Refy.ru » ЗНО

Нарушения памяти (амнезии)

Амнезия — заболевание с симптомами отсутствия воспоминаний или неполными воспоминаниями о произошедших событиях. Понятие и специфические особенности различных видов амнезий. Частные и общие расстройства памяти. Временные и периодические потери памяти.

ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року (додаткова сесія) Зміст ТЗ Правильна відповідь (ключ) Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням

ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року № і зміст ТЗ Правильна відповідь (ключ) Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 1 частина

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( І частина) Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (із змінами), від 13.12.2006 № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (із змінами) та від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”. 

ЗНО химия 2009 с ответами

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь 1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

ЗНО география 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії 2009 № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?

ЗНО биология 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з біології 2009 р. № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Вимерлі організми досліджує наука ... палеонтологія. 2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів?

ЗНО английский язык 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь Reading Task 1. Read the texts below. Match choices (A-H) to (1-5). There are two choices you do not need to use. Mark your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

ЗНО украинский язык и литература 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з української мови та літератури № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Синоніми наведено в рядку А зустрічати гостя – проводжати гостя

ЗНО физика 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 - Зt + 2t2, де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху.

ЗНО немецкий язык 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови ЗНО 2009 № і зміст завдання Правильна відповідь Aufgabe 1. Lesen Sie die Ьberschriften (A-H) und die Kurztexte (1-5). Entscheiden Sie: Welche Ьberschrift passt zu welchem Kurztext? Zu jedem Kurztext gibt es nur eine Ьberschrift. Kreuzen Sie Ihre Lцsung auf dem Antwortbogen an.

зно физика 2007 с ответами

Варіант тесту з фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2007 року з відповідями та коментарями Для підготовки та виконання тесту з фізики ЗНО 2007 року слід користуватися підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань тесту відповідає програмовим вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

Таблиці стародавня історія України

Таблица 1.1. ТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Кам’яний вік Палеоліт Ранний 1 млн – 150 тис Печера, вогонь, примітивні знаряддя праці, збиральництво, полювання, стадо.

зно математика 2007 с ответами

МАТЕМАТИКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТЕСТ

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1.У який період прадавньої історії, люди почали використовувати човни? А. Середній палеоліт. Б. Енеоліт. В. Мезоліт. Г.Неоліт.

ЗНО украинский язык 2010 2 сессия с ответами

Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року - I сесія Умова завдання та правильна відповідь Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7. (1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному – взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова – це не/наче душа, яка ходить навшпиньках. 

ЗНО украинский язык 2010 3 сессия с ответами

Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року - III сесія Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО 2010 року, підручникам і посібникам, затвердженим МОН України

ЗНО английский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з англійської мови Зміст тестового завдання Відповідність Програмі ЗНО з англійської мови. Reading You’re Amazing, So Make Sure People Know It

ЗНО история Украины 2010 1 сессия с ответами.

Відповіді на ЗНО з історії України 2010 року - I сесія На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?

ЗНО химия 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України

ЗНО физика 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з фізики Зміст завдання Посилання на підручники Камінь, який кинули з вікна другого поверху з висоти 4 м, впав на поверхню землі на відстані 3 м від стіни будинку. Визначте модуль переміщення каменя. 

ЗНО география 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з географії Зміст завдання Посилання на підручники, атласи Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі 

ЗНО испанский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з іспанської мови Відповіді на завдання тесту  Comprension de lectura TAREA 1 Relacione cada uno de los textos (1-5) con su titulo (A-H). Tenga en cuenta que TRES titulos NO corresponden al contenido de ningun texto. Marque la opcion elegida en la Hoja de Respuestas (forma A). 

ЗНО биология 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з біології Зміст завдання Посилання на підручники Напрям біотехнології, що використовує мікроорганізми для отримання антибіотиків і вітамінів, це – 

ЗНО история Украины 2010 2 сессия с ответами

Відповіді на ЗНО з історії України 2010 року - II сесія Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО, підручникам і посібникам, затвердженим МОН України

ЗНО украинский язык и литература 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з української мови і літератури 2008 року (додаткова сесія) ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

ЗНО экономика 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з економіки 2008 року (додаткова сесія) Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим (рекомендованим) Міністерством освіти і науки України, нормативно-правовим актам

ЗНО химия 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року (додаткова сесія) Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р.

ЗНО география 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з географії 2008 року (додаткова сесія) Завдання 1 – 40 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний

ЗНО биология 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з біології 2008 року (додаткова сесія) Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України

ЗНО украинский язык и литература 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з української мови і літератури 2008 року Частина 1 Українська мова  1. Антоніми вжито в прислів'ї А. Добро далеко розходиться, а зло ще далі. 

Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні

1. Загальні положення 1.1 Громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оціню¬вання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів (зарахуванням до вищих навчальних закладів (далі - зарахування до ВНЗ) здійснюється з метою забезпечення їх відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного інформування громадськості про їхній перебіг. 

Болонський процес в Україні

Інтеграція Болонського процесу в систему освіти України принесла безліч змін. Перше і найголовніше - впровадження незалежного тестування для школярів, а також спрощення системи рівнів випускників вузів. Але це тільки ті зміни, які видно для всіх. Насправді Болонський процес змінює дуже багато чого в українській освіті.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 2 частина

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІ частина) 11. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму та джерела фінансування навчання. 

зно химия 2007 с ответами

ХІМІЯ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє: • відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;
Страницы: 1 2