Refy.ru » Рефераты по военной кафедре

Сонячні та місячні затемнення 2

Назва реферату : Сонячні та місячні затемнення Розділ : Астрономія, авіація, космонавтика Сонячні та місячні затемнення ВСТУП Небо – як і вогонь, вода – ніколи не буває однаковим. Передбачити, для того щоб отримати максимум користі; навчитися передбачати небесні події для того, щоб не бути застигнутим зненацька – цьому вчилося не одне покоління.

Прибор радиационной химической разведки

Прибор радиационной химической разведки Дозиметрические приборы предназначены для определения уровней радиации на местности, степени заражения одежды, кожных покровов человека, продуктов питания, воды, фуража, транспорта и других различных предметов и объектов, а также для измерения доз радиоактивного облучения людей при их нахождении на объектах и участках, зараженных радиоактивными веществами.

Порядок та зміст роботи командира механізованого взводу у сторожовій охороні

КУРСОВА РОБОТА Порядок та зміст роботи командира механізованого взводу у сторожовій охороні. ЗМІСТ. Вступ Розділ 1. Порядок та зміст роботи командира механізованого взводу

Призначення і класифікація засобів захисту

Реферат на тему: Призначення і класифікація засобів захисту. Призначення, влаштування і підбір по розміру фільтруючого протигаза. Поява хімічної зброї, її застосування і викликані нею масові втрати людей в 1914 році зумовили необхідність створення засобів, здатних захистити органи дихання від ураження отруйними речовинами (0В).

Військово - патріотичне виховання в козацькій традиції

Реферат на тему: Військово - патріотичне виховання в козацькій традиції Останнім часом все більше фахівців, діяльність яких пов'язана з педагогічною практикою та роботою в молодіжному середовищі звертають увагу на необхідність розв'язання проблем, пов'язаних з недосконалістю сучасної системи виховання.

Хімічна зброя

РЕФЕРАТ на тему: Хімічна зброя – боєприпаси і бойові прилади, вражаючі дії яких засновані на використанні токсичних властивостей отруйних речовин (токсичний – від грець. toxikon – отрута).

Флот Київської Русі

Реферат на тему: Флот Київської Русі Уже в першій половині І тисячоліття слов'яни були відомі серед сусідів не тільки як відмінні сухопутні воїни, а й як вправні мореходи. Давньоруські літописи містять багато відомостей про морські походи київських князів. У 850р. великий флот русів підійшов до Царграду і загрожував столиці Візантії.

Військово-морські сили України

Реферат на тему: ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ УКРАЇНИ 5 квітня 2006 року виповнюється 14 років з дня виходу Указу Президента України про відродження Українського військового флоту та 510 років з дня історично відомої першої перемоги українського козацького флоту на Чорному морі.

Система питания двигателя воздухом, её работа и уход за ней

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Курсовая работа по технической подготовке

Влияние стресса на функции сердечно сосудистой системы военнослужа

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К. Д. УШИНСКОГО

Козацкое оружие

Творче завдання «Козацька зброя» учня 7–Б класу середньої школи №2 м. Днiпропетровська Сєрова Даниїла Козацька зброя Українське козацтво збагатило вітчизну та її світову військову практику самобутнім озброєнням. Як і в усіх арміях світу того часу, основна роль належала холодній зброї, застосування якої диктувалося недосконалістю зброї вогнепальної.

Армия в политической системе

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 1 Армия ­­– Вооружённые силы государства, предназначенные д_ebя защиты государства от вооружённой агрессии. 1 Президент РФ Утвердил Концепцию Строительства Вооруженных Сил 1

Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний воєнний час

Реферат на тему: Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час З-поміж комплексу заходів щодо захисту населення під час надзвичайних ситуацій важливе місце належить організації своєчасного оповіщення. Це — завдання ор­ганів цивільної оборони.

Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час 2

Назва реферату : Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час Розділ : Військова справа, ДПЮ Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

Понятие и классификация оружия

1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов; огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда; основные части огнестрельного оружия – ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка; холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения; метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства; пневматическое оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа; газовое оружие – оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ; боеприпасы –предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание; патрон – устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение; сигнальное оружие – оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов; оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее – оружие)

Пламя - КВ

секретно Тема. ЦВМ «Пламя-КВ» и преобразующие устройства Общие сведения о ЦВМ «Пламя-КВ» Учебные вопросы: Назначение, состав ЦВМ и основные тактико-технические

Баллистическое движение тел

Text Установление Ньютоном закона всемирного тяготения явилось важнейшим событием в истории физики. Его значение определяется прежде всего универсальностью гравитационного взаимодействия.

Акустическая коагуляция аэрозолей

U-Sonic – Лаборатория акустических процессов и аппаратов АКУСТИЧЕСКАЯ КОАГУЛЯЦИЯ АЭРОЗОЛЕЙ В . Н . ХМЕЛЕВ , А . В . ШАЛУНОВ , Р . В . БАРСУКОВ , С . Н . ЦЫГАНОК , Д . С . АБРАМЕНКО

Ударно дробящее оружее

С учетом классификации оружия, содержащейся в Федеральном законе "Об оружии", в 2000 г. предложили свою классификацию А. М. Сумарока, А. В. Стальмахов, А. Г. Егоров. Они подразделяют холодное оружие по назначению на боевое, гражданское, служебное, криминальное; по способу изготовления — на промышленное и самодельное; по конструкции — на клинковое, неклинковое, комбинированное, маскированное.

Свинцово-кислотные аккумуляторы

Особенности конструкции свинцово-кислотных батарей История создания Первый работоспособный свинцово-кислотный аккумулятор был изобретен в 1859 г. французским ученым Гастоном Планте. Его конструкция представляла собой электроды из листового свинца, разделенные сепараторами из полотна, которые были свернуты в спираль и помещены в сосуд с 10 % раствором серной кислоты.

Работа командира роты при выполнении технического обслуживания тан

СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава I. Основные положения по управлению и организации КХ БТВТ Сущность управления Система ТО. Цель ТО ОШС подразделений танкового полка и НТД

Работа командира взвода по развертыванию и эксплуатационному обслуживанию линий радиорелейной

Курсовая работа «Работа командира взвода по развертыванию и эксплуатационному обслуживанию линий радиорелейной и тропосферной связи» 1. Задание Южные: Поморская республика, Днепровская республика, Балканская республика, пытаются провести мероприятия, направленные на разрушение экономики и территориальной целостности Северной Федерации.

Роль военных комиссариатов в исполнении военно-транспортной обязанности гражданами и организациями

© КОЗЛИТИН П.А., кандидат технических наук, профессор Академии военных наук, © СТРОГОВ А.Н. Одной из важных составляющих обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований транспортными средствами в период мобилизации и в военное время является исполнение организациями и гражданами военно-транспортной обязанности [1].

9-мм пистолет Макарова

(составные части)

Силы специальных операций ВС США

Саратовский военный Краснознаменный институт ВВ МВД РФ Кафедра иностранных языков Р Е Ф Е Р А Т на тему: «Силы специальных операций ВС США» Выполнил: мл.с-т. Сахаров Д.Д.

Боевая служба роты в группе досмотра железнодорожного транспорта при обеспечении режима карантинных

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕНИХ ДЕЛ САРАТОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ КАФЕДРА : Тактики Внутренних Войск. КУРСОВАЯ РАБОТА Тема: Выполнил: курсант 2взвода 2 роты

Боевая служба роты в группе патрулирования при обеспечении режима карантинных мероприятий в условиях

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕНИХ ДЕЛ САРАТОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ КАФЕДРА : Тактики Внутренних Войск. КУРСОВАЯ РАБОТА «Боевая служба роты в группе патрулирования при обеспечении режима карантинных мероприятий в условиях эпидемии холеры».

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Міністерство освіти та науки України Запорізький Національний Технічний Університет З/к №7071696 Контрольна робота По курсу: Безпека життєдіяльності

Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)

Безопасность жизнедеятельности ———————————————————————————————————————————————————— Оглавление: Оглавление: 1 Статья 77 Внутренней службы: 2

Билеты за курс средней школы (2003г.)

Билет 1 1 Законодательство российской Федерации о воинской обязанности граждан и военной службе Состояние законности и правопорядка в государстве и в обществе в целом зависит от уровня правовой культуры граждан, их законопослушания. Все граждане обязаны знать нормативные акты, регламентирующие их жизнь, быт, взаимоотношения друг с другом, государством и его органами, правильно пользоваться положенными им правами, свободами и льготами.

Билеты по Обж за 11 класс

Билет 1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. История создания Вооруженных сил Российской Федерации, ее связь с историей и становлением российского государства.

Билеты по военке в СибГУТИ

1. Боевая готовность подразделений(частей), ее сущность и чем достигается. Требования Министра обороны по вопросам боевой готовности. 2. Основные показатели марша (средняя скорость, количество привалов, величина суточного перехода).

Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии

Военная академия Вооруженных Сил Республики Казахстан РУКОВОДСТВО по боевой работе старшего офицера батареи Алматы 1999 Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии разработан на основе Боевого устава артиллерии СВ ч.II, Руководства по боевой работе огневых подразделений артиллерии, а также из опыта проведения тактических учений.
Страницы: 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25