жодних принципових змін.

Управління виробничими запасами

План. Управління виробничими запасами. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання. Соціальна інфраструктура підприємства.

Уміння керувати персоналом

Державна податкова адміністрація України. Академія державної податкової служби України Реферат З предмету: «Менеджмент» на тему: Уміння керувати персоналом

Українські учительські товариства на Буковині ХІХ-ХХ ст

УКРАЇНСЬКІ УЧИТЕЛЬСЬКІ ТОВАРИСТВА НА БУКОВИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. на Буковині позначилися швидким ростом кількості народних шкіл. Напередодні Першої світової війни в них працювало понад 820 українських учителів. Вони були добре організовані і згуртовані завдяки діяльності українських учительських товариств.

Український романтизм Микола Васильович Гоголь

Дніпропетровський Державний Технічний Університет залізничого транспорту. кафедра “Філософіі” Реферат за темою: “Український романтизм. Микола Васильович Гоголь”

Управління як різновид державної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА” НОВОКАХОВСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КАФЕДРА ПРАВА КУРСОВА РОБОТА

Українці на Далекому Сході

Реферат на тему: «Українці на Далекому Сході» (1883 - 1922) ПЕРЕСЕЛЕНИЯ УКРАЇНЦІВ ДО ДАЛЕКОГО СХОДУ НАПРИКІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ. Кажучи про історію українців на Далекому Сході, ми розглядаємо переважно проживання українців на території, відомій під назвою Зелений Клин; це південь Далекого Сходу, який зараз входить до Російської Федерації.

Ультразвук і інфразвук

Реферат з БЖД На тему: Ультразвук і інфразвук Ультразвук і інфразвук Останнім часом усе більш широке поширення у виробництві знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку. Ультразвук знайшов також застосування в медицині. У зв'язку з ростом одиничних потужностей і швидкостей різних агрегатів і машин ростуть рівні шуму, у тому числі й в ультразвуковій області частот.

Українці в роки другої світової війни

Міністерство Освіти України. Львівський Державний Університет ім.І.Франка Реферат на тему: Українці в роки другої світової війни Студента ПМІ-11 Літинського Святослава

Узагальнення матеріалів контролю

Міністерство освіти і науки України Рівненський Державний Технічний Університет Кафедра обліку і аудиту Самостійна робота з дисципліни “Контроль і ревізія”

Умисні вбивства вчинені на замовлення історія та сучасність

Основними завданнями, що постають перед юридичною наукою і державою, є забезпечення дотримання прав і свобод громадян. У статті 27 Конституції України зазначено: “Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини” [1].

Умови дійсності угод

1.Поняття умови дійсності угоди. 2.Характеристика умов дійсності : - сторони в угоді; - дотримання форми угоди; - вираз справжньої волі сторін в угоді;

Установка для механизированной наплавки кольцевого шва со слежением за вылетом электрода

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Уральский Государственный Технический Университет – УПИ имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина Кафедра ЛП и УТ

України Разом з тим Закон не визначив порядку розподілу цих доходів рівнями місцевих бюджетів

1. Доходи бюджетів Закріплені доходи місцевих бюджетів Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений Законом “Про бюджетну систему України”

Український інфекціоніст Микола Федорович Гамалія

Гурткова робота з інфекційних захворювань “Український інфекціоніст Микола Федорович Гамалія” Микола Федорович Гамалія (1859-1949) – український мікробіолог і епідеміолог, почесний член Академії Наук (1940 р.), заслужений діяч науки (1934 р.), лауреат державної премії (1943 рік).

Україна в Раді Європи здобутки перспективи проблеми

Зміст. Вступ. 2 1.Поняття юридичної особи, її ознаки. 3 2.Види юридичних осіб та способи їх утворення. 6 3.Припинення існування юридичної особи. 9 Висновок. 11

Умови правомірності необхідної оборони

Курсова робота на тема: Умови правомірності необхідної оборони. ПЛАН ВСТУП ПОНЯТТЯ І ВИДИ ОБСТАВИН, ЯКІ ВИКЛЮЧАЮТЬ СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ І ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ

Учитель фізичної культури як дослідник

Особливе місце в роботі вчителя фізичної культури займає дослідницька діяльність. Адже цілеспрямований педагогічний вплив на організм і особис­тість учня загалом можливий лише за умови вивчення його потенційних можливостей. Тому ефективна праця спортивного педагога вимагає:

Ускладнення при проведенні профілактичних щеплень у дітей

План Особливості і методи імунологічної реактивності дітей раннього віку. Диференціальна діагностика поствакцинальних ускладнень. Календар обов’язкової імунології.

Утворення та розвиток Єгипетської держави

План Країна, населення Древнього Єгипту. Утворення Єгипетської держави. Періодизація історії держави і права Древнього Єгипту. Суспільний лад Древнього Єгипту.

Учені-біологи України 2

Учені-біологи України Сучасні досягнення біології є результатом наполегливої праці вчених, навіть короткі відомості про життя та діяльність яких становлять безперечний інтерес.

Умисне знищення або пошкодження майна судді Невжиття заходів безпеки щодо осіб взятих під захи

Реферат на тему: ст Посягання на життя судді 1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам, у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя,—

Узбекистан Киргизька Республіка Таджикистан Туркменістан

Реферат на тему: Узбекистан, Киргизька Республіка, Таджикистан, Туркменістан Республіка Узбекистан Площа - 447,4 тис. км2. Населення - 22,4 млн чоловік. Столиця - Ташкент.

Управління оборотним капіталом 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТРАХОВОЇ СПРАВИ Дипломна робота магістра

Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту

Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта підприємницької діяльності окремо, є організація безготівкових розрахунків у господарському обороті.

Управлінський облік і бухгалтер

БУХГАЛТЕР-КЕРМАНИЧ. Управлінський облік і бухгалтер — єдність чи несумісність? «Все для бухгалтера в торгівлі» N 28, від 11 липня 2005 р. Юлія Бакун випусковий редактор, к.е.н.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 244