1998-09-29 - Методи дослiдження Основнi напрямки

Рефераты по астрономии » 1998-09-29 - Методи дослiдження Основнi напрямки

База лекций и рефератов института КИМО www.kimo.non

Методи педагогічних досліджень поділяються на 3 великі групи:

1) соціографічні методи (у нас вони називаються статистичні або соціологічні методи)

2) експериментальні методи.

Педагогічний експеримент має за завдання здіснення впливу людини на людину з метою її соціальної адаптації. Педагогічні експерименти умовно поділяється на дві групи: природні (або натуральні) експерименти і експерименти штучні (або організовані).

Природний експеримент складається в тому що педагог залишає підопічних у їхньому середовищі нічого не змінюючи підбирає необхідні методи роботи і спостерігає на реакцію вихованців на те як вони сприймають його вплив в їх природному середовищі.

В умовах штучного експерименту педагог поділяє своїх вихованців на дві групи: групу контрольну та експериментальну. Група контрольна залишається в типових для себе умовах а в групі експериментальній здійснюються заходи педагогічного впливу.

3) історичні методи (на Заході використовують інші поняття: методи історичного аналізу і методи порівняльного аналізу). Ці методи тісно пов'язані з історією педагогіки та порівняльною педагогікою.

Дослідник в першу чергу досліджує різноманітні джерела: архівні монографічні (наукові) з обраної проблеми потім конфронтує здобуті результати і на підставі цього результаті визначає що є правдивим та фальсифікованим і робить висновки про стан розвитку педагогічної науки в певну епоху.

(??)


Педагогічні дослідження специфічні тим що вони вимагають від дослідника концептуально-(??) мислення та парадигмального підходу.

Парадигма – модель зразок згідно якій здійснюється певна діяльність.


Альтернативна педагогіка.

Альтернативна педагогіка – це або напрямок розвитку сучасної педагогічної думки який є в багатьох відношеннях антиподом традиційній педагогіці.

З точки зору альтернативної педагогіки вся педагогіка що існувала донедавна є тоталітарною маніпуляційною оскільки передбачала здійснення впливу людини на людину (маніпуляцією іншою людиною).

Прочитати Ж.-Ж. Руссо "Еміль або про виховання" щоб зрозуміти викладача.


Основні напрямки педагогіки:

1) йорданівська педагогіка. Виникла на межі 19-20 ст. в Кракові (названа на честь польського педагога Йордана). Це система патріотичного і фізичного виховання. Важливим постулатом йорданівської педагогіки є те що для того щоб людина могла виконувати свої суспільні обов'язки. вона повинна знаходитися в умовах дуже близьких до спартанських бути завжди готовим до боротьби.(??)

2) система Марії Монтесорі. Ця система здебільше торкається дошкільного виховання. Початком формування цієї системи можна назвати 1907 рік коли у Римі було створено "Будинок дитини" де М.Монтесорі почала здійснювати свою діяльність.

Суть: максимальне використання в педагогічній діяльності принципу природи відповідності. Дитина повинна сама визначати напрямки свого розвитку а викладач і вчитель повинен лише допомагати в цьому. Навчально-виховна діяльність здійснюється на основі реалізації творчих завдань які дитина реалізує самостійно. Це мінімальне нав'язування педагогом своїх поглядів і установок.


3) вальдорфська педагогіка (або педагогіка циклічного розвитку). Пов'язана вона з ім'ям видатного німецького педагога Рудольфа Штайнера який розробив її основні засади. Оформилася ця система в 1919 році коли власник тютюнової компанії Вальдорф Асторіа замовив Штайнеру опрацювання авторської моделі навчального закладу який мав бути відкритий при компанії Вальдорфа.

Суть цієї системи полягає в тому що навчання і виховання здійснюється за циклічним принципом. На думку Штайнера розвиток людини поділяється на цикли: фізичний цикл емоційний цикл і інтелектуальний. Послідовність зміни цих циклів – 7 років.

4) антипедагогіка. Це напрямок альтернативної педагогік який виник в 70-ті роки в ФРН. Одним з творців був Мендель. Це вкрай революційний напрямок. Її називають також педагогікою імпульсів оскільки педагог не має права на вплив на дитину а педагогічний процес будується на підставі імпульсів.


ТЕМА №3. Стан та перспективи розвитку системи освіти в Україні.

1991 рік – Закон "Про освіту". Найсуттєвіші зміни – 1993 рік.

Завдання молодшої школи – закласти основи наукового світогляду дитини і дати елементарні навички та знання з читання рахування.

На семінар – ККЗ по трьом темам.