Журналізація бухгалтерських документів і проведення Складання оборотної відомості і балансу

Рефераты по астрономии » Журналізація бухгалтерських документів і проведення Складання оборотної відомості і балансу

з предмету: “Бухгалтерський облік”


на тему:


“Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу”.


Мета: Закріпи теоретичні знання студентів.


Технічні засоби: калькулятор документація робочі записи та умова завдання.


Хід виконання роботи.

Завдання:

на підставі бухгалтерських даних зробити журналізацію бухгалтерських документів і проведення;

скласти початковий баланс із наведених даних вище;

проведення відобразити в реєстраційному журналі господарських операцій за поточний перід;

скласти оборотну відомість;

відкрити синтетичні рахунки;

скласти баланс на кінець періоду.


Вихідні дані.

За станом на початок звітнього періоду баланс складає слідуючі дані:


Основні засоби 42600 109
Матеріали 11700 201
Запасні частини 2100 207
Основне виробництво 16700 23
Каса 40 301
Розрахунковий рахунок 16200 311
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами 1700 372
Статутний фонд 65540 401
Прибутки і збитки 20000 441
Розрахунки по оплаті праці 3400 661
Розрахунки з постачальниками 2100 631

На підприємстві відбулися такі господарські операції:


Найменування господарської операції Сума Д-т К-т
1 Одержано в касу грошові кошти з розрахункового рахунку для виплати зарплати працівникам підприємства. 3400 301 311
2 Видано з каси зарплату працівникам підприємства. 3400 661 301
3 За розпорядження вищих керівних органів безкоштовно передано іншому підприємству основні засоби вартістю: 2700 401 109
4 Перераховано з розрахункового рахунку з банку постачальника з погашенням їхньої заборгованості 2100 631 311
5 Відпущено зі складу підприємства на виробництво продукцію на суму: 2000 23 201
6 Згідно з фінансовим планом прибуток в сумі 12000 спрямовано на збільшення оборотніх коштів підприємства і приєднано до статутного фонду. 12000 441 401
7 За розпорядженням вищої керівної організації підприємство безкоштовно одержало від іншого підприємства основних засобів на суму: 8500 207 631
8 Заприбутковано на склад підприємства запасні частини, одержаних від постачальників на суму: 1500 207 631
9 Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів на суму: 1700 30 372

Д-т А 109 К-т Д-т А 201 К-т Д-т А 207 К-т

Сальдо

42600


3) 2700

оборот 2700

Сальдо

11700


5) 2000

оборот 2000


Сальдо

2100


оборот –


7) 1500

оборот 1500

сальдо 48400


оборот –

сальдо 9700

8) 1500

оборот 1500

сальдо 3600Д-т А 23 К-т Д-т А 301 К-т Д-т А 311 К-т

Сальдо

16700


оборот –


Сальдо

40


2) 3400


оборот 3400


Сальдо

16200


1) 3400

4) 2100

оборот 5500

5) 2000

оборот 2000

сальдо 18700

1) 3400

9) 1700

оборот 5100

сальдо 1740


оборот –

сальдо 10700Д-т А 372 К-т Д-т П 401 К-т Д-т П 441 К-т

Сальдо

1700


9) 1700

оборот 1700


3) 2700


оборот 2700

Сальдо

65540


6) 12000

оборот 12000


Сальдо

20000


оборот –


6) 12000

7) 8500

оборот 20900

сальдо 83340


оборот –

сальдо 800
Д-т П 661 К-т Д-т П 631 К-т


2) 3400

оборот 3400

Сальдо

3400


4) 2100

оборот 2100

Сальдо

2100
оборот –

сальдо 0

8) 1500

оборот 1500

сальдо 1500
Номер

рахунку

Сальдо початкове Обороти Сальдо кінцеве
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
109 42600 - 8500 2700 48400 -
201 11700 - - 2000 9700 -
207 2100 - 1500 - 3600 -
23 16700 - 200 - 18700 -
301 40 -- 5100 3400 1740 -
311 16200 - - 5500 10700 -
372 1700 - - 1700 0 -
401 - 65540 2700 20500 - 83340
441 - 20000 12000 - - 8000
661 - 3400 3400 - - 0
631 - 2100 2100 1500 - 1500

91040 91040 37300 37300 92840 92840

БАЛАНС


Номер

рахунку

Актив

Номер

рахунку

Пасив
109 4840 401 83340
201 9700 441 8000
207 3600 661 0
23 18700 631 1500
301 1740

311 10700

372 0


92840
92840