Процес прийняття рішення про покупку

Рефераты по маркетингу » Процес прийняття рішення про покупку

Процес прийняття рішення про покупку має 5 етапів:

усвідомлення потреби – у споживача під тиском різних факторів виникає потреба у прдбанні певного товару. На цьому етапі маркетологам важливо визначити коло тих обставин, які підштовхують покупця до думки про можливість купівлі товару;

пошук інформації – покупцеві потрібні додаткові відомості про товар, який його цікавить. Джерелами інформації можуть бути особисті джерела (знайомі, друзі), реклама, ЗМІ. Для маркетингових служб важливо проаналізувати різні джерела та їх вплив на покупця при виборі товару;

оцінка варіантів – споживац звертає увагу на такі характеристики, як властивості товару, ставлення до торгової марки, функціональні властивості. Маркетологи повинні з’ясувати, яким способом покупець оцінює інформацію з погляду різних альтернативних варіантів. Виділяють такі моделі оцінок товару: а) домінантна, б) модель обмежень, г) розподільна, д) лексико-графічна, е) оцінка за бажаною значимістю, є) модель ідеального уявлення;

рішення про купівлю – на прийняття рішення можуть чинити вплив члени сім’ї, знайомі та непередбачувальні фактори. Чим сильніша негатив на оцінка і авторитетніше джерело інформації, тим більший його вплив і вища ймовірність того, що початкова оцінка товару буде занижена;

реакція на покупку – після купівлі товару покупець буде задоволений або не задоволений своїм вибором. Негативна реакція може виникнути в процесі споживання товару, також покупець може дізнатися, що такий же товар в іншому місці коштує дешевше.