Refy.ru » Рефераты по коммуникации и связи

Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0

Структура ремонтно-строительной компании. Анализ необходимости внедрения автоматизированной системы. Функциональные возможности системы. Общая структура организации работ по проектированию ПП. Необходимость отладки разработанного программного продукта.

Разработка блока определяющего длительность стимулирующего импульса для аппарата электроанальгезии

Определение адекватной длительности стимулов электроанальгезии. Синтез структурной схемы блока определения длительности стимула для устройства электроанальгезии. Биотехнические системы электроанальгезии. Разработка блока управления длительностью стимула.

Разработка блока управления фотоприёмником для волоконно-оптических систем передачи информации

Порядок и принципы построения волоконно-оптических систем передачи информации. Потери и искажения при их работе, возможные причины появления и методы нейтрализации. Конструктивная разработка фотоприемного устройства, охрана труда при работе с ним.

Разработка двоичного сумматора по модулю 13

Анализ вариантов реализации комбинационной схемы для различных типов программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Возможности программных пакетов Decomposer и WebPACK ISE. Описание сумматора на языке VHDL, его синтез при помощи пакета Decomposer.

Разработка двухкаскадного усилителя с непосредственной связью

Критерии выбора типа транзистора для усилительного каскада (напряжение между коллектором и эмиттером). Расчет режима работы по постоянному и переменному току, значений резисторов, конденсаторов, индуктивностей. Ознакомление с программой Micro Cap 8.

Разработка детектора высокочастотного излучения

Назначение разрабатываемого устройства (детектора высокочастотного излучения) для оперативного обнаружения радиоизлучающих подслушивающих устройств промышленного шпионажа. Технические требования к устройству, его патентной чистоте и условиям эксплуатации.

Розробка датчика температур на акустичних хвилях

Принципи побудови акустичних датчиків. Конструкції й технічні характеристики сучасних датчиків. Аналіз можливих варіантів побудови датчиків акустичних хвиль. Принцип дії та функціональна схема термодатчика. Розрахунок порогової чутливості термодатчика.

Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером

Вибір та обґрунтування функціональної схеми акустичної системи. Розрахунок фільтрів. Вибір фільтруючих ланок. Характеристика інтегральних підсилювачів. Вибір гучномовців та розрахунок корпусів.

Розробка і оформлення конструкторської документації гібридних інтегральних мікросхем

Теоретичний аналіз існуючих технологій гібридних інтегральних мікросхем, особливості їх конструювання, позначення параметрів, вибір матеріалів, переваги і недоліки, технології виробництва. Розробка комутаційної схеми, розрахунок елементів мікросхеми.

Розробка комплекту ТЗА мікропроцесорної схеми похилого дифузійного апарату на базі мікропроцесорного комплекту Р-13

Технічні вимоги до засобів автоматизації, характеристики вхідних та вихідних сигналів контурів управління. Аналіз технологічного об'єкту управління: формування вимог до технічних засобів автоматизації, характеристика вхідних і вихідних сигналів контурів.

Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання

Пневмографія - запис (реєстрація) дихальних рухів людини і тварин. Розробка конструкції та розрахунок параметрів індукційного вимірювача лінійних переміщень. Обчислення основних параметрів давача, рекомендації щодо підключення давача та обробки даних.

Розробка конструкції гібридної мікросхеми

Розробка конструкції інтегральної мікросхеми і технологічного напрямку її виробництва згідно із заданою принциповою електричною схемою. Вибір матеріалів і компонентів. Розрахунок і обґрунтування конструкцій плівкових елементів та розмірів плати.

Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

Пристрої регулювання та їх шлях в своєму розвитку. Регулювання робочої температури електропечей, електроплит. Розробка регулятора потужності з таймером. Технічне обслуговування та ремонт проектованого пристрою. Вузол синхронізації таймера з мережею.

Розробка структурної схеми аналого-цифрового інтерфейсу. Підсистема збору аналогових сигналів

Загальна характеристика та принцип дії пристроїв введення (виведення) аналогової інформації в аналого-цифрових інтерфейсах, їх структура та основні елементи. Порядок та етапи розробки структурної схеми АЦІ, необхідні параметри для даної операції.

Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

Технічні засоби міжконтролерного обміну інформацією з визначенням та виправленням помилок: принципи утворення коду, структурна, функціональна та принципова схеми контролера. Обґрунтування вибору елементної бази та мови програмування, розробка програми.

Рупорно-линзовая антенна

Проект передающей рупорно-линзовой антенны с заданной длиной волны и шириной диаграммы направленности в плоскостях. Определение основных электрических и геометрических параметров антенны и ее элементов. Конструктивный расчет и разработка устройства АФУ.

Сборка зеркально-линзового объектива с приемником лучистой энергии (ПЛЭ). Комплесные испытания ЭОС

Цель испытаний при проектировании и производстве электронно-оптических систем. Порядок и программа испытаний образцов серийного производства. Климатические и механические испытания оборудования на воздействие климатических зон и механических воздействий.

Сборка и контроль качества объективов со свинчивающимися оправами и двухлинзовых крупногабаритных объективов

Технологический процесс сборки объектива, механическая обработка . Сборка двухлинзовых крупногабаритных объективов. Контроль качества и юстировка объективов телескопических систем. Предел разрешения и качество изображения точечного источника света.

Сборка и контроль направляющих

Виды направляющих и общие технические требование к их сборке. Сборка узлов с направляющими прямолинейного движения с трением скольжения и качения. Сборка узлов с направляющими вращательного движения с трением скольжения и качения. Контроль направляющих.

Сборка объективов насыпной конструкции. Расчет автоколлимационных точек

Типы конструкций объективов оптических приборов. Общие требования к сборке объективов. Основные типы объективов в зависимости от точности центрирования линз. Этапы сборки объектива. Сборка объектива без последующей юстировки. Реальный объектив, искажения.

Свойства оптического сигнала

Оптический сигнал как световая волна, несущая определенную информацию, ее особенности и математическое обоснование, основные характеристики. Сущность и виды дифракции света. Пути преобразования световых полей различными элементами оптических систем.

Связной радиопередатчик с частотной модуляцией

Основные характеристики и принцип работы связного радиопередающего устройства, использующего частотную модуляцию. Варикапы для регулировки частоты генератора по диапазону. Девиация частоты на выходе автогенератора и ширина спектра радиочастот сигнала.

Связные радиопередающие устройства с частотной модуляцией

Проектирование связного радиопередающего устройства с частотной модуляцией (ЧМ). Структурные схемы передатчика с прямой и косвенной ЧМ. Расчет оконечного каскада, коллекторной и входной цепей. Расчет цепи согласования оконечного каскада с нагрузкой.

Сейсмические средства охранной сигнализации

Применение сейсмических средств обнаружения (ССО) при организации охраны территории: достоинства и недостатки. Преобразование сейсмических колебаний грунта в электрические сигналы с помощью сейсмоприемников. Принцип действия сейсмических средств охраны.

Селективный усилитель

Разработка селективного усилителя, обладающего заданными параметрами. Функциональная схема селективного усилителя. Расчёт элементов предварительного усилителя, полосовых фильтров, сумматора. Область применения селективных усилителей, полоса прозрачности.

Сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування

Розробка сенсорного вимикача з пультом дистанційного керування, призначенного для сенсорного вмикання та вимикання освітлення. Визначення основних обмежень на проектування. Підготовка схеми випромінювача коротких імпульсів. Обґрунтування конструкції.

Исследование системы управления подводного аппарата по вертикальной координате

Характеристика управления подводного аппарата по разомкнутому контуру, путём подачи на двигатель постоянного напряжения. Статическая характеристика двигателя. Методы построения регулятора высоты подводного аппарата. Изучение релейной схемы управления.

Исследование электровакуумного триода в рамках виртуального эксперимента

* История создания электронной лампы. Принципы устройств и работы электровакуумных приборов. Назначение и применение диодов и триодов. Основные виды электронной эмиссии. Физические процессы и токораспределение в триодах. Построение характеристик ламп в EWB.

История и устройство микрофонов

Изобретение инструмента для усиления слабых звуков. Современный микрофон как устройство для преобразования акустического сигнала в электрический с сохранением волновых характеристик. Жидкостный, угольный, ленточный, динамический и конденсаторный микрофоны

История линий связи

Характеристика проводных (воздушных) линий связи как проводов без изолирующих или экранирующих оплеток, проложенных между столбами в воздухе. Конструкция кабельных линий и применение волоконной оптики. Инфракрасные беспроводные сети для передачи данных.

История развития твердотельной электроники

Исследование зарождения и этапов развития твердотельной электроники. Научные открытия Майкла Фарадея, Фердинанда Брауна (создание беспроволочной телеграфии). Кристаллический детектор Пикарда - "кошачий ус". Разработка детектора-генератора О.В. Лосевым.

История развития телефона и телефонной связи

Зарождение концепции многоуровневой иерархической структуры сети телефонной связи. Электронная технология, позволившая перевести все средства телефонии на элементную базу. Развитие IР-телефонии, обеспечивающей передачу речи по сетям пакетной коммутации.

История создания радара

История разработки радара немецким изобретателем Хюльсмайером как устройства обнаружения кораблей. Исследование радиосвязи на коротких волнах инженерами Тейлором, Юнгом и Хайландом. Создание сигнального радиолокатора XAF и его испытание на линкоре.

Касетні автовідповідачі

Функціональна схема двохкасетного автовідповідача. Схема контролю стану лінії як найважливіший вузол в автовідповідачі. Однокасетні автовідповідачі та двокасетні: спільне та відмінне. Плівкопротяжний механізм автовідповідачів, його основні елементи.

Каскады мощного усиления

Характеристика назначения и принципов действия каскадов мощного усиления транзистора, отдающего в нагрузку заданную мощность. Двухтактный каскад усиления мощности: энергия и соотношения. Схемы трансформаторных и безтрансформаторных двухтактных каскадов.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97