Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Рефераты по экономике » Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Реферат

з дисципліни

Макроекономіка

на тему:

«Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.»

Виконав студент гр. УВ-91

Костенко Павло Андрійович

Київ 2010


Зміст

Вступ

1.         Валовий внутрішній продукт

2.         Рівень безробіття

3.         Рівень інфляції

Висновок

Список використаних джерел та літератури


Вступ

Ні для кого не є секретом, що макроекономічні показники найкращим способом характеризують тенденції економічного і частково соціального розвитку держави. Вони характеризують економіку з різних боків, за їх допомогою можна проаналізувати проблеми у економіці певної держави. Тому я вважаю, що за допомогою порівняння макроекономічних характеристик різних держав, можна порівняти стан їхньої економіки.

Саме через це, я вирішив проаналізувати розвиток економіки двох країн, України і Росії в період 1995 - 2008 рр., порівнявши такі макроекономічні показники як валовий внутрішній продукт, рівень інфляції та безробіття.

За свою мету я ставлю визначення тенденцій розвитку української економіки від перших років незалежності до сьогодення і порівняння їх із економікою Росії.


1. Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Валовий внутрішній продукт – це вартість всіх товарів та послуг, вироблених на території країни, незалежно від того, чи власники засобів виробництва є резидентами цієї країни чи ні. Це безумовно один із найважливіших макроекономічних показників, що характеризують стан економіки. Данні про розмір номінального рівня ВВП України і Росії містяться у табл.1

ВВП в Україні і Росіїї 1995-2008 рр.

Україна млн. грн Росія млрд. руб
1995 5451642 трлн. укр. крб. 1428.5 трлн.руб.
1996 81519 2007.8 трлн.руб.
1997 93365 2342.5 трлн.руб.
1998 102593 2629.6 трлн.руб.
1999 130442 4823.2
2000 170070 7305,6
2001 204190 8943,6
2002 225810 10830,5
2003 267344 13243,2
2004 345113 17048,1
2005 441452 21625,4
2006 544153 26903,5
2007 712945 33258,1
2008 949864 41444,7

Таблиця 1

Щоб кількісно порівняти рівень ВВП треба було б представити всі ці данні в якійсь більш-менш твердій валюті, наприклад у доларах США.

Звісно ВВП Росії буде кількісно більше ніж ВВП України через те, що територія Росії набагато більша за територію України. Також Росію вважать спадкоємицею Радянського Союзу, на її території знаходиться набагато більше підприємств, фабрик, заводів.

Проте на мою думку набагато важливішим є не кількісний рівень ВВП, а темпи його зростання. З таблиці 1 бачимо, що з 1996 по 1997 рр. ВВП України збільшився на 11846 млн. гривень. Вже з 1996 по 2003 ВВП зростає приблизно на 30000 - 50000 млн. гривень з 2003 по 2007 рр. ВВП зростає в середньому на 100000 млн. гривень, а в період з 2007 по 2008 рік ВВП зросло аж на 236919 млн. гривень.

Але в Російській Федерації ВВП зростає ще швидшими темпами, особливо у 20-му сторіччі. В період з 2007 по 2008 рік ВВП Росії зросло на 8186600 млн. рублів (8186,6 млрд). На мою думку це достатньо серйозний приріст ВВП за рік. Я вважаю, що це пояснюється тим, що кількість засобів виробництва в Росії набагато більша ніж в Україні. Друга причина такого швидкого зростання валового внутрішнього продукта є велика кількість корисних копалин, в тому числі нафти та газу, які Росія експортує закордон.

2. Рівень безробіття:

Рівень безробіття – це відношення кількості безробітних громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до кількості працездатного населення працездатного віку. Рівень безробіття виражається у відсотках. В табл.2 наведені данні рівня безробіття з 1995 по 2008 рр. в Україні і Росії.

Рівень безробіття в Україні і Росії 1995-2008 рр.

Україна % Росія %
1995 0.29

3,15

1996 1.27

3,4

1997 2.33 5,9
1998 3.69 13,3
1999 4.30 12,4
2000 4.22 10,6
2001 3.68 9,0
2002 3.7 7,9
2003 3.5 8,2
2004 3.5 7,8
2005 3.1 7,2
2006 2.7 7,2
2007 2.3 6,1
2008 3 6,3

Таблиця 2.

З табл.2 видно, що в Україні рівень безробіття традиційно менший приблизно на 3-4 відсотки. На мою думку це пояснюється величезною територією Росії, великою кількістю населення і малою кількістю робочих місць в регіонах, віддалених від столиці. Вважаю, що велика кількість регіонів, в яких люди живуть за межою бідності є великою проблемою Росії. Треба створювати більше робочих місць і умови, які були б сприятливі для зменшення кількості безробітних.

 В 1998 – 2001 і в Україні і в Росії спостерігається різке збільшення рівня безробітних. В Україні з приблизно 2,5 – 3 % до 4 – 4,3 %. В Росії цей стрибок більший, з 3,5 – 6 % до 12 – 13%.

В 2001 – 2003 рр. ситуація більш - менш стабілізувалася. На мою думку таке стрімке зростання рівня безробіття є наслідком економічної кризи в Росії в 1998 р. (дефолту).

3. Інфляція

Інфляція – це процес знецінення вартості грошей. В наслідок інфляції ціни на ринку зростають, реальні доходи населення знижуються, знецінюються заощадження громадян. В цілому інфляція є негативним процесом в економіці. Тому чим нижчий її рівень, тим економіка стабільніша. Інфляція вимірюється у відсотках. Рівень інфляції в Україні і Росії за період 1995-2008 рр. наведений у табл.3


Рівень інфляції в Україні і Росії за період 1995-2008 рр.

Україна % Росія %
1995 280 131,3
1996 40 21,8
1997 20 11,0
1998 10 84,4
1999 19,2 36,5
2000 25,8 20,2
2001 6,1 18,6
2002 -0,6 15,1
2003 8,2 12
2004 12,3 11,7
2005 10,3 10,9
2006 11,6 9,0
2007 16,6 11,9
2008 22,3

13,3

Таблиця 3

З табл.3 видно, що хоча з 1995р. до 1998р. рівень інфляції в Україні активно зменшувався, вже 2000-го року він виріс до рівня 25%. З 2004 року рівень інфляції в Україні відносно стабілізувався, хоча прогнози на 2009 рік не є втішними.

В Росії рівень інфляції не є дуже стабільним, проте в середньому він не дуже високий. Найбільший стрибок рівня інфляції відбувся в 1998 році (з11% до 84,4% ). Це різке підвищення інфляції є наслідком єкономічної кризи в Росії. З 1998-го року рівень інфляції поступово зменшується і стабілізується. Я вважаю, що цьому процесу сприяла правильна економічна політика держави.

Середній рівень інфляції за даний період і в Україні і в Росії відносять до галопуючої інфляції (середня швидкість знецінення грошей ).

На мою думку, щоб знизити рівень інфляції обом країнам треба проводити чітко продуману антиінфляційну політику держави, необхідно регулювати кількість грошей в країні. Треба дотримуватись закона Фішера, згідно із яким кількість грошей в країні повинна дорівнювати номінальному ВВП.


Висновок

Провівши аналіз трьох макроекономічних показників за період 1995 – 2008 рр. для України і Росії, я можу зробити висновок, що хоча ВВП Росії набагато більше за ВВП України, не можна однозначно сказати, що Росія краще економічно розвинута держава ніж Україна. Обидві країни є середньорозвинутими, економіки обох держав потребують серйозних економічних реформ і підтримки зі сторони держави.

Хоча на мою думку Росія має кращий потенціал через те, що в цій країні більший ресурсний та людський потенціал. Якщо повноцінно використовувати весь нафтовий і газовий потенціал Росії, вона може стати сильнорозвинутою країною, лідером серед інших держав.

Україні ж в свою чергу треба повноцінно використовувати металургійний комплекс, найповніше використовувати багаті чорноземи і розвивати агрокомплекс, що був майже повністю зруйнованим після розпаду СРСР.


Список використаних джерел літератури

1.         П.В. Круш, С.О. Тульчинська «Макроекономіка»

2.         gks/ Федеральная служба государственной политики РФ

3.         bank.gov.ua/ Національний банк України

4.         uk./