Рефераты по авиации и космонавтике - Refy.ru - Сайт рефератов, докладов, сочинений, дипломных и курсовых работ


Refy.ru » Рефераты по авиации и космонавтике

Галилеевы спутники Юпитера

Ио - спутник Юпитера, самый близкий к планете из четырёх галилеевых спутников. Отличается бурной вулканической активностью. Европа - наименьший из спутников. Ганимед и Каллисто - размеры примерно с Меркурий (но заметно уступают этой планете по массе).

Галилео Галилей

Исследования Галилея в области механики: закон свободного падения, телескоп, закон иннерции и наблюдения за планетами в начале астрономии. Нападки инквизиции на учение Коперника и галилея - непринятие обществом и фальсификация отречения от взглядов.

Гелиоцентрическая модель мира Н. Коперника

Зарождение теории о движении Солнца и планет в Древней Греции. Первые научные знания в области астрономии. Гелиоцентрическая система в варианте Н. Коперника, характеристика произведения "О вращениях небесных сфер". Значение гелиоцентризма в истории науки.

Гелиоцентрическая система мира. Небесные сферы в рукописи Коперника

Анализ сочинения Коперника "Об обращении небесных сфер". Положения о шарообразности мира и Земли, вращении планет вокруг оси и обращении их вокруг Солнца. Вычисление видимых положений звезд, планет и Солнца на небесном своде, реального движения планет.

Геліоцентрична система Коперника

Геліоцентрична система Коперника. Математичні недоліки системи Миколи Коперника. Його власний твір "Про обертання небесних сфер". Примирення геліоцентричної системи Коперника з науковою програмою Арістотеля. Астрономічні праці Кеплера, його закони руху.

Гипотеза единого поля

Течение времени как один из частных случаев вечности. Сущность двухмерности континуального вакуума. Анализ разбегания галактик и расширения пространства. Характеристика квантов пространства. Описание эксперимента, подтверждающего расширение пространства.

Гіпотеза інопланетного походження НЛО

Концепція існування безлічі світів. Значення досліджень Ціолковського. Виявлення слідів інопланетних прибульців, що відвідували Землю у далекому минулому. Аргументи на користь інопланетного генезису НЛО. Сьогоднішня недомовленість інопланетної гіпотези.

Гравитация – правда и вымысел

Звуковолновая теория гравитации. Физические силы отталкивания-сталкивания. Звуковые волны как переносчики энергии. Содержание электромагнитного спектра, излучаемого Солнцем. Устройства для получения электрической энергии. Усилители гравитационного поля.

Дальше – только звёзды (о полёте "Вояджера-2")

Исследования Солнечной системы с помощью автоматических машин. Идея проекта "Большой тур", особенности гравиационного маневра. Продолжительность и продуктивность полета "Вояджер-2", энергообеспечение аппарата, радиосвязь и передача информации на Землю.

Двойные звезды

Типы двойных звезд и методы их изучения. Обмен веществом в тесных двойных системах. Характерные примеры двойных звезд. Компоненты двойных звезд. Опыта изучения двойных звезд. Создание теорий внутреннего строения звезд и теорий эволюции звезд.

Де й із чого зароджується життя?

Відкриття органічних молекул у газопилових хмарах Галактики. Стабільність температур як головний фактор зародження життя. Роль атмосфери для існування Землі. Унікальна роль вуглецю і води у хімії живого організму. Модель "рідкого аміачного життя".

Диагностика финансового состояния фирмы

Характеристика качественной, количественной, альтернативной моделей прогнозирования банкротства. Анализ преимуществ и недостатков зарубежных методик оценки финансового состояния, их адаптации к российским условиям и разработка отечественных методов.

Еволюція Всесвіту

Концепції космології: припущення А. Ейнштейна, висновки А. Фрідмана, емпіричний закон Хаббла, гіпотези Г. Гамова, реліктове випромінювання А. Пензіса і Р. Вільсона. Модель Всесвіту: великий вибух, поділ початковій стадії еволюції на ери; його структура.

Еволюція зірок

Історія відкриття першого білого карлика. Характеристики зірок планетарних туманностей. Концепція нейтронних зірок. Фізичні властивості "чорних дір". Процеси, що відбуваються при народженні зірки. Стадії зоряної еволюції. Аналіз спектрів карликів.

Есть жизнь - есть вода. Нет жизни - нет воды

Мы существуем благодаря наличию воды. Но, можно доказывать и обратное мнение что вода на Земле, в свою очередь, также существует только благодаря нам - живым существам. Без нас она давным-давно успела бы исчезнуть, как исчезла на Венере и на Марсе.

Жизнь на Марсе

Марс: неразгаданная загадка солнечной системы. Начало исследования Марса, непригодность его для существования даже низкой формы жизни. Основные данные о красной планете. Интересные находки на Марсе, исследования современности. Описание спутников Марса.

Життя людини за межами рідної планети

Життя людей на планеті Земля. Можливі причини руйнування Землі та необхідності її залишити. Чорні діри як монстри Всесвіту, загроза від астероїдів. Місця для колонізації, пристосування до життя на інших планетах Сонячної системи або у відкритому космосі.

Зависимость дальности перелета объекта от угла бросания

Движения тел в сферически симметричном гравитационном поле. Решение баллистической задачи, на нахождение начальной скорости и начального угла бросания тела, при которых обеспечивается перелет тела, на заданное расстояние с наименьшими энергозатратами.

Задачи астрономов во время наблюдений солнечных затмений (от 20-х годов ХХ века до наших дней)

Наблюдения затмившегося Солнца и их научное значение. Проблемы изучения солнечных затмений. Ранний период постановки задач (ХХ век). Задачи, решаемые при наблюдениях солнечных затмений на современном этапе развитии науки. Представление о коронографах.

Заполнение геостационарной орбиты спутниками быстро приближает взрыв планеты

Теория алгоритма самоорганизации, основанного на законе сохранения симметрии приращений. Концентрические структуры замкнутых (устойчивых) волн вакуума. Определение сфер отрицательных фаз замкнутых волн-оболочек концентрической структуры, несущей Землю.

Проектирование твердотопливного ракетного двигателя третьей ступени трехступенчатой баллистической ракеты

Выбор основных параметров ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ). Расчет теплозащитного покрытия двигателя. Выбор давления в камере сгорания и на срезе сопла. Расчет характеристик прогрессивности щелевого заряда и звездчатого заряда РДТТ.

Происхождение солнечной системы

Гипотезы о происхождении солнечной системы. Современная теория происхождения солнечной системы. Солнце – центральное тело нашей планетной системы. Планеты-гиганты. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

Происхождение Солнечной системы

Характеристика и анализ различных гипотез образования Солнечной системы, их положительные и отрицательные стороны, а также сущность общепризнанной теории Шмидта. Выражение эмпирической зависимости закономерностью распределения расстояний планет от Солнца.

Происхождение Солнечной системы

Хотя детали процесса рождения звезды из газопылевой туманности еще далеко не ясны, ученые теперь четко представляют, что с ней происходит на протяжении миллиардов лет дальнейшей эволюции. Вопрос о происхождении планетной системы, окружающей наше Солнце, н

Просторовий розподіл галактик

Різноманітність галактик, історія їх дослідження. Групи, скупчення, надскупчення та місцева група галактик. Великомасштабна структура Всесвіту, розширення метагалактики. Дослідження просторового розподілу та еволюції галактик; позагалактична астрономія.

Проявление солнечной активности в геофизических параметрах

Влияние солнечной активности на погоду и климат. Параметры Солнечной активности. Причины циклической деятельности Солнца. Обзор существенных трудностей, возникающих при попытках интерпретировать воздействие солнечной активности на события в тропосфере.

Пятое состояние вещества или Гравитационный коллапс

Различные состояния вещества. Гравитация. Понятие "Гравитационный коллапс". Открытие гравитационного коллапса. Космический корабль попавший в зону гравитационного притяжения "Чёрной дыры". Сжатие вещества в одну точку.

Работы по атмосферной оптике во время полных солнечных затмений

Изучение распределения яркости по небу. Распределение яркости по вертикалу Солнца. Изучение распределения яркости в заревом кольце и его изменений. Применение светосильных фотокамер для наблюдения околосолнечного ореола. Наблюдение явления бегущих теней.

Разбегание галактик. Роль этого в эволюции Вселенной

Современная картина Вселенной. Межзвездный газ и пыль. Фундаментальная простота эллиптических галактик. Закон всеобщего "разбегания" галактик. Гипотеза Фридмана. Космические монстры. Спектр квазаров. Понятие "чёрные дыры". Что ждёт Вселенную в будущем.

Сильніше загроза - міцніше захист

Визначення, сутність та захисні можливості міжмережевого екрану. Особливості налаштування і призначення брандмауера. Порівняльна характеристика різноманітних різновидів антивірусів, їх переваги та недоліки. Принцип дії та порівняння програм-антишпигунів.

Система небесных координат

Горизонтальная система небесных координат. Экваториальная система небесных координат. Эклиптическая система небесных координат. Галактическая система небесных координат. Изменение координат при вращении небесной сферы. Использование различных систем коорд

Системи лічби часу

Особливості обчислення часу починаючи від стародавніх часів і до наших днів у різних країн та народів. Аналіз проблем створення універсального календаря. Рекомендації щодо вдосконалення системи відліку часу в Україні та у світовому масштабі в цілому.

Системы небесных координат

Географическая система координат. Горизонтальная система координат. Экваториальные системы координат. Эклиптическая система координат. Галактическая система координат. Системы счёта времени. Звёздное время. Переход от одной системы координат к другой.

Скорость вращения галактик

V^2=Rleft(frac{partialPhi}{partial R} + frac{nabla P}{rho_g}right)=V_c^2 +Rfrac{nabla P}{rho_g} Скорость вращения галактики как скорость вращения различных компонентов галактики вокруг её центра. Особенности движения газа и звёзд. Распределение звезд, анализ их поля скоростей как информация о движении в галактике, оценка вероятности столкновения.

Современная космология и проблема скрытой массы во Вселенной

Модель Вселенной. Сегодня можно достаточно уверенно заключить: Вселенная в основном заполнена невидимым веществом. Оно образует протяженные гало галактики и заполняет межгалактическое пространство, концентрируясь в скоплениях галактик.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10