Refy.ru » Рефераты по астрономии

Типи червів

План. Тип плоскі черви Клас Стьожкові черви Ціп’як Тип круглі черви Тип кільчасті черви ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ Загальна характеристика. Сучасній науці відомо близько 10 тис. видів плоских червів, які поширені по всій земній кулі: вони живуть у ґрунті, у воді (прісній І солоній), а значна частина їх паразитує в різних тварин і людини.

Озброєння та екіпіровка солдата

Реферат на тему: Озброєння та екіпіровка солдата Для успішного ведення бою солдат озброюється та екіпірується (мал. 135—138). Особистою зброєю солдата є: автомат (АКМ), ручний кулемет (РКК), ручний протитан­ковий гранатомет (РПГ), снайперська гвинтівка (СГ). Крім

Вплив різних факторів на серцево-судинну систему людини

Вступ 2 Людина-це вінець творіння Божого, найдосконаліший організм на планеті. Всі його системи працюють в дивовижній узгодженості між собою і не потребують та й не допускають ніякого втручання в ці процеси з боку самої людини. При зміні того чи іншого фактору, неважливо внутрішнього чи зовнішнього, організм реагує на нього зміною процесів які відбуваються в ньому.

Серце 2

СЕРЦЕ У людини, як і інших сссавців, серце (мал.. 189) є чотирикамерним м’язовим органом, функція якого полягає) в ритмічному всмоктуванні крові (під час розслаблення стінок серцевих камер – дістоли) та нагнітанні її в кровоносну мережу під час систоли – скорочення камер серця. Серце кожної людини завбільшки з її кулак і формою нагадує конус.

Організм людини як єдине ціле

реферат на тему: “Організм людини як єдине ціле”. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЄДИНЕ ЦІЛЕ Основні механізми, що забезпечують цілісну єдність організму. Організм — це єдине ціле. За допомогою нервової системи вста­новлюється зв'язок між усіма органами організму. Зміни в діяль­ності одного органа впливають на життєдіяльність усього організ­му.

Профілактика інфекційних захворювань

ТЕМА: Профілактика інфекційних захворювань Профілактика інфекції є складною уже через свою багато­плановість, пов'язану з безліччю при­чин розвитку її та умов, що сприяють цьому.

Едуард Дженнер

Пошукова робота з інфекційних захворювань на тему: “Едуард Дженнер” Серед багатьох видатних учнів Джона Гунтера увіч­нив своє ім'я в історії меди­цини Едвард Дженнер (1719-1823), якому людство зобо­в'язане введенням у широку практику як запобіжного способу щеплення коров'ячої віспи.

Історія розвитку охорони здоров я в Україні Особиста гігієна медичного персоналу

Реферат на тему: “Історія розвитку охорони здоров’я в Україні. Особиста гігієна медичного персоналу” Наприкінці XI ст. у бібліотеці Ярослава Мудрого нагромадилося уже багато творів, серед яких були книги медично-біологічного змісту, що описували цілий ряд ліку­вальних рослин, метали, опій, перебіг захворювань, будо­ву людського тіла, тодішні уявлення про фізіологію людини.

Суперпозиція ЛКАО і псевдопотенціалу для розрахунку енергетичної зонноїструктури монокристалів C

Для розрахунку енергетичної зонної структури кристалів останнім часом набув поширення метод апріорних атомних псевдопотенціалів (ПП). У загальних рисах цей підхід ґрунтується на самоузгодженому пошуку ПП у наближенні функціонала локальної спінової густини. Стартова точка цієї процедури базується на релятивіському рівнянні Дірака для хвильової функції Gl(r) і Fl(r):

Інформацiйна логiстика

РЕФЕРАТ Текстова частина дипломного проекту: ____с., ___ рис., ___ табл., ____ додатків, 7 джерел. Об’єкт дослідження – Мета роботи – ознайомлення з новою наукою – логістикою та її підрозділом – інформаційною логістикою, формуванням та взаємодією інформаційних логістичних систем з зовнішним та внутрішним середовищем підприємства.

Методы проверки электронных компонентов

www.virtual-master/multimetr.html Омметр + амперметр + вольтметр = мультиметр. Аналоговые и цифровые мультиметры. Методы проверки электронных компонентов.
Страницы: 1 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142