INTERNET головні принципи побудови та діяльності

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ „УКРАЇНА” Білоцерківське представництво Курсова робота на тему: INTERNET

Iсторiя укр журналiстики

Розвиток української періодики на Сході 1905-14 рр.– “Хлібороб” На початку ХХ ст.українська журналістика була представлена місячником “Киевская старина” та ількома студентськими часописами.Дія Валуєвського циркуляру (1863) та Емського указу (1876) призвели до того,що українською мовою не виходило не тільки жодного політичного видання,а й спеціалізованого,скажімо,хліборобських,медичних журналів чи бюлетенів.1904 року від активу Києва було направлено делегацію до графа Вітта,який обіцяв розглянути разом з губернатором України питання про використання укр мови.Останній відповів,що так,“ треба чинність відмінити”.Було навіть у Петербурзі видано книжку на захист української мови.Наростання невдоволення народних мас змусили Миколу ІІ погодитися на демократичні поступки .Маніфестом 17 жовтня він обіцяв надати народам Росії “свободу особи,слова,сумління,зібрання та союзів”.24листопада – нові правила про друк.Укр.громадськість сприйняла це як новий етап.1906-1907 - нові хвилі репресій щодо видань .На укр-мовні видання накладаоися штрафи,арештовувалась та тероризувалась інтелігенція (Чикаленко,Єфремов).На запит щодо створення нових видань “Громадське слово” та “Нове життя” не дали дозволу і жодна київська друкарня не захотіла видати.Відтак одне за одним з’являються українські за мовою і духом видання: спочатку “Хлібороб”(брати Шемети),за ним “Рада”(Грінченко),“Нова громада”(Грінченко,Ллеонтович),“Рідний край”(М.Дмитрієв,Полтава),“Українська хата” та інші.У 1906 році їх було 34,а до 1908 залишилося тільки 9 — друковані органи потерпали від шовіністичного цькування та економічної скрути.Ще гірше стало з початком Першої Світової війни,коли усі українські видання були закриті.Українська публіцистика локалізувалася за кордоном і у таборових часописах.

I ВСТУПЛЕНИЕ

22 ОКТЯБРЯ 1721 года Петербург торжественно праздновал заключе­ние Ништадтского мира,подведшего черту под Северной войной.Дошедшие до нас подробные описания этого события и гравюры петровского времени позволяют представить этот день.

IP-телефонія 2

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" Кафедра інформатики IP - телефонія Реферат з курсу "Інтелектуальні мережі"

Internet-телефонії VDO Phone

Реферат на тему: Internet- телефонії VDO Phone юдство любить поговорити. Спілкування - одна з головних потреб розумної істоти. Первісна людина, нашкрябавши кілька символів на камені і запустивши ним у товариша, сама того не підозрюючи, відкрила еру телекомунікацій. З тієї пори люди чого тільки ні роблять, намагаючись залучити до себе увага вилученого співрозмовника: б'ють у барабани, палять багаття, кидають пляшки в море, пишуть листа.

Iсторiя розвитку та краху Бретон-Вудськоi валютноi системи Реформування Нiмецького федерального

2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8) УДК 336.71:330.34 О.Є. Чорна, А.В. Атаманцева КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Incorporation of [2,3,4,5,6-2H5]Phenylalanine, [3,5-2H2]Tyrosine, and [2,4,5,6,7-2H5]Tryptophan into the Bacteriorhodopsin Molecule of Halobacterium halobium

This method is based on the growth of the strain of halophilic bacteria Halobacterium halobium on a synthetic medium containing 2H-labeled aromatic ammo acids and fractionation of solubilized protein by methanol, including purification of carotenoids.

Incorporation of 23456-2H5Phenylalanine 35-2H2Tyrosine and 24567-2H5Tryptophan into the Bacteriorhodopsin

Incorporation of 23456-2H5Phenylalanine 35-2H2Tyrosine and 24567-2H5Tryptophan into the Bacteriorhodopsin Applied Biochemistry and Microbiology, Vol. 35, ffo. /. 1999, pp. 29-17. Translated from Prikladnayti Biokhimiya i Mikrobialogiya, Vol. 35, No. 1,@ 1999, pp. 34-42. Original Russian Text Copyright © /999 hy Mosin, Skluclnev, Shvatz.

Immigration in Europe

Immigration is the movement of people into one place from another. Global statistics. Causes. Supporting arguments: general, economic. Opposing arguments. Political issue. Ethics. Immigration in Europe. France. Germany. Spain. United Kingdom. Greece.

Intellectual property. Objects author's and the adjacent rights

Opening of maintenance of right of intellectual ownership as to the aggregate of rights on the results of intellectual activity and mean of individualization. Types of intellectual rights: author, patent right, contiguous rights, secrets of production.

In der Bibliothek

В библиотеке.

I Go to School

Я иду в школу.

Internal diagnostics company, identification of strengths and weaknesses

Features market forms of managing in the conditions of a rigid competition. Analysis a problem of internal diagnostics of the company and definition her strong and weaknesses, as well as the general characteristics of stages and role of his carrying out.

Interpolation, approximation and differential equations solvers

Practical application of linear interpolation, least squares method, the Lagrange interpolation polynomial and cubic spline interpolation. Determination of the integral in the set boundaries in accordance with the rules of the rectangle and trapezoid.

IRC как жанр виртуального дискурса

Дискурс как категория лингвистики текста, его типы. Характерные особенности и свойства виртуального дискурса на основе общедискурсивных категорий. Сущность жанра IRC (общения в сети Интернет в реальном времени). Лингвистический анализ текстов IRC.

Israel

The State of Israel and its foundation. The climate in Mediterranean, plant life, animal life. The population of the central and Tel Aviv coastal districts. The principal religions: Muslim, Christian, Druze, Sunni Muslim, Samaritan. Economy of Israel.

Italy, the late Gothic

Italy's contribution to gothic great church architecture comparable to that of Northern Europe and its culture in the Middle Age. Pisa Cathedral in Florence, Arnolfo's cathedral, church in Tuscany. The architects in Milan in administrative council.

Ivan Turgenev "Otcy i deti". Bazarow als Hauptfigur des Romans

"Vater und Sohne" ist ein klassisches Beispiel des russischen sozial-psychologischen Romans. Bazarow als Prototyp des Nihilisten machte Turgenev in "Vater und Sohne" nicht nur den Begriff Nihilismus zum Schlagwort fur eine politisch-soziale Bewegung.

Iменниковi деривати чоловiчого роду в "Матерiалах до словника..." Е. Тимченка

Словотвірні процеси у дериваційній системі пізньої середньоукраїнської мови. Особливості основоскладання, суфіксального, конфіксального та нульсуфіксального словотвору та активності використання дериватів. Українська наукова історична лексикографія.

Information Systems Security

The computer systems and unique possibilities for fulfillment before unknown offenses. The main risks and threats to information systems security in the internet. Internet as a port of escape of the confidential information and its damage minimization.

Impact Of Hurricanes In Florida Essay Research

Paper IMPACT OF HURRICANES IN FLORIDA INTRODUCTION According to the National Hurricane Center, a hurricane releases heat energy at a rate of 50 trillion to 200 trillion watts, which is equivalent to the energy from exploding 10 megaton bombs every 20 minutes. With such strength, it is no wonder why these natural disasters have such large destructive impacts on the environment.

International Raw Materials Market

Trade intermediates and natural resources. Middle products (intermediates). Natural resources.

Internal Structure of a Proton and New Method of Receiving of Energy

Internal Structure of a Proton and New Method of Receiving of Energy There are all reasons to believe, that the theory of internal structure of a proton will open access to new methods of receiving of energy. The development of energy of a proton can become the major factor in the decision of a power problem.

Internet helps in development of education and democracy

Internet - the world largest computer network. And the main goal is to show how Web's freedom will help in development of education and democracy.

Impact Of Television Essay Research Paper Television

Impact Of Television Essay, Research Paper Television has changed the way America spends its recreational time. Whether it is in the form of video games or trashy talk shows, television has an impact on society. A few issues that reflect the way television impacts us are: Why Americans are interested in trashy daytime talk shows?, Why children s grades have dropped as a result of watching too much television?, and what s allowed to be shown on t.v.

Iмёны i прозвiшчы беларусаў

Даследванне спецыфікі ўласных імён, тапанімічных назваў у беларускім мовазнаўстве. Новая галіна мовазнаўства – анамастыка, якая вывучае функцыянальныя і моўныя своеасаблівасці ўласных імён. Старажытныя імёны. Адкуль прыйшлі імёны. Імёны нашай краіны.

Idioms in Commercials Pragmatic Aspect

Features of the study and classification of phenomena idiom as a linguistic element. Shape analysis of the value of idioms for both conversational and commercial use. Basic principles of pragmatic aspects of idioms in the field of commercial advertising.

Idioms in newspaper style

The English language is widely spoken throughout the world. Represent idioms in newspapers. Biblical references are also the source of many idioms. Newspaper is a publication that appears regularly and carries news about a wide variety of current events.

Intercultural communication of Russian and English languages

Loan-words of English origin in Russian Language. Original Russian vocabulary. Borrowings in Russian language, assimilation of new words, stresses in loan-words. Loan words in English language. Periods of Russian words penetration into English language.

Isdn Vs Cable Essay Research Paper ISDN

Isdn Vs Cable Essay, Research Paper ISDN VS. cABLE MODEMS1.0 Introduction The Internet is a network of networks that interconnects computersaroundthe world, supporting both business and residential users. In 1994, amultimedia Internet application known as the World Wide Web becamepopular. The higher bandwidth needs of this application havehighlightedthe limited Internet access speeds available to residential users.

Isdn For Small Business Essay Research Paper

Abstract The following will discuss the application and analysis ISDN (Integrated Services Digital Network) to the residential and small business user. ISDN is a digital connection of phone lines from the customer to the telephone exchange. Digital communication is able to transmit all types of communication required today.

Integration Of UMTS And BISDN Is It

Possible Or Desirable? Essay, Research Paper Integration Of UMTS And B-ISDN: Is It Possible Or Desirable? INTRODUCTION In the future, existing fixed networks will be complemented by mobile networks

International organizations and international co-operation

Международные организации и международное сотрудничество.

Irkutsk State University

Иркутский государственный университет.

I have a dream to be a doctor

Я мечтаю стать врачом.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 65