ЗНО география 2010 с ответами

ЗНО » ЗНО география 2010 с ответами
Відповіді на ЗНО-2010 з географії
Зміст завдання Посилання на підручники, атласи

Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі 
А Ніколай Копернік. 
Б Дмитро Менделєєв. 
В Фернан Магеллан. 
Г Гійом Боплан.

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §4

На якому півострові бувають дні, коли сонячні промені падають на дно найглибших колодязів? 
А Скандинавський 
Б Кримський 
В Лабрадор 
Г Сомалі

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §34 
Наша планета. Атлас для 6кл.-К.:ІПТ, 2003, 2004.-ст.3, 14-15

Яка характеристика річки Совки, зроблена за планом місцевості, є правильною? 

А річка Совка тече з північного сходу на південний захід 
Б правий берег річки Совки крутий, обривистий 
В річка Совка є правою притокою Вершиці 
Г береги Совки у нижній течії вкриті рідколіссям

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- § 6,7,9 
Наша планета. Атлас для 6кл.-К.:ІПТ, 2003, 2004.-ст. 8-9 
Загальна географія.Атлас-хрестоматія для 6 кл.-К.:НВП «Картографія», 2003,2004, ст..10-11

Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті? 
А рух магми від астеносфери до поверхні Землі 
Б розривні рухи та зміщення пластів літосфери 
В повільні вертикальні рухи літосфери 
Г повільні горизонтальні рухи літосфери

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2004.- § 11

Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті? 
А у річках 
Б в озерах 
В у льодовиках 
Г у водосховищах

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 11 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 17

На схемі зображено
А циклон Південної півкулі. 
Б антициклон Південної півкулі. 
В циклон Північної півкулі. 
Г антициклон Північної півкулі.

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 7

Як пояснити пристосованість рослин тундри до боротьби із засухами, якщо тундрово-глеєві ґрунти перезволожені? 
А ґрунтова волога містить підвищену концентрацію розчинених солей 
Б рослини тундри зберегли це пристосування з дольодовикового періоду 
В влітку волога міститься лише на поверхні ґрунту і не просочується в глибину 
Г в умовах інтенсивного випаровування холодний ґрунт ускладнює поглинання вологи корінням рослин

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 41

Який висновок було зроблено М.М. Миклухо-Маклаєм на основі досліджень, проведених на березі затоки Астролябія (нині Берег Маклая)?
А острови між Австралією та Євразією мають материкове походження
Б народи планети знаходяться на різних етапах демографічного переходу 
В виникнення расових відмінностей зумовлене природними умовами життя людей 
Г аборигени Австралії та Океанії є вихідцями з Південної та Східної Азії

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2004.- § 44

Яка причина утворення стокових вітрів у прибережній зоні Антарктиди? 
А зміна полярного дня і полярної ночі, що обумовлює великі сезонні амплітуди температури 
Б велика різниця атмосферного тиску над внутрішніми областями материка і над оточуючими водами океанів 
В відмінності у рельєфі: східна частина материка – це підвищене льодовикове плато, а західна – низовинна 
Г льодовиковий покрив не утворює значних перешкод на шляху вітрів

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 37

Прочитайте нотатки із щоденника мандрівника: «… біля води зіпнувся на коріння мангровий ліс. По місточках можна дійти до таблички з відомими ще зі шкільних років координатами. Стою на краю материка: попереду ніби пропливають казкової краси острівці, а на північному сході контрастом здіймаються портові крани промислового півдня Сингапуру…». Про який материк і його крайню точку йдеться? 
А Євразію, мис Піай
Б Австралію, мис Йорк 
В Африку, мис Рас-Гафун 
Г Південну Америку, мис Паріньяс

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 44 Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 1999-2005.-ст. 2-3, 38-39.

У процесі вкорінення магми в товщу земної кори по розломах рифтової зони Східної Африки сформувалися родовища 
А нафти і природного газу. 
Б кам’яного вугілля і графіту. 
В мідних і кобальтових руд. 
Г алюмінієвих та ртутних руд.

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 20 
Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 1999-2005.-ст. 21 
Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 14

Якщо на рівнинних просторах серед моря злакових трав з’являється безгорбий верблюд, проноситься пара мустангів, сторожко пригинає голову страус нанду, і лише вітер здаля доносить голоси гаучо, то це – заповідна територія, де охороняється вцілілий острівець 
А степів Середньої Азії. 
Б прерій Північної Америки. 
В пампи Південної Америки. 
Г саван півострова Індостан

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 34

У Центральних районах Аляски з’явилися ділянки лісу, на яких дерева похилені в різні сторони під різними кутами. Науковці назвали першопричину цього явища – глобальне потепління. Який проміжний процес виник унаслідок потепління і спричинив появу «п’яних лісів». 
А прискорений розвиток біомаси 
Б збільшення водності річок 
В виснаження ґрунтів 
Г танення вічної мерзлоти

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія: Загальна географія: Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §21

Яку тварину було завезено в Америку іспанськими конкістадорами?
(Коня)

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 34

Які острови мають вулканічне походження? 
А Гавайські 
Б Мальдівські 
В Філіппінські 
Г Великі Зондські

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія: Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §22

Чому Австралія є найпосушливішим материком?
А територія материка розміщена переважно у тропічному поясі з високим тиском 
Б центральна частина Австралії з усіх сторін оточена горами
В з Антарктики в глиб материка проникають сухі та холодні повітряні маси 
Г біля берегів Австралії проходять лише холодні океанічні течії

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 28

Територія України удвічі більша за територію 
А Італії. 
Б Франції.
В Білорусі.
Г Молдови.

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§ 34
Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 6-7

Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід палеозойського віку 

Порода Геологічний період Товщина (м)
Пісок Палеогеновий 10
Вапняк Юрський 6
Вугілля Кам’яновугільний 3
Глина Кембрійcький 11


А 9 м 
Б 14 м 
В 19 м 
Г 24 м

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 34. 
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., ст. 53 
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.9
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 10

У якому напрямку посилюється континентальність клімату України? 
А з північного заходу на південний схід 
Б з південного сходу на північний захід 
В зі сходу на захід 
Г з півдня на північ

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 52-59 
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 21 
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.14-15

Долиною якої річки проходить межа Тернопільської та Хмельницької областей? 
А Тиси 
Б Збруча 
В Десни 
Г Інгулу

Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.6-7, 16 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 8-9.

З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов’язані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні 
А 2, 12
Б 6, 13 
В 3, 7, 10 
Г 1, 4, 9

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 32, 46-47. 
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 15-18 
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.9, 12-13 
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 10

Визначте фізико-географічну провінцію (край) України, для якої характерними є наведені у таблиці типові ґрунти, рослини і тварини.
Ґрунти: сірі лісові, чорноземи типові
Рослини: дуб, липа, ковила, типчак, шалфей лучний 
Тварини: перев’язка, хохуля, сапсан, дрофа
А Українські Карпати
Б Західноукраїнська лісостепова 
В Середньоруська лісостепова 
Г Кримська південностепова

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 121-127. 
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 42 
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 18-25 
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.20-23

Який бальнеологічний курорт сформувався у Закарпатті?
А Миргород 
Б Саки 
В Шаян 
Г Слов’янськ

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 354 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.46

Укажіть один із основних чинників найвищих в Україні темпів скорочення населення у Чернігівській області. 
А середня густота населення одна з найнижчих в Україні 
Б рівень урбанізації в області вищий середнього в Україні 
В кількість жінок перевищує кількість чоловіків 
Г частка літніх людей вдвічі перевищує частку дітей

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 147 
Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §6

Прикладом розвитку господарства України екстенсивним шляхом є 
А механізація робіт з реконструкції залізничних шляхів 
Б перехід фермерів на вирощування урожайних гібридів овочів 
В збільшення кількість виробників будівельних матеріалів 
Г підвищення кваліфікація працівників деревообробної галузі

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 172-174 
Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §13

Які галузі паливної промисловості розвинені у Волинській області? 
А буровугільна і сланцева 
Б кам’яновугільна і торфова 
В нафтова і газова 
Г кам’яновугільна і буровугільна

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 180-186 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §14 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 34 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008,

Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій? 
А Краматорськ 
Б Київ 
В Львів 
Г Харків

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 212, 306 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §17

Житель Черкаської області, обурений тим, що на його земельній ділянці кілька років підряд орендар вирощує соняшники, вирішив внести зміни в договір оренди, якщо наступні три роки не буде застосовуватися сівозміна. Порадьте, які сільськогосподарські культури економічно вигідно вирощувати орендарю, враховуючи агрокліматичні ресурси та ґрунти цієї місцевості.
А жито, льон-довгунець, баштанні 
Б пшеницю, цукрові буряки, гречку 
В кукурудзу, тютюн, рис 
Г ячмінь, сою, люпин

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 239-246 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §24-25 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 42 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.42

Меридіональний характер простягання має автомобільна магістраль 
А Київ – Харків. 
Б Київ – Ковель. 
В Київ – Одеса. 
Г Київ – Дніпропетровськ.

Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 44 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.47

Який економічний район спеціалізується на виробництві лісохімічної продукції? 
А Карпатський 
Б Придніпровський 
В Подільський 
Г Північно-Західний

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 355

Хто з географів досліджував розвиток і розміщення продуктивних сил в Україні, розробив схему її економічного районування? 
А В. Вернадський 
Б С. Рудницький 
В К. Воблий 
Г В. Докучаєв

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст.21 Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 10

Які риси властиві сучасній світовій економіці? 
А різнорівнева, двополюсна, симетрична 
Б різнорівнева, багатополюсна, асиметрична 
В однорівнева, однополюсна, симетрична 
Г дворівнева, триполюсна, асиметрична

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§16

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§16

А цукрову тростину 
Б фінікову пальму 
В льон-довгунець 
Г чай

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§24 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.20 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 25

Виберіть правильне поєднання назви країни, басейну і виду ресурсу.


Назва країни Назва басейну Вид ресурсу
А Алжир Гвінейський уранові руди
Б Казахстан Карагандинський кам’яне вугілля
В Україна Придніпровський торф
Г Індонезія Карибський нафта

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§14, 21, 46 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М.Топузов, Л.В.Тименко.- К.: Зодіак-ЕКО, 2005, §8 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.10-11 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 15

Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві бавовняних тканин? 
А споживчий, транспортний, енергетичний
Б транспортний, енергетичний, водний
В трудових ресурсів, науковий, екологічний 
Г сировинний, споживчий, трудових ресурсів

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§49,50

Основним чинником розміщення найбільших нафтопереробних комбінатів у містах України, Білорусі, Польщі є 
А наявність родовищ нафти поблизу міста. 
Б транспортно-географічне положення міста. 
В можливість кооперування з металургійними підприємствами. 
Г кількість населення в місті – до 100 000 жителів.

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§29, 35,38 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.30-31 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст.36-37

Чому райони хімічної промисловості та металургії співпадають в індустріальних країнах? 
А ці галузі створюють значне екологічне навантаження на територію 
Б окремі виробництва цих галузей комбінуються 
В обидві галузі тяжіють до науково-дослідних центрів 
Г ці галузі орієнтуються на висококваліфіковані трудові ресурси

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 198-199 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §18 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§22, 29

Впродовж останніх десятиліть спалахують час від часу прикордонні конфлікти між 
А Індією і Пакистаном 
Б Німеччиною і Францією 
В США і Канадою 
Г Чехією і Словаччиною

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§47 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.28 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст.29

У якому районі США знаходиться «автомобільна столиця світу» та «Американський Рур», один з найбільших аеропортів світу «О'Хара» та найбільші в країні ринки пшениці, кукурудзи, сої, худоби? 
А Атлантичному узбережжі 
Б Гірських штатах 
В Каліфорнії 
Г Приозер’ї

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§56

Для якої країни характерна вказана структура експорту: туристичні послуги, фрукти, вино, сир, пшениця, автомобілі, літаки, сталь, хімікати, ювелірні вироби, шовк? 
А Франції 
Б Канади 
В Швейцарії 
Г Ірану

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§32 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М.Топузов, Л.В.Тименко.- К.: Зодіак-ЕКО, 2005, §18

Який федеральний округ Росії має таку ж спеціалізацію обробної промисловості, курортного та сільського господарства, що й Україна, але енергетика орієнтується на власні ресурси нафти та природного газу? 
(A)

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§44 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.38

Яка з указаних акваторій Світового океану має найвищий рівень забруднення нафтопродуктами? 
А Велика Австралійська затока 
Б протока Дрейка 
В Мексиканська затока 
Г Баренцове море

Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.26-27

Установіть відповідність між природними процесами та геосферами, взаємопроникнення та взаємодію яких ці процеси забезпечують. 1 випаровування з поверхні водойм 
2 фізичне вивітрювання 
3 ерозія та абразія 
4 дихання 
А літосфера та біосфера 
Б атмосфера та літосфера 
В гідросфера та літосфера 
Г біосфера та атмосфера
Д гідросфера та атмосфера 
(1-Д, 2-Б, 3-В, 4-Г)

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §12, 38,40 
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 42-43

Установіть відповідність між пустелями світу та типовими представниками рослинного і тваринного світу. 
1 Велика піщана пустеля
2 Наміб 
3 Каракуми 
4 Патагонська пустеля
А вельвічія, гієна
Б низькорослі евкаліпти, гатерія 
В кактуси, гуанако 
Г саксаул, верблюд 
Д агава, гримуча змія
(1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В)

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 24,29, 34, 49 Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 1999-2005.-ст.22, 26, 30,42

Установіть відповідність між інформацією про міста та географічними координатами цих міст 
1 місто знаходиться південніше Києва на відстані 450 км 
2 місцевий час у цьому місті випереджає поясний на 18 хв 
3 сонце заходить у цьому місті на 20 хв пізніше, ніж у Києві 
4 кут, під яким завжди спостерігають Полярну зорю у цьому місті, становить 45°
А 48° 30? пн.ш., 35° сх.д.
Б 45° пн.ш., 34° 30?сх.д. 
В 52° пн.ш., 36° 30?сх.д. 
Г 46° 30? пн.ш., 31° сх.д. 
Д 49° 30? пн.ш., 25° 30?сх.д. 
(1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б)

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §8 С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 2 П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 15-17

Установіть відповідність між назвами заповідників та буквами, якими на карті позначено їхнє місцезнаходження
 А Розточчя
Б Єланецький степ 
В Опукський 
Г Канівський
(1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В)

Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 41,43,46 П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 399-404

Установіть відповідність між видами ґрунтів окремих регіонів України і домінуючими процесами, що спричиняють їхню деградацію.
1 дерново-підзолисті ґрунти Волині 
2 чорноземи Донеччини 
3 сірі лісові ґрунти Поділля 
4 каштанові ґрунти Таврії 
А вторинне засолення 
Б утворення ярів 
В насипання териконів 
Г радіаційне забруднення 
Д заболочення
(1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А)

Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 29-30 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 27 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 13,24

Установіть відповідність між річковими системами та височинами, якими проходять вододіли цих річок. 
1 Прут і Дністер 
2 Дніпро та Південний Буг 
3 Південний Буг і Дністер 
4 Сіверський Донець і Кальміус
А Подільська 
Б Хотинська 
В Придніпровська 
Г Приазовська 
Д Донецька
(1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д)

Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 24-25 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 6-7,16

Установіть відповідність між областями України та характерними особливостями систем розселення. 
1 Волинська 
2 Чернівецька 
3 Донецька 
4 Дніпропетровська
А найгустіша мережа поселень міського типу; сформувалася поліцентрична агломерація
Б рівень урбанізації 90%; сформувалася найбільша за площею і кількістю населення біцентрична агломерація 
В сільські поселення розміщені на підвищених ділянках, у південних районах області збереглися хутори 
Г найвища в Україні густота сільського населення; сформувалася сільська агломерація (багатовулицеве скупчення сільських поселень) 
Д обласний центр – найбільше місто в Україні, навколо якого сформувалася моноцентрична агломерація
(1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А)

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 148-152 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §10 Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Педагогічна преса, 2005, §13-14

Установіть відповідність між центрами кольорової металургії, позначеними на карті цифрами, та основними видами продукції, яку виробляють розміщені в них підприємства. 
А тверді сплави, тугоплавкі метали 
Б феронікель, кобальт
В первинний алюміній, титан 
Г цинк 
Д магній у зливках
(1-Д, 2-Б, 3-В, 4-Г)

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 203-206 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §16 Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Педагогічна преса, 2005, §13-14

Установіть відповідність між портами та країнами, де ці порти розміщені. 
1 Роттердам 
2 Ванкувер 
3 Ульсан 
4 Колката
А Індія 
Б Республіка Корея 
В Нідерланди 
Г Канада 
Д Росія
(1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А)

Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.23 
Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст.26-27

Установіть відповідність між містами та явищами, які загрожують їхньому існуванню (можуть перетворити їх у міста-привиди). 
А Тімбукту, Малі
Б Сан-Франциско, США
В Неаполь, Італія 
Г Банжул, Гамбія
А виверження вулкана 
Б опустелення 
В землетрус 
Г зледеніння 
Д затоплення
(1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д)

С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 25, 39, 45 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§66 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.2-3,26-27

Установіть послідовність дій під час проведення окомірного полярного знімання невеликої території 
А зорієнтувати планшет і накреслити лінію «північ –південь» 
Б позначити об’єкти, які потрібно нанести на план, умовними знаками 
В встановити планшет і поставити на ньому точку полюса 
Г за допомогою візирної лінійки визначити напрями на об’єкти і відкласти у масштабі виміряні відстані від точки полюса до об’єктів
(В, А, Г, Б)

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- ст.47

Розмістіть географічні пояси в порядку зростання кількості природних зон, які сформувалися в межах кожного поясу. 
А помірний 
Б тропічний 
В субекваторіальний 
Г антарктичний
(Г, В, Б, А)

Пестушко В.Ю., Сасихов В.А., Уварова А.Є. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Абрис, 2003-2005.- ст..102 С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- §13

Біля берега коси Бирючий острів зірвався з якоря буйок, на якому кріпилось попередження про заборону вилову риби у водах Азово-Сиваського заповідника. Установіть послідовність акваторій Азовського та Чорного морів, у яких цей буйок дрейфує за течією.
А Каламітська затока 
Б Феодосійська затока
В Казантипська затока
Г Керченська протока
(В, Г, Б, А)

Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 17 
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.16

Згідно з державною програмою проекти енергозбереження в Україні будуть першочергово інвестуватися в тих регіонах, де частка електроенергії у собівартості продукції найвища. За даними таблиці установіть черговість економічних районів на отримання державних інвестицій.


Економічні райони Валовий регіональний продукт, млрд Споживання електроенергії, млрд кВт/год
А Донецький 120 3,6
Б Придніпровський 100 2,5
В Північно-Східний 60 2,2
Г Центральний 25 0,8


(В, Г, А, Б)

П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст.191-195

Розмістіть країни в порядку збільшення їхньої частки у світовому виробництві продукції машинобудування.
А Південна Африка 
Б США 
В Болівія 
Г Китай
(В, А, Г, Б)

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§23 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-1кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.14-15 1 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст .23

Туристи-французи, повертаючись автомобілем із Києва, задумали відвідати історико-культурні об’єкти міст Європи, що внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розмістіть ці міста послідовно по маршруту Київ – Париж.
А Люксембург 
Б Старе місто Кракова 
В музейний острів у Берліні 
Г історичний центр Львова
(Г, Б, В, А)

Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-1кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.18 1 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-1кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст.32-33