Уявлення про канцерогенез

Властивості пухлин. Етіологія пухлин. Патогенез. Взаємозв’язок між пухлиною і організмом. Відмінності доброякісних і злоякісних новоутворів. Уявлення про канцерогенез

Українська освітньо-виховна система в світлі ідей Г Ващенка

КУРСОВА РОБОТА на тему: Українська освітньо-виховна система в світлі ідей Г.Ващенка” ПЛАН ВСТУП 1. ГОЛОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Г.ВАЩЕНКА ЯК ВЧЕНОГО І ПЕДАГОГА

Управление большими системами

Теория автоматического управления разрабатывалась главным образом применительно к производственным процессам и техниче­ским устройствам, о которых известны принципы их организации, структура составляющих устройств элементов, порядок связей меж­ду ними, закономерности взаимодействия и основные параметры.

Українська фондова біржа

ВСТУП РОЗДІЛ І. Основні принципи та засади функціонування Української Фондової Біржі. Основні функції виконують фондові біржі Режими котирувань може мати фондова біржа.

Управление персоналом организации находящимися в кризисном состоянии

Управление персоналом организации, находящимися в кризисом состоянии Введение Термин «антикризисное управление» возник в связи с поспешным реформированием российской экономики, нарушившем организационно- экономические связи и межотраслевой обмен.

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження Умисне тяжке тілесне ушкодження заподіяне у стані

Реферат на тему: Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання 1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не е небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину,—карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або по. збавленням волі на строк до трьох років.

Утворення та імпорт рисунків

Реферат на тему: Утворення рисунків Робота з графічними об’єктами У документ крім тексту можна добавити також графічні об’єкти. За допомогою кнопок, що розташовані на панелі графічних елементів, легко зображувати лінії, стрілки, еліпси, прямокутники, кола, дуги, сектори та різні криві. Після створення графічного об’єкту його можна залити кольором або узором, змінити колір та тип ліній, збільшити або зменшити, перемістити, повернути або дзеркально відобразити об’єкти.

Учитель і учні як суб єкти процесу фізичного виховання

Реферат на тему: Традиції національної фізичної культури” Тисячоліттями існує український етнос. Зрозуміло, що увесь цей час він набував і збагачував свою бойову фізичну культуру. В період, який грецькі історики назвали скитським, наша держава була наймогутнішою в світі. Греки і римляни з острахом дивились на неї, справно платили данину і благали Бога, щоб славні внуки Дажбожі не вигнали їх із земель, які їм не належали.

Удосконалення структури екологічного управління фінансові аспекти

Зростаюча інтенсивність експлуатації природних ресурсів, кризовий стан економіки в перехідний період збільшують ризик виникнення техногенних катастроф, не дозволяють як державі, так і окремим природокористувачам виділяти в повному обсязі кошти, необхідні для здійснення заходів щодо зниження рівня впливу на навколишнє середовище, вимагають розробки оптимальної еколого-економічної стратегії подальшого розвитку водного господарства, що розширить можливості управління ним та рівнем екологічної безпеки.

Услуги ЖКХ

Введение Услуги ЖКХ являются важным фактором развития материального производства и воспроизводства рабочей силы. Основной обобщающей характеристикой жилищно-коммунальных услуг является их необходимость для функционирования системы жизнеобеспечения городов и населенных пунктов. Услуги, предоставляемые предприятиями отрасли, могут быть в виде доведенных до потребителя материальных носителей с определенными качественными показателями (тепло и электроэнергия, вода и.т.д.), а также непосредственно в виде работ на объекте

Українська музика невід ємна частина валеологічної культури підлітків

Реферат з педагогіки: Українська музика – невід’ємна частина валеологічної культури підлітків. Музична культура як частина духовної культури людей є невід’ємною від культури народу, якому вона належить. І навпаки, людина не може бути духовно багатою, а відповідно і духовно здоровою, якщо вона відірвана від своєї народності, рідної культури.

Українська і радянська цивільні школи

Реферат з педагогіки на тему: „Українська і радянська цивільні школи” План: Вступ Радянська школа Українська школа Висновок Використана література

Учебник Macromedia Dreamweaver

ЧАСТЬ I. КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТЕЙШИЙ WEB-САЙТ Глава 1. Как создаются Web-страницы Что такое Интернет Как создаются Web-страницы Гиперссылки Клиенты и серверы Интернета

Україна в духовному світі Вернадського

1939 року в Академії наук СРСР відбулася безпрецедентна подія. В Академію враз по трьох відділеннях (геолого-географічних, хімічних та фізико-математичних наук) перевибрали одну й ту ж особу - академіка Володимира Вернадського. Однак у межі трьох академічних відділень не вкладаються всі наукові напрямки і галузі знань, в яких працював і залишив слід Вернадський.

Учение человеческий фактор в практике психофизиологической подготовки летного состава

    Пономаренко В. А., академик РАО, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник ГНИИИ ВМ МО РФ Увеличить Fundam2.gif (57кб)     фото: www.atlasaviation

Умовивід за аналогією

Кафедра філософії Реферат з дисципліни “Логіка” на тему: “Умовивід за аналогією” Дніпропетровськ 2000 Аналогією називається такий умовивід, в якому від схожості предметів в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів і в інших ознаках.

Утворення та відправлення повідомлень електронної пошти

Реферат на тему: Відправлення простого повідомлення електронної пошти Натисніть на панелі інструментів кнопку Создать сообщение ». З’явиться вікно повідомлення:

Український національний рух в Галичині

Міністерство освіти і науки України Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича Факультет іноземних мов Кафедра германських мов для природничих факультетів

Універсальна овочерізальна машина МРО 400-1000

Реферат на тему: УНІВЕРСАЛЬНА ОВОЧЕРІЗАЛЬНА МАШИНА МРО - 400 -1000 Універсальна овочерізальна машина МРО-400-1000 призначена для фігурного нарізання сирих овочів, а також шинкування капусти.

Упаковка товару вплив на споживача

Реферат на тему: УПАКОВКА ТОВАРУ, ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА Класик теорії упаковки Т. Хайн уважає, що головна від­мінність між супермаркетом і традиційним ринком поля­гає в тім, що в першому акт продажу фактично відбуває­ться без участі людини, бо роль продавця значною мірою відіграє упаковка. Упаковка стала невід'ємною частиною нашого життя.

Управління оптимальною структурою капіталу фірми

УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНО СТРУКТУР КАПІТАЛУ ФІРМИ ПЛАН ВСТУП. ОГЛЯД МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ФІРМИ Розвиток теорій структури капіталу.

Управління підприємством в умовах перехідного періоду

Міністерство освіти України Київський державний лінгвістичний університет Гуманітарний інститут Курсова робота на тему: Управління підприємством в умовах перехідного періоду

Ускладнення ран та процесу їх загоєння

Ускладнення ран численні і зуст­річаються на різних етапах перебігу їх. Вони бувають місцевими та загальни­ ми. Найчастіше спостерігаються ускладнення інфекційного характеру. Нерідко також бувають ускладнення рубцево-дистрофічного походження в зоні розташування рани — гіпер­трофічні та келоїдні рубці, рубцеві об­меження (контрактури) рухів, рубцеві грижі та діастази на грунті атрофії м'язів, трофічні виразки та рідко — пухлини.

Увага Наркоманія

РЕФЕРАТ Увага! Наркоманія! Коломия 2000 Наркотичний дурман Всі наркотичні речовини викликають одурманюючий стан. Потім – поступово наростаючий наркотичний голод, що свідчить про виникнення залежності; по мірі вживання наркотиків прогресує фізичне і психічне виснаження організму, яке в підсумку веде до передчасної смерті.

Увага та її природа Роль у навчанні і трудовій діяльності

Реферат Тема. Увага та її природа. Роль у навчанні і трудовій діяльності Увага - це психічний стан, який характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності що виражається в її зосередженості на вузькому участку.

Украинский космонавт - Леонид Константинович Каденюк

СООБЩЕНИЕ На тему: Украинский космонавт - Леонид Константинович Каденюк. Подготовила: Ученица 10-Б класса Чиркина Екатерина План: Биография Награды и звания

Умисне вбивство 5

Реферат на тему: Умисне вбивство 1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині,—карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Українські національні свята

Календарні свята й обряди 6-го грудня святкувався день св. Миколая. В цей день прймали ритуального гостя - "полазника". Під впливом польського населення серед українців Поділля поширилась традиція дарувати подарунки від імені Миколая. 6 грудня влаштовувались повчальні вистави на релігійні теми, де разом із святими діяли і чорти.

Управление в системе кровообращения

Обобщенная схема сердечно-сосудистого хемостата 1 Региональные хемостаты 2 Локальная регуляция кровоснабжения 3 Регуляция частоты сердечных сокращений 4

Українська авіація і літакобудування історія і сучасність

Реферат на тему: Українська авіація і літакобудування – історія і сучасність Авіація - одна з наймолодших галузей техніки. На латинській мові „Авіа” означає „Птах”. З давніх давен людина заздрила птахам, але лише з кінця 19 ст. змогла піднятися в повітря.З другого боку, споглядання за „повітряними зміями”, які у всі часи були дитячою забавкою, підказували більш простий шлях до створення літака, ніж птахи, бо ж в польоті змій має ту ж саму основу, що й крило літака: в небі їх тримає підйомна сила від набігаючого повітряного потоку.

УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ

Світлиця прибрана рушниками, вишиванками. На стіні мисник з посудом. Стіл покритий скатертиною, на столі барвінок, шишки, гільце, коровай, гаптовані паперові квіти.

Уроки читання і клас

Педагогіка Урок читання 1 клас Тема. К.Ушинський “Ліс і струмок” Т. Коломиєц “Ручай” Мета: вдосконалювати навички правильно, виразного читання. Вчити учнів знаходити в текстах описи, роздуми, зіставляти і порівнювати картини природи, створені поетом і прозаїком, розвивати творчу уяву. Виховувати любов до рідної природи.

Уява

Тема: Уява Функція уяви: створення нових образів – випереджуючі відображення реальності. Механізми уяви : дисоціація вражень і елементів у новій комбінації. У

Урок Заповідь Божа - заклик до спілкування з Богом

Реферат з педагогіки УРОК: ЗАПОВІДЬ БОЖА – ЗАКЛИК ДО СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ ТЕМ УРОКУ: Ш заповідь Божа - заклик до спілкування з Богом. МЕТА УРОКУ: Вчити дітей самостійно мислити та аналізувати, роздумуючи над молитвою "Отче наш": розвивати почуття усвідомленості ролі Божих заповідей та молитви в житті людини: виховувати учнів в дусі християнської етики.

Утворення відкриття та збереження документів

Реферат на тему: Утворення та відкриття документів Утворення нового документа Виберіть команду « Создать... » у меню « Файл ». Щоб утворити новий порожній документ, виберіть вкладку «Общие», а потім значок «Новый документ». Щоб утворити документ за допомогою шаблону або майстра, виберіть вкладку, що відповідає потрібному типу документа, а потім вкажіть ім’я цього шаблону або майстра.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 244